De voordelen van het Ideal Family Plan

Gepost in: Voertuig Familie Woning

Image of the blog article

Waarom het kan lonen uw autoverzekering over te zetten

Hebt u een autoverzekering bij een andere verzekeraar dan P&V? Dan mist u naast een prima verzekering ook de voordelen van het Ideal Family Plan, zoals een verminderde vrijstelling, een gratis gespreide betaling, … Ontdek nu de voordelen van het Ideal Family Plan en lees waarmee u best rekening houdt als u uw autoverzekering overzet.

Een autoverzekering aangepast aan uw auto en uw levensstijl

Het voordeel van een autoverzekering bij P&V? U verzekert alleen wat u nodig hebt. De waarborgen zijn duidelijk, geen verrassingen achteraf. U mag rekenen op:

 • een jaarlijkse premiekorting van 5% bij een omniumverzekering voor auto’s vanaf 2 jaar
 • een korting bij een automatisch veiligheidssysteem
 • een korting als u minder dan 10.000 km per jaar rijdt
 • een BOB-waarborg
 • 24 uur op 24, 7 dagen op 7 onmiddellijke hulp na een ongeval in binnen- en buitenland
 • de beste rechtsbijstand in België

Het Ideal Family Plan: bundelen loont

Het Ideal Family Plan groepeert uw auto-, brand- en familiale verzekering in één pakket. Dat biedt heel wat voordelen, zoals:

 • het kosteloos spreiden van uw premiebetaling
 • een duidelijk overzicht van uw verzekeringen
 • geen vrijstelling bij brandverzekering (1 keer per jaar)
 • een verlaagde vrijstelling bij een omniumverzekering

Omdat een autoverzekering wettelijk verplicht is, mag u echter niet zomaar van verzekeraar veranderen. Lees zeker eerst de volgende richtlijnen.

Wanneer kunt u uw autoverzekering opzeggen?

1. Minstens drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag

U kunt uw autoverzekering elk jaar op de vervaldatum opzeggen, op voorwaarde dat u dat minstens drie maanden voor die (verval)dag doet. Hebt u bijvoorbeeld een autoverzekering afgesloten op 1 augustus 2014 dan moet u uw opzegbrief ten laatste op 30 april 2018 (poststempel geldt als bewijs) aangetekend versturen of persoonlijk afgeven.

2. Na een tariefverhoging

Een tariefverhoging als gevolg van een indexering of een wijziging van de algemene voorwaarden, geeft u het recht uw contract op te zeggen binnen de drie maanden. Zegt u uw contract om deze reden op, let er dan zeker op dat u de (geïndexeerde) premie niet per ongeluk betaalt. Doet u dat wel, dan wordt uw huidig contract automatisch vernieuwd door uw verzekeraar. Vermeld daarom zeker in uw opzegbrief dat u uw verzekering opzegt naar aanleiding van een verhoging of indexering.

Uw autoverzekeraar is wettelijk verplicht u op de hoogte te brengen van elke tariefverhoging. Wilt u uw autoverzekering om deze reden opzeggen, dat moet u dat doen binnen de drie maanden na ontvangst van de aankondiging.

3. Na een schadegeval

U kunt uw autoverzekering altijd opzeggen na een auto-ongeval. U moet dit wel ten laatste binnen de maand doen na het bericht van uw verzekeraar over het al dan niet krijgen van een schadevergoeding (positief of negatief).

Zeg uw autoverzekering op met een opzegbrief

De standaardduur van een contract voor een autoverzekering is één jaar. Op het einde van dat jaar wordt het contract stilzwijgend verlengd voor een nieuw jaar. Het contract wordt niet verlengd als u het minstens drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzegt.

In uw opzegbrief vermeldt u:

 • dat u uw contract wilt opzeggen vanaf de eerstvolgende vervaldag
 • uw contractnummer en type verzekering
 • de jaarlijkse vervaldag
 • de naam van de verzekeringsnemer (waarschijnlijk uzelf)
 • uw handtekening
 • uw adres
 • dat u uw schadeattest wilt ontvangen

U verstuurt uw opzegbrief best per aangetekend schrijven naar uw verzekeringsmaatschappij. U kunt uw opzegbrief ook persoonlijk afgeven bij uw verzekeringsmaatschappij in ruil voor een ontvangstbewijs. U kunt het ook laten afgeven door een deurwaarder met een deurwaardersexploot.

U hebt uw autoverzekering opgezegd, wat nu?

De opzegging van uw autoverzekering gaat in een maand na de dag dat u uw opzegbrief aangetekend verstuurde (of een maand na de datum die op het ontvangstbewijs staat). Bij een opzeg na schade is dit drie maanden nadien. Maakte u gebruik van de jaarlijkse opzegbaarheid dan gaat de opzeg in op de jaarlijkse premievervaldag.

Let op: vanaf dat moment bent u niet meer verzekerd bij uw huidige verzekeraar. Zorg er dus voor dat u ondertussen een nieuwe autoverzekering hebt, want anders mag u niet met uw wagen in het verkeer.

Geïnteresseerd?

Wilt u graag meer weten over de voordelen van het Ideal Family Plan? Kunt u hulp gebruiken bij het veranderen van autoverzekering? Of hebt u andere vragen? Contacteer dan snel uw P&V-agent. Hij staat voor u klaar met professioneel advies en een vrijblijvende prijsofferte voor uw autoverzekering.

Nieuwe artikels

Met uw P&V agent:

 • Verzekeringen in een verstaanbare taal
 • Uitstekende productkennis
 • Afspraak wanneer het u past