Telewerk zorgt voor een betere mobiliteit en meer verkeersveiligheid

Gepost in: Voertuig

Image of the blog article

Hoe de overheid werkgevers wilt stimuleren om meer te telewerken

Misschien behoort u tot de 17% Belgen die aan telewerk doet. Of hebt u net als een op drie Belgische werknemers een baan die hiervoor geschikt is maar mag u niet van uw baas. Minder woon-werkkilometers betekent echter ook minder files en minder verkeersongevallen. Bedrijven en werknemers sensibiliseren rond telewerk lijkt dan ook efficiënter dan de zoveelste investering in infrastructuur. Met tien pijlers wil de overheid een mentaliteitsverandering teweeg brengen bij werkgevers. Hoe? Dat leest u hier.

Niet alle werknemers mogen telewerken

Uit een enquête van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit bij 2 000 werkende Belgen blijkt dat één op de drie werknemers die kan en wil telewerken op een veto van zijn werkgever stuit. Een gemiste kans, want als er niets verandert, bent u in 2030 in de spits 25 minuten langer onderweg dan vandaag om een afstand van 50 kilometer af te leggen. Tegen dan zou de gemiddelde snelheid op onze wegen met 25% zijn afgenomen. De nood om het telewerkpotentieel aan te boren is dus hoog.

Van 8% naar 17% telewerkers

Tien jaar geleden deed ongeveer 8% van de werknemers in België aan telewerk. Vandaag is dat dankzij de digitalisering al 17%. Als morgen, mits wat technische aanpassingen en een andere mentaliteit van de werkgevers, 40% van de werknemers twee dagen per week zou thuiswerken, zijn er jaarlijks 220 letselongevallen en 25 doden en zwaargewonden minder en vermijden we 20% van alle woon-werkverplaatsingen. En toch zijn niet alle werkgevers even happig.

Het duiventilsyndroom

Ondanks het bewezen heilzaam effect op onze mobiliteit en verkeersveiligheid staan veel werkgevers niet open voor telewerk. Een vaak geciteerd obstakel is het risico op het zogenaamde duiventilsyndroom. Als collega’s zomaar binnen en buiten fladderen, valt de samenhang in een ploeg weg en verhoogt de drempel om samen te werken. Snel even langslopen bij een collega gaat niet altijd en vergaderen per telefoon, bijvoorbeeld in een creatief proces, is niet altijd een optie.

Extra kosten en procedures

Naast een verminderde teamgeest, vinden werkgevers vaak de extra kosten en procedures die bij telewerk komen kijken een probleem. Bovendien haken heel wat bedrijven af wanneer bepaalde medewerkers op basis van hun functie wel in aanmerking komen voor telewerk en andere niet, omdat ze niet met twee maten en gewichten willen werken.

Culturele bezwaren

Sommige bedrijven hebben culturele bezwaren tegen telewerk. Hun managers verliezen het rechtstreeks toezicht op thuiswerkende medewerkers en kunnen daar niet goed mee om. Omgekeerd zijn er ook werknemers die problemen hebben met de afwezigheid van controle. Allemaal begrijpelijke obstakels die met de juiste sensibilisering kunnen worden aangepakt.

De tien pijlers om de werkgevers te stimuleren

Telewerk is de hefboom om het aantal woon-werkverplaatsingen te verminderen en onze mobiliteit en verkeersveiligheid te verbeteren. Met de volgende tien pijlers wil de overheid onze werkgevers sensibiliseren:

 1. Bedrijven begeleiden in hun telewerkbeleid, bijvoorbeeld door praktische informatie te centraliseren volgens de sectoren en de grootte van de bedrijven of door een adviescel op te richten.
 2. Vooral kleine bedrijven begeleiden: zij tellen momenteel slechts 4% telewerkers, maar vertegenwoordigen 95% van de bedrijven en 42% van de werkgelegenheid in België.
 3. De populariteit en zichtbaarheid van telewerk in ons land verhogen zodat het een volwaardige manier van werken wordt, bijvoorbeeld door een nationale telewerkdag in het leven te roepen.
 4. Een website ontwikkelen rond telewerken. Er is al veel informatie te vinden op het internet, maar die is erg versnipperd.
 5. Beter meten voor een betere begeleiding: de exacte aantallen telewerkers, getelewerkte dagen en bedrijven die telewerk aanbieden zijn eigenlijk niet gekend.
 6. Gedecentraliseerd werk aanmoedigen en tegelijkertijd het gebruik van een verantwoord vervoermiddel stimuleren.
 7. Telewerk tijdens de spitsuren promoten om het vertrek naar de woon- of werkplaats naar andere tijdstippen te verschuiven.
 8. Een mobiliteitsaanbod creëren dat overeenkomt met de nieuwe flexibele werkvormen, bijvoorbeeld een treinabonnement dat niet noodzakelijk aan een werkplek en woonplaats is gelinkt.
 9. Innovaties en technologische ontwikkelingen steunen die het mogelijk maken om het woon-werktraject te vermijden, te verminderen of zelfs te optimaliseren.
 10. Het fiscale en wettelijke kader aanpassen aan de economische realiteit van de bedrijven, met bijzondere aandacht voor het verzekeringsaspect en de fiscaliteit van professionele verplaatsingen.

Bent u verzekerd als u telewerkt?

Voor ongevallen op het werk en tijdens uw woon-werkverplaatsingen bent u gedekt door de arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever. Hebt u een ongeval op de plaats en op een tijdstip die zijn opgenomen in uw arbeidsovereenkomst als telewerker, dan gaat de wetgever er eveneens van uit dat het om een arbeidsongeval gaat.

Ook voor ongevallen in uw privéleven biedt P&V interessante en voordelige verzekeringsoplossingen. Uw P&V-agent vertelt er u graag meer over.

bron: Vias en De Standaard

Nieuwe artikels

Met uw P&V agent:

 • Verzekeringen in een verstaanbare taal
 • Uitstekende productkennis
 • Afspraak wanneer het u past