Zelfstandige? Dit verandert er voor u in 2018

Gepost in: Pensioen KMO en zelfstandigen

Image of the blog article

De belangrijkste cijfers voor 2018 

In 2018 verandert er heel wat voor zelfstandigen. Het maximale sociale bijdragepercentage daalt, de bijdrage voor startende zelfstandigen zakt en de voorlopige bijdragen verminderen. Daarnaast daalt ook de wachttijd voor ziekte-uitkeringen en kunnen alle zelfstandigen voortaan sparen voor hun pensioen via een individuele pensioentoezegging. Ontdek hier de belangrijkste wijzigingen voor 2018.

Verlaging van het sociale bijdragepercentage

Om recht te hebben op sociale zekerheid betaalt u als zelfstandige elk kwartaal sociale bijdragen. Deze bijdragen zijn een bepaald percentage van uw inkomen. Door de taxshift daalde het maximale percentage sinds 2016 elk jaar met een half procent. Vanaf 2018 bedraagt het percentage voor de sociale bijdragen van de starters 20,5 % voor het eerste en derde kalenderjaar. In het tweede kalenderjaar is dat 21%. Voor de andere zelfstandigen, meewerkende echtgenoten en bijberoepers gelden verschillende percentages per inkomensschijf. Afhankelijk van uw inkomen, kan dit u een besparing opleveren van honderden euro’s.

Lagere bijdragedrempels voor starters

Bent u zelfstandige in hoofdberoep, dan betaalt u in 2018 sociale bijdragen op een wettelijk minimuminkomen van 13.550,55 euro. Omdat het niet evident is om dat te halen als startende zelfstandige voert de regering vanaf april 2018 een lagere drempel in voor starters. Vanaf het tweede kwartaal van 2018 zakt de minimumkwartaalbijdrage voor deze groep van 709,37 euro naar 366,32 euro. Dat komt overeen met een minimuminkomen van 6.866,25 euro (index 2017) voor de eerste vier kwartalen van de activiteit.

Vier extra drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen

Uw voorlopige sociale bijdragen van 2018 worden berekend op het inkomen van 2015. Als u aantoont dat uw inkomsten van 2018 lager zijn dan de drempelbedragen, dan kunt u minder betalen. In 2017 golden hiervoor 2 drempels. Vanaf 1 januari 2018 komen er vier extra drempels bij: 16.752,22 euro (kwartaalbijdrage van 849,33 euro), 21.106,47 euro (kwartaalbijdrage van 1.077,09 euro), 37.607,47 euro (kwartaalbijdrage van 1.899,71 euro) en 53 184,98 euro (kwartaalbijdrage van 2.758,02 euro).

Sneller recht op ziekte-uitkering

Werd u als zelfstandige arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval, dan moest u één maand wachten op de arbeidsongeschiktheidsuitkering van uw ziekenfonds. Vanaf 1 januari 2018 wordt deze zogenaamde carensmaand gehalveerd tot twee weken. Uw dagbedrag blijft hetzelfde: tussen 58,27 en 35,76 euro, afhankelijk van uw gezinssituatie.

Individuele Pensioentoezegging voor alle zelfstandigen

Tot nu toe was voor ondernemers met een eenmanszaak het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) de enige optie voor pensioenopbouw in de tweede pijler. Zelfstandige bedrijfsleiders met een vennootschap konden dit VAPZ nog aanvullen met een Individuele Pensioentoezegging (IPT) en hebben dus hebben meer mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen. Daar komt verandering in. Zelfstandigen zonder een vennootschap krijgen binnenkort de optie om het wettelijk pensioen aan te vullen met de pensioenovereenkomst voor zelfstandigheden(POZ). Deze overeenkomst zal afgesloten kunnen worden door zelfstandigen, meewerkende echtgenoten en zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen die minstens even hoog zijn als de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Met de POZ bouwt u een aanvullend pensioen op en krijgt u een belastingvermindering van 30% op de betaalde premie. Bovendien wordt uw pensioenkapitaal bij uitbetaling slechts aan 10% belast. Voorwaarde voor de premieaftrek is wel dat u de 80% regel respecteert.

Overzicht van de belangrijkste cijfers

De belangrijkste cijfers van 2018 vindt u in dit overzicht. Geïnteresseerd in onze oplossingen voor pensioenopbouw en inkomensbescherming voor zelfstandigen? Wilt u meer weten over de 80%-regel? Uw P&V-agent beantwoordt graag al uw vragen.

 

bron: Securex

 

Nieuwe artikels

Met uw P&V agent:

  • Verzekeringen in een verstaanbare taal
  • Uitstekende productkennis
  • Afspraak wanneer het u past