VAPZ: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Gepost in: Pensioen KMO en zelfstandigen

Image of the blog article

Waarschijnlijk zal het wettelijk pensioen niet volstaan om uw huidige levensstandaard aan te houden. U zorgt dus best zelf voor een extra aanvullend pensioen. Het VAPZ is hiervoor een ideale formule.

Het wettelijk pensioen voor zelfstandigen is ontoereikend

U weet ongetwijfeld dat het wettelijk pensioen voor zelfstandigen niet bepaald een riante som is. De terugval in uw maandelijks inkomen na uw pensionering is soms erg scherp, daarom spaart u maar beter zelf voor een aanvullend pensioen.

Uw wettelijk pensioen aanvullen met het VAPZ

Een ideale formule daarvoor is het VAPZ, voluit het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Hoeveel geld u spaart in een VAPZ, beslist u zelf. U moet enkel rekening houden met het maximum van 8,17% van uw belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden, met een absoluut plafond van 3.027,09 euro (in 2015). U kiest zelf ook met welke regelmaat u de premies stort. Maandelijks, driemaandelijks of eenmaal per jaar het volledige bedrag

Groot fiscaal voordeel: voor beginnende zelfstandigen zelfs tot 40%

Naast een gewaarborgde rente en eventuele winstdeelnames, is het VAPZ ook fiscaal erg voordelig. De premies die u opzij zet, mag u immers voor 100% inbrengen als beroepskost op de hoogste belastingschijf. Zo krijgt u aan het einde van het jaar meteen tot de helft van de premie terug als korting op uw belastingen. Omdat uw belastbare basis daalt, gaan ook uw sociale bijdragen flink omlaag. Zo recupereert u opnieuw tot meer dan 20% van uw VAPZ-premie. En starters zelfs tot 40%.

Een milde belasting op pensioenleeftijd

De belasting op het eindkapitaal is vrij mild. Een VAPZ wordt namelijk belast via een zogenaamde fictieve rente. Daarbij wordt uw eindkapitaal vermenigvuldigd met een bepaald percentage. Dat bedrag moet u, na uw pensionering, gedurende een bepaalde periode bij de fiscus aangeven als pensioeninkomsten. Hierop zult u dan belast worden.

Beter wachten tot uw vijfenzestigste om uw kapitaal op te vragen

U kunt uw eindkapitaal al opvragen vanaf uw zestigste verjaardag. Het is fiscaal echter veel interessanter om tot uw vijfenzestigste te wachten. Uw P&V adviseur legt u graag uit waarom dat zo is.

Het Sociaal VAPZ: 10% voor een solidariteitsfonds

Naast het gewone VAPZ, bestaat er ook nog een Sociaal VAPZ. Dat is in grote lijnen hetzelfde, op twee fundamentele verschillen na. Voor een Sociaal VAPZ kunt u maximaal 9,4% sparen met een plafond van 3.482,82 euro. 10% van uw premie gaat naar een solidariteitsfonds dat u extra bescherming biedt bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Voordelen Sociaal VAPZ: een grotere belastingaftrek

De voordelen van een Sociaal VAPZ zijn niet te versmaden. Omdat uw maximumpremie 15% hoger ligt dan in een gewoon VAPZ mag u elk jaar 15% meer van uw belastingen aftrekken. Bovendien gaat slechts 10% van uw premie naar solidariteitswaarborgen. Dat betekent dat u nog eens 5% extra pensioen opbouwt. Aan het einde van uw loopbaan is dat een hele som.

Meer weten? Vraag het aan uw P&V adviseur

Wilt u precies weten hoe u kunt genieten van de fiscale voordelen van een  (Sociaal VAPZ)? En wat precies alle mogelijkheden zijn? Of hoe u het VAPZ kunt aanvullen met bijkomende beschermingen en waarborgen? Uw P&V adviseur vertelt u er graag meer over.

 

Contacteer mijn adviseur

Nog geen klant? Vind een adviseur in uw buurt

Nieuwe artikels