Over welke rechten beschikt u?

Recht van inzage

Het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerkt zijn van uw persoonsgegevens en om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens

Recht op rectificatie

Het recht om onverwijld rectificatie van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen

Recht op gegevenswissing

Het recht zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen

Recht op beperking verwerking

Het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Het recht om uw persoonsgegevens, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen of deze te laten overdragen naar een derde.

Recht van bezwaar

Het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u belangrijke gevolgen zijn verbonden.