P&V Institutionelen, sterk in preventie

Auto

Bij P&V Verzekeringen kunt u uw autoschades op de voet opvolgen. Van onze experts krijgt u:

  • rapporten over het verloop van de schadegevallen;
  • een overzicht van alle niet-verzekerde gebeurtenissen en indirecte kosten verbonden aan uw schadegevallen;
  • een periodiek overzicht van de chauffeurs die zich in een risicocategorie bevinden en welke oorzaken steeds terugkomen in schadegevallen.

Op grond van deze informatie kunt u maatregelen nemen om risico’s te beperken. Onze experts geven u graag concreet advies.

 

Brand

De ingenieurs en architecten van P&V Verzekeringen komen graag bij u langs om risico’s in te schatten en u te ondersteunen met hulp en advies over:

  • de technische staat van uw gebouwen (brandwerendheid, branddetectie, rookafvoer, opslag van ontvlambare stoffen, explosieve atmosfeer, geschikte blusmiddelen …);
  • de wetgeving en de praktische toepassing ervan (basisnormen, wetgeving voor de ziekenhuizen en rusthuizen, milieuvergunningen, Europese richtlijnen op vlak van explosiegevaar...);
  • de organisatie van uw gebouwen: uitwerken van de beste noodprocedures.

 

Arbeidsongevallen

Bij P&V Verzekeringen doet u beroep op preventieadviseurs niveau 1 die voldoen aan de wettelijke vereisten volgens het K.B. van 17 mei 2007. Ze hebben een ruime ervaring in Interne en Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPB en EDPB). Zij helpen u een dynamisch risicobeheersysteem uitwerken:

  • bezoek aan de werkplaatsen (inspectie van de werkposten, veiligheidsaudit …);
  • werkvergaderingen met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en de werkgever, deelname aan een vergadering van het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) of een Basisoverlegcomité (BOC);
  • uitwerking van een sensibiliseringsprogramma voor het personeel;
  • volledige catalogus van de standaardopleidingen en/of een eenmalige opleiding voor een specifiek publiek.

U kunt contact opnemen met uw AMI om de informaticatool ‘Accident Manager’ aan te vragen. Met deze eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool kunt u uw schadegevallen aangeven en krijgt u risico- en statistische analyses om arbeidsongevallen beter te beheren en op te volgen.