Met de fiets naar het werk: wat dekt de fietsverzekering?

Gepost in: Fiets

Image of the blog article

Een ongeval op weg naar het werk is in sommige gevallen een arbeidsongeval, en dan komt de arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever tussen in de kosten. Maar deze verzekering dekt enkel lichamelijke schade. De stoffelijke schade aan uw fiets of accessoires is dus niet gedekt. Voor deze schade sluit u maar beter een fietsverzekering af. Voor schade aan derden kunt u een beroep doen op uw familiale verzekering.
 

Wat vergoedt de fietsverzekering bij een ongeval in uw woon-werkverkeer?


Als u een ongeval heeft op weg naar het werk of van het werk naar huis, beschermt uw fietsverzekering u tegen schade aan uw fiets, zelfs wanneer u aansprakelijk bent voor het ongeval.  Bij het afsluiten van uw fietsverzekering kunt u ervoor kiezen om bepaalde fietsaccessoires mee te verzekeren. De schade aan deze accessoires is dan uiteraard ook gedekt wanneer u een ongeval hebt. 
 

Bijkomende bescherming: diefstal en vandalisme


Bovendien komt uw fietsverzekering tussen in de kosten in geval van diefstal van uw fiets of beschadigingen door vandalisme of natuurrampen. Als u geregeld naar het werk fietst, is een fietsverzekering dus de kers op de taart om honderd procent gerust te vertrekken.
 

Veilig op weg dankzij de P&V-fietsverzekering


Onze flexibele fietsverzekering biedt een uitstekende dekking tegen diefstal en materiële schade, en u kunt kiezen voor aanvullende waarborgen. Bekijk hier onze fietsverzekering, bereken uw premie of ga langs bij uw P&V-adviseur.  

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Fiets ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één maand met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Nieuwe artikels