P&V wordt beloond voor haar maatschappelijke betrokkenheid

Gepost in: Solidariteit Over P&V

Image of the blog article

Decavi-trofee voor maatschappelijke inzet 2020 gaat naar P&V Verzekeringen

Op 28 oktober reikte Decavi, onafhankelijk organisator van opleidingen en evenementen in de verzekeringssector, haar trofeeën uit voor de beste levensverzekeringsproducten van 2020. P&V viel in de prijzen en won de trofee voor maatschappelijke inzet.

Deze trofee gaat niet naar een specifiek product uit het P&V-gamma, maar is een beloning voor geleverde inspanningen op sociaal, economisch en ecologisch vlak. Wat overtuigde de onafhankelijke specialisten van de Decavi-jury nu precies om onze Groep deze trofee toe te kennen?

P&V investeert een deel van haar winst in maatschappelijk relevante projecten

In tegenstelling tot de meeste andere verzekeraars laten we ons als coöperatieve vennootschap leiden door waarden en niet door winstbejag op korte termijn voor de aandeelhouders. Dat betekent onder andere dat we een deel van onze winst investeren in projecten die de noden van de samenleving aanpakken.

Zo maakte de P&V Groep dit jaar een miljoen euro vrij om de digitale kloof en de leerachterstand van kinderen uit kwetsbare gezinnen te helpen dichten. Met dit budget kregen 1 300 jongeren tijdens de lockdown een nieuwe laptop. Via Linking Youth Up, een projectoproep van de Stichting P&V, werden 66 organisaties in heel België geselecteerd om de digitale vaardigheden van deze jongeren bij te spijkeren.

P&V onderschrijft de principes van verantwoord beleggen

In ons aanbod spaarverzekeringen kiezen we bewust voor ethisch verantwoorde fondsen. Bij de keuze van onze fondsbeheerders laten we ons dan ook niet alleen leiden door hun vakkennis: we vinden het belangrijk dat hun waarden en normen aansluiten bij de onze.

Als minimumvoorwaarde geldt dat al onze fondsen moeten worden beheerd volgens de principes van verantwoord beleggen, een wereldwijd initiatief ondersteund door de Verenigde Naties. Maar we kiezen bewust voor partners die verder gaan ...

Controversiële activiteiten (zoals de wapenindustrie) zijn uitgesloten. En aan onze fondsbeheerders vragen we om positieve selectiecriteria toe te passen op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Bedrijven die goed scoren in deze drie domeinen, krijgen de voorkeur in onze beleggingsportefeuille.

Sinds 22 juni 2020 bieden we dan ook twee expliciet duurzame fondsen aan: Europe Sustainable Fund van Degroof Petercam en het FFG Global Flexible Sustainable Fund. Meer informatie over dit aanbod leest u hier.

P&V zet in op de zachte mobiliteit en preventie

Dit jaar breidden we ons aanbod uit om de gebruikers van de zachte mobiliteit zo goed mogelijk beschermen. In het voorjaar kwam P&V Fiets op de markt, een nieuwe volledig digitale fietsverzekering die enkele weken na haar lancering al de Decavi-trofee voor beste innovatieve verzekering won. En omdat zachte mobiliteit, preventie en veiligheid hand in hand gaan, verbinden we ons ertoe een financiële bijdrage te leveren aan de Fietsersbond telkens een P&V Fiets-klant twaalf maanden schadevrij blijft.

Daarnaast werken we nauw samen met andere bedrijven die gespecialiseerd zijn in zowel de zachte als de traditionele mobiliteit. Doel? Onze klanten meer bieden dan verzekeringen alleen en hen uitrusten met diensten die gericht zijn op preventie en verkeersveiligheid.

Een voorbeeld: P&V ging dit jaar in zee met Skipr, een handige mobiliteitsapp die u helpt om uw verplaatsingen met de auto, fiets, step, scooter of het openbaar vervoer op een slimme en filevrije manier te plannen. In deze app stelt u zelf uw traject samen door uw eigen transportmiddelen te combineren met het aanbod gedeeld en openbaar vervoer. Skipr wordt gratis aangeboden aan P&V-klanten.
 

Andere weetjes over het engagement van P&V

  • Sinds 2010 beschikt de P&V Groep over het Label Ecodynamische Onderneming (2 sterren). Dit label beloont bedrijven in het Brussels gewest die stappen ondernemen om hun impact op het leefmilieu te verkleinen.
  • In het personeelsbestand van de P&V Groep is er een perfect evenwicht tussen vrouwen (50,3%) en mannen (49,7%).
  • Vandaag bestaat het management van P&V voor meer dan een derde uit vrouwen. Het gemiddelde in België is 14%.
  • De P&V Groep ondertekende het Women in Finance-charter over diversiteit. Op alle personeelsniveaus meten we de genderverschillen en stellen we een actieplan op voor diversiteit en inclusie.
  • P&V is mecenas van de Stichting P&V, die met concrete projecten en een jaarlijkse Burgerschapsprijs actief burgerschap ondersteunt en opkomt tegen de uitsluiting van jongeren in onze samenleving.
  • Via het project BOOST stellen 50 P&V-collega’s vrijwillig hun knowhow ten dienste van jongerenorganisaties die door de Stichting P&V worden ondersteund. Dit doen ze om de werking van deze organisaties te versterken.
  • Als medeoprichter en actief lid van de International Cooperative & Mutual Insurance Federation (ICMIF) is P&V nauw betrokken bij het ICMIF-project 5-5-5. In dit kader werkt P&V mee aan een microverzekering voor veehouders in Kenia.

 

Meer informatie over de Decavi-levensverzekeringstrofeeën 2020 leest u in het persbericht.

Nieuwe artikels