Sparen met belastingvoordeel, hoe doet u dat in 2021?

Gepost in: Pensioen Sparen

Image of the blog article

Inflatie en lage rente: met pensioensparen en/of langetermijnsparen kunt ze het hoofd bieden. Weet u welke de fiscaal voordeligste spaarformule voor u is?

In 2021 trekt onze economie zich stilaan weer op gang, maar helaas gaat deze heropstart gepaard met stijgende prijzen. Eind augustus bedroeg de inflatie zelfs 2,73%. De rente daarentegen bleef ook dit jaar superlaag. Optimaal sparen met fiscaal voordeel is dan ook een must. Maar weet u welke spaarformule u het meeste belastingvoordeel oplevert

Hoeveel mag u fiscaal sparen in 2021?


“Als u aan pensioensparen doet (of als u dit overweegt), dan hebt u de keuze: ofwel spaart u dit jaar tot 990 euro en dan bedraagt uw fiscaal voordeel 30%. Ofwel spaart u 1.270 euro, en dan is uw fiscaal voordeel 25%.

Als u weinig tot geen belastingen betaalt, dan kan uw fiscaal voordeel lager uitvallen, want het betreft een belastingvermindering.

Bij langetermijnsparen is uw fiscaal voordeel 30%, maar het maximumbedrag dat u mag sparen hangt af van uw beroepsinkomen (uit arbeid, pensioen…). Als regel geldt dat u tot 6% van uw netto beroepsinkomen kunt sparen + 176,40 euro, en met een absoluut maximum van 2.350 euro in 2021. Dit komt overeen met een netto beroepsinkomen van 36.300 euro. Om van een fiscaal voordeel te kunnen genieten, moet uw inkomen (en uw te betalen belasting) voldoende hoog zijn, maar daarnaast moet u ook rekening houden met eventuele hypothecaire kredieten. Hebt u een hypotheek voor uw eigen woning in Vlaanderen of Wallonië (afgesloten vóór 2016) of in Brussel (afgesloten vóór 2017)? Of hebt u een lening voor een tweede woning? In dat geval biedt langetermijnsparen hoogstwaarschijnlijk geen extra voordeel,” aldus onze expert Levensverzekeringen. 

TIP: Uw P&V-adviseur kent uw situatie en heeft de nodige kennis in huis om na te gaan wat uw mogelijkheden zijn om uw fiscaal voordeel te optimaliseren.

Met pensioensparen en langetermijnsparen kan uw belastingvoordeel oplopen tot 30.000 euro


Tegenover het fiscaal voordeel  staat een eindbelasting. Deze wordt in het jaar van uw 60ste verjaardag (of op de 10e verjaardag van het contract als u start na uw 55ste) door P&V doorgestort aan de fiscus en bedraagt 8% voor pensioensparen en 10% voor langetermijnsparen. Deze inhouding wordt berekend op de reserve van uw polis, de eventueel toegekende winstdeelname in tak 21 is vrijgesteld van deze belasting.

Naast deze eindbelasting is er bij het langetermijnsparen ook een premietaks van 2% op elke gestorte premie verschuldigd. Deze premietaks is niet van toepassing bij pensioensparen.

Wordt uw fiscaal voordeel dan niet volledig tenietgedaan door de eindbelasting? Een terechte vraag, die we voor u even hebben nagerekend. In de tabellen hieronder vergelijken we het fiscaal voordeel met de te betalen belasting. We gaan uit van een jaarlijkse premie in de formule tak 21 met een gewaarborgd rendement van 0,45%, de maximale instapkost en een gemeentebelasting van 6%.

U spaart jaarlijks 990 euro in pensioensparen tot 65 jaar

Startleeftijd

Fiscaal voordeel

Eindbelasting

Uw fiscale winst

20 jaar

14.167 euro

3.424 euro

10.743 euro

30 jaar

11.019 euro

2.509 euro

8.510 euro

40 jaar

7.871 euro

1.635 euro

6.235 euro

50 jaar

4.722 euro

799 euro

3.923 euro

U spaart jaarlijks 2.350 euro in langetermijnsparen tot 65 jaar

 

Startleeftijd

Fiscaal voordeel

Premietaks

Eindbelasting

Uw fiscale winst

20 jaar

33.629 euro

2.074 euro

9.404 euro

22.151 euro

30 jaar

26.156 euro

1.613 euro

6.892 euro

17.651 euro

40 jaar

18.683 euro

1.152 euro

4.491 euro

13.040 euro

50 jaar

11.210 euro

691 euro

2.195 euro

8.323 euro

“Als u op jonge leeftijd het maximum spaart in zowel pensioensparen als langetermijnsparen, dan kan dit een fiscale winst opleveren van meer dan 30.000 euro. Natuurlijk is het niet iedereen gegeven om dit te doen, en al zeker niet in deze onzekere tijden, maar zelfs op latere leeftijd starten met pensioensparen en/of langetermijnsparen levert u een behoorlijk voordeel op. Maak er optimaal gebruik van!,” zo luidt het advies van onze expert.

Waarom u uw spaarverzekering best optimaliseert vóór uw 55ste verjaardag


Zowel pensioensparen als langetermijnsparen moeten worden afgesloten voor een duur van minstens tien jaar en de eindleeftijd moet minimaal 65 jaar zijn. Uw 55ste verjaardag is een sleutelmoment, want de eindbelasting op uw contract wordt niet op uw 60ste verjaardag, maar wel op de 10de verjaardag van het contract ingehouden als u uw contract afsluit of uw spaarpremie verhoogt na uw 55ste verjaardag. Uw contract starten of optimaliseren voor je 55ste zorgt er dus voor dat de laatste 5 jaar niet belast worden. Dit kan een belangrijk verschil uitmaken.

TIP: Start of optimaliseer uw spaarcontract nog vóór uw 55ste verjaardag.

Start met langetermijnsparen vóór uw 65ste verjaardag en blijf na uw pensionering genieten van uw fiscaal voordeel


Volgens onze expert levensverzekeringen kan langetermijnsparen ook voordelen bieden na uw 65ste: “Als u een pensioen ontvangt van meer dan 1.250 euro bruto, dan moet u ook na uw pensionering nog belastingen betalen. In dit geval hebt u er alle belang bij om ook na uw 65ste aan langetermijnsparen te doen. Uw contract moet dan wel starten vóór uw 65ste verjaardag en moet minstens tien jaar lopen. Na uw 65ste verjaardag is het niet meer mogelijk om een contract af te sluiten of uw premie te verhogen. U kunt uw premiebedrag wel op elk moment verlagen.”

Belastingsvoordeel optimaliseren? Vraag raad aan uw P&V-adviseur


U wenst uw belastingen te verlagen? Dat kan met het langetermijnsparen of pensioensparen van P&V. Uw P&V-adviseur helpt u graag bij het bepalen van het bedrag dat u kunt sparen en bij het kiezen van de formule die voor u het meest geschikt is in functie van uw inkomsten en uw huidige financiële situatie.

Nieuwe artikels