Het Leader Plan: de IPT-verzekering van P&V Verzekeringen

Sparen voor uw pensioen via uw vennootschap

Als zaakvoerder of zelfstandig bestuurder kunt u uw vennootschap laten sparen voor uw pensioen. En dat via het Leader Plan, de individuele pensioentoezegging (IPT) van P&V. Voor uw bedrijf zijn de gestorte premies aftrekbaar als beroepskosten.

Vier redenen om voor een IPT te kiezen:

 • stort op eigen tempo, rekening houdende met de 80%-regel
 • krijg tot 50% van uw premies terug via het fiscaal voordeel
 • ontvang 0,50% gewaarborgd rendement op uw stortingen
 • aanvullende waarborgen mogelijk

Sparen voor pensioen

Uw vennootschap spaart voor uw pensioen

Met een individuele pensioentoezegging (IPT) zoals het Leader Plan van P&V Verzekeringen, betaalt uw vennootschap voor uw pensioen. U beslist over de grootte van de premie. U kiest ook of uw vennootschap maandelijks of jaarlijks een premie betaalt.

Een IPT wordt ook wel eens een ‘groepsverzekering voor zelfstandigen’ genoemd. Het belangrijkste verschil is dat een IPT voor één bedrijfsleider kan afgesloten worden, terwijl het bij een groepsverzekering steeds om alle leden van een categorie van begunstigden – bijvoorbeeld alle bedienden - moet gaan.

Bij een IPT worden uw premies als volgt belast:

 • 4,4% op deelpremies leven en overlijden;
 • 9,25% op de deelpremie voor de aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid.

Een IPT kunt u overigens perfect combineren met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen ((Sociaal) VAPZ).

Gewaarborgd rendement

Op de premies voor uw individuele pensioentoezegging krijgt u een gewaarborgde rentevoet van 0,50%. Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen tijdens de looptijd van het contract: zowel naar beneden als naar boven.

Winstdeelname

Bovenop de gewaarborgde rentevoet kunt u een eventuele, jaarlijkse en belastingvrije winstdeelname ontvangen. Hoeveel dat is, hangt af van de economische conjunctuur en de resultaten van P&V Verzekeringen. De winstdeelname is niet gewaarborgd voor de toekomst.

Kapitaal bij uw pensioen

Op de einddatum van het contract, in principe wanneer u met pensioen gaat, ontvangt u persoonlijk het gespaarde bedrag. Het geld komt dus op uw rekening terecht, en niet op die van uw vennootschap. Zelfs wanneer uw vennootschap failliet zou gaan, ontvangt u persoonlijk de op dat moment bijeengespaarde som, na aftrek van de eindbelasting.

Als u voor uw pensioen overlijdt

Overlijdt u voor uw pensioenleeftijd, dan is het geld voor uw nabestaanden, niet voor de vennootschap. U bepaalt zelf in uw contract wie dat is. U kunt er bovendien voor kiezen om een extra kapitaal bij overlijden te laten verzekeren ten voordele van uw nabestaanden. Zo biedt u financiële bescherming aan uw gezin bij overlijden.

 

Meer weten over de voordelen van het P&V Leader Plan? Bijvoorbeeld waarom het interessanter is dan een loonsverhoging? Of misschien hebt u nog vragen over de 80%-regel? Uw P&V agent antwoordt graag op deze en andere vragen. 

Fiscaal voordeel

Uw vennootschap kan alle premies fiscaal aftrekken. Zo kunt u een belangrijk deel van uw gespaarde premie recupereren. Op voorwaarde dat de 80%-regel wordt nageleefd. 

80%-regel

De 80%-regel houdt in dat uw totale pensioen niet hoger mag zijn dan 80% van uw laatste bruto jaarloon. Voor de berekening van dat totale pensioen worden uw wettelijk pensioen en al uw extralegale pensioenen (VAPZ, IPT en groepsverzekering) samengeteld.

Wanneer u de 80%-regel niet naleeft, verliest uw vennootschap een groot stuk van de fiscale voordelen van uw pensioenplan. In dat geval verwerpt de fiscus namelijk de belastingaftrek voor de premies die uw pensioen boven dat plafond tillen.

IPT-eindbelasting

Op uw pensioenleeftijd hebt u recht op uw gewaarborgde pensioenkapitaal. Bij de uitbetaling van dat gewaarborgde kapitaal moet u wel nog een aantal bijdragen en belastingen betalen. 

Twee bijdrages

 • een RIZIV-bijdrage van 3,55%;
 • een solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% (afhankelijk van het bedrag van de uitkering, en of het om een uitkering bij pensioen dan wel om een overlijdensuitkering gaat);

De eindbelasting

Deze varieert naargelang uw leeftijd:

 • 10% bij uitkering vanaf 65 jaar als u effectief actief bent gebleven tot die leeftijd, zo niet: 16,5%
 • 16,5% bij uitkering op 62 tot 64 jaar
 • 18% bij uitkering op 61 jaar (bij wettelijke pensionering: 16,5%)
 • 20% bij uitkering op 60 jaar (bij wettelijke pensionering: 16,5%)

Wijninckx-bijdrage

De Wijninckx-bijdrage – genoemd naar de in 2009 overleden ex-minister van pensioenen Wijninckx – heeft betrekking op de aanvullende pensioenen uit de tweede pijler (de maatregel geldt echter niet voor een VAPZ). Concreet komt het er op neer dat, als u een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT) hebt waarbij de jaarlijkse premie de grens van 30 000 euro (indexeerbaar) overschrijdt, u een bijzondere bijdrage van 3% betaalt op het premiegedeelte boven die (geïndexeerde) grens van 30 000 euro.

Het gaat hierbij om alle premies, dus zowel voor pensioenopbouw, overlijdensdekking of aanvullende ongevallenverzekering – of een combinatie van IPT en groepsverzekering waarbij de jaarlijkse premie boven de 30 000 euro uitkomt. Ofwel betaalt de vennootschap de bijdrage (bij IPT), of de werkgever (in het geval van een groepsverzekering). 

Bijkomende waarborgen

Afhankelijk van de formule die u kiest, kunt u twee types bijkomende waarborgen afsluiten.

 Bescherming tegen de gevolgen van uw overlijden

Als u zou overlijden, ontvangen uw nabestaanden het spaartegoed dat u op dat moment hebt opgebouwd. Als u hen meer wilt achterlaten, kunt u zich bijkomend verzekeren.

U hebt twee keuzes:
•    u bepaalt een minimum (minstens 25.000 euro) voor uw opgebouwde spaartegoed, of
•    u verhoogt het opgebouwde spaartegoed met een vast bedrag (minstens 25.000 euro).

 Bescherming tegen de gevolgen van een ongeval of arbeidsongeschiktheid

In geval van een ongeval of in geval van arbeidsongeschiktheid betaalt P&V de premies in uw plaats verder, waardoor uw vooropgestelde kapitaal gewaarborgd is.

Daarnaast kunt u maandelijks een extra uitkering ontvangen bovenop de ziekte-uitkering van het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

 

Twijfelt u over welke waarborg u het beste kiest? Wilt u meer weten over de extra uitkering die u kunt ontvangen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid? Contacteer dan uw P&V agent. Hij vertelt u er graag meer over.  

Risico's

Wat is er gewaarborgd

De individuele toezegging van P&V is een tak 21-verzekering. Uw opgebouwd kapitaal groeit elk jaar aan en is 100% beschermd. De gewaarborgde rentevoet die van kracht is op het ogenblik van de storting, blijft gewaarborgd tot het einde van het contract.

Wat is er niet gewaarborgd

 • Voor toekomstige stortingen kan er een andere rentevoet van kracht zijn dan deze van vandaag.
 • De wetgever kan onder andere het fiscale voordeel en de eindbelasting in de toekomst aanpassen.

Meer weten over het P&V Leader Plan?

Praat erover met uw P&V agent. Hij kan uw persoonlijke situatie en wensen in kaart brengen en inschatten welke financiële oplossing het beste bij u past.

Wettelijke vermeldingen

 • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Op de IPT-verzekering zijn een aantal uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om de algemene voorwaarden van deze verzekering aandachtig te lezen. U vindt ze terug op deze website en ze zijn ook beschikbaar bij uw P&V-adviseur.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw P&V-adviseur of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een P&V-adviseur.
 • Ontdek de algemene voorwaarden.