VAPZ: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

De voordeligste pensioenspaarformule voor zelfstandigen

Voor zelfstandigen is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) een uitstekende manier om een aanvullend pensioen op te bouwen. Uw premies genieten een gewaarborgd rendement, u betaalt minder belastingen en u bespaart op uw sociale bijdragen. 

Naast het ‘gewone’ VAPZ, kunt u bij P&V ook kiezen voor een Sociaal VAPZ. Dat bevat extra waarborgen die u en uw gezin beschermen bij arbeidsongeschiktheid. Bovendien kunt u bij het Sociaal VAPZ meer sparen en dus ook genieten van een groter belastingvoordeel.

Vier redenen om voor een VAPZ te kiezen:

 • stort tot 3 127,24 euro per jaar, op eigen tempo
 • krijg tot 70% terug via fiscale en sociale voordelen
 • ontvang 0,45% gewaarborgd rendement op uw stortingen
 • aanvullende waarborgen mogelijk (Sociaal VAPZ)

Sparen voor pensioen

 Kies zelf hoe en wanneer u spaart

U kiest zelf hoeveel u spaart, en of u maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks wil storten. U moet enkel rekening houden met de wettelijke grenzen: 

 • minstens 100 euro per jaar en 
 • maximum 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden met een plafond van 3.127,24 euro (in 2017). 

Voor een Sociaal VAPZ kunt u maximum 9,40 % sparen met een plafond van 3.598,05 euro.
Op de premies hoeft u geen wettelijke taks te betalen.

Als bedrijfsleider kunt u een (Sociaal) VAPZ overigens perfect combineren met een Individuele Pensioentoezegging (IPT).

 Gewaarborgd rendement

Op uw premies krijgt u een gewaarborgde rentevoet van 0,45%. Voor toekomstige stortingen kan de interestvoet wijzigen tijdens de looptijd van het contract: zowel naar beneden als naar boven.

 Winstdeelname

Bovenop de gewaarborgde rentevoet kunt u eventueel een jaarlijkse, belastingvrije winstdeelname ontvangen. Hoeveel dat is, hangt af van de economische conjunctuur en de resultaten van P&V. De winstdeelname is niet gewaarborgd voor de toekomst.

 Kapitaal bij uw pensioen

Bij uw wettelijke pensionering ontvangt u de opgebouwde spaarreserve, na aftrek van de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage, en rekening houdende met de eindbelasting.

 Voorschot VAPZ voor vastgoed

U kunt een voorschot (of een inpandgave met wedersamenstelling) krijgen op het eindkapitaal van uw VAPZ om vastgoed aan te kopen. Het kan ook om een onroerend goed te bouwen, te verbouwen of te renoveren.

 Als u voor uw pensioen overlijdt

In deze situatie gaan uw voordelen naar de begunstigde bij overlijden. U bepaalt zelf in uw contract wie dat is. Die begunstigde bij overlijden heeft recht op de totale, op dat moment opgebouwde spaarreserve. U kunt er ook voor kiezen om een minimumbedrag vast te leggen van minstens 5.000 euro. 

 

Graag meer weten over de fiscale en sociale voordelen van het VAPZ bij P&V Verzekeringen? Geïnteresseerd in een VAPZ voor uw meewerkende partner? Uw P&V agent beantwoordt graag deze en andere vragen.

Fiscaal en sociaal voordeel

U recupereert tot 70% van uw gespaarde premie via uw belastingaftrek en uw lagere sociale bijdragen. Geen enkele andere pensioenformule biedt dergelijke interessante voordelen.

 Fiscaal voordeel VAPZ: ruim 50% van uw premies

De premies die u opzij zet, mag u voor 100% inbrengen als beroepskost op de bovenste belastingschijf. Dat wil zeggen dat u aan het einde van het jaar meteen tot de helft van uw premie terugkrijgt als korting op uw belastingen.

 Sociaal voordeel VAPZ: ruim 20% van uw premies

Uw driemaandelijkse sociale bijdragen worden berekend op uw inkomsten. Omdat u elk jaar uw VAPZ-premies mag aftrekken van uw beroepskosten, gaan ook uw sociale bijdragen flink omlaag*. Zo recupereert u tot meer dan 20% van uw VAPZ-premie. Voor starters kan de besparing zelfs oplopen tot meer dan 40%.

* Uiterlijk op het moment van regularisatie van uw sociale bijdragen.

 Eindbelasting

Op uw pensioenleeftijd hebt u recht op uw gewaarborgde pensioenkapitaal. Bij de uitbetaling van dat gewaarborgde kapitaal moet u wel nog een aantal bijdragen en belastingen betalen. 

 • een RIZIV-bijdrage van 3,55%;
 • een solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% (afhankelijk van het bedrag van de uitkering, en of het om een uitkering bij pensioen dan wel om een overlijdensuitkering gaat);
 • een belasting volgens het fiscaal gunstige model van de fictieve rente. 

In dat systeem voegt u tien jaar lang een klein percentage van 80% van uw pensioenkapitaal bij uw belastbaar inkomen. Als u jonger bent dan 65 jaar, moet u dat dertien jaar doen, gebaseerd op 100% van uw pensioenkapitaal. 

Dankzij de fictieve rente betaalt u een beperkte, jaarlijkse belasting in plaats van een eenmalige, grote som. Afhankelijk van uw leeftijd moet u 3,5% tot 5% van uw pensioenkapitaal aangeven aan de belastingen. 

P&V houdt de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage voor u in en stort ze door naar de bevoegde instanties. 

Sociaal VAPZ

Als u kiest voor een Sociaal VAPZ dan reserveren we 10% van uw premies voor solidariteitswaarborgen. Die beschermen u en uw gezin tegen arbeidsongeschiktheid. 

 Groter fiscaal voordeel

Omdat uw maximumpremie in een Sociaal VAPZ 15% hoger ligt dan in een gewoon VAPZ, mag u elk jaar 15% meer van uw belastingen aftrekken.

 Groter pensioenkapitaal

U mag 15% meer sparen. Slechts 10% van uw premie gaat naar de solidariteitswaarborgen. Dat betekent dus dat u 5% extra pensioen opbouwt. Aan het einde van uw loopbaan is dat een hele som.

 Aanvullende waarborg bij arbeidsongeschiktheid

Bij een arbeidsongeschiktheid van minstens 67% zorgt P&V voor: 

 • de betaling op het einde van elk trimester van uw premie;
 • de storting van een driemaandelijkse rente (gewaarborgd inkomen).

Op deze waarborgen is een eigenrisicotermijn van 60 dagen van toepassing. Dat betekent dat u de eerste twee maanden nog geen vergoeding ontvangt. 

Risico's

Wat is er gewaarborgd

Het VAPZ van P&V is een tak 21-verzekering. Uw kapitaal groeit elk jaar aan en is 100% beschermd. De gewaarborgde rentevoet die van kracht is op het ogenblik van de storting, blijft gewaarborgd tot het einde van het contract.

Wat is er niet gewaarborgd

 • Voor toekomstige stortingen kan er een andere rentevoet van kracht zijn dan deze van vandaag.
 • De wetgever kan het fiscale voordeel en de eindbelasting in de toekomst aanpassen.

 

 

Meer weten over het VAPZ en het Sociaal VAPZ?

Praat erover met uw P&V agent. Hij kan samen met u bekijken welke formule het beste bij uw persoonlijke situatie past.

Wettelijke vermeldingen

 • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Op het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) zijn een aantal uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om de algemene voorwaarden van deze verzekering aandachtig te lezen. U vindt ze terug op deze site en ze zijn ook beschikbaar bij uw P&V-adviseur.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw  P&V-adviseur of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een P&V-adviseur.
 • De algemene voorwaarden ontdekken.