BA-autoverzekering P&V: alle voordelen op een rij

Waarom bij P&V?

 • korting als u jaarlijks minder dan 10.000 km rijdt
 • korting voor automatisch veiligheidssysteem
 • korting voor jonge bestuurders met een P&V Go Box
 • bijstand na ongeval
 • BOB-waarborg inbegrepen
 • levenslange bonus-malus -2, zelfs bij schade
 • bonus-malus jong bestuurders zakt 2 graden per jaar
 • persoonlijke P&V agent tot uw dienst

Bereken uw premie en ontvang een offerte:

Bereken

Waarom een BA-auto?

 • In België is de BA-verzekering wettelijk verplicht voor alle motorvoertuigen.
 • De BA-autoverzekering dekt de schade die u met uw auto toebrengt aan andere personen en voertuigen. Als u een ongeval met uw auto veroorzaakt, hoeft u de tegenpartij niet zelf te vergoeden. Dat doet uw BA auto in uw plaats.
 • Uw BA-autoverzekering geldt ook als iemand anders uw auto bestuurt en er een ongeval mee veroorzaakt.
 • Als uw auto een aanhangwagen trekt, is de schade die de aanhangwagen aan anderen zou veroorzaken, mee verzekerd. Bij een MTM (maximaal toegelaten massa) hoger dan 750 kg, vragen we wel een bijpremie.

Bij P&V krijgt u 5% korting als u een automatisch veiligheidssysteem hebt, en als u minder dan 10.000 km per jaar rijdt.

Wettelijke vermeldingen

 • Het contract voor deze verzekering loopt 1 jaar, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, passen we enkele segmentatiecriteria toe.
 • Alle dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht.
 • Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw P&V agent of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsvoorstel, contacteert u best een P&V agent.