Groepsverzekering (Employee benefits)

Extralegaal voordeel voor uw werknemers

Met een groepsverzekering spaart u voor het aanvullend pensioen van uw werknemers. Zowel voor u als voor uw werknemers is het een interessant alternatief voor een loonsverhoging. Een groepsverzekering is een van de belangrijkste extralegale voordelen voor uw werknemers. 

Vier redenen om voor de groepsverzekering te kiezen:

 • aanvullend pensioen voor uw werknemers
 • extra sociale bescherming voor uw werknemers
 • fiscale optimalisatie van salarispakket
 • interessant alternatief voor loonsverhoging

Hoe werkt het?

Jaarpremie

Voor elke medewerker zet u als werkgever jaarlijks een bedrag opzij. Die premie kan een percentage van het loon zijn of een forfaitair bedrag. Jaar na jaar bouwt u met deze premies een aanvullend pensioen op. Zo krijgen uw werknemers een mooi extralegaal voordeel..

Voor wie?

U sluit een groepsverzekering af voor al uw werknemers, of voor een bepaalde categorie van uw werknemers. Bijvoorbeeld voor alle commerciële medewerkers. U hoeft geen minimum aantal medewerkers in dienst te hebben om een groepsverzekering af te kunnen sluiten.

Pensioenfiche

De pensioenfiche toont uw werknemers heel gedetailleerd hoe het aanvullend pensioen eraan toe is. De pensioenfiche zoomt in op de verzekerde waarborgen en de financiering. 

Filmpje pensioenfiche

De pensioenfiche bevat veel informatie die niet altijd makkelijk te ontcijferen is. Om u daarbij te helpen, hebben we een filmpje gemaakt dat het in klare taal uitlegt.

Ontdek in onderstaand filmpje wat er allemaal op uw pensioenfiche met arbeidsongeschiktheid staat .

 

Ontdek in onderstaand filmpje wat er allemaal op uw pensioenfiche zonder arbeidsongeschiktheid staat:

 

Na het bekijken van het filmpje, krijgt de werknemer een antwoord op de volgende vragen:

 • Hoeveel is er al gespaard?
 • Hoeveel krijg ik wanneer ik met pensioen ga?
 • Wat als ik van werk verander?
 • Wat als ik overlijd voor mijn pensioen?
 • Wat betekent de waarborg arbeidsongeschiktheid?
 • Welke info zal ik op www.mypension.be vinden?

Mypension.be

Sinds 6 december 2016 kunnen uw werknemers terecht op www.mypension.be voor alle informatie over hun groepsverzekering. Hier krijgen ze een totaalbeeld van het wettelijk en aanvullend pensioen voor hun persoonlijke situatie. Meer weten? Lees deze fiche

Basiswaarborgen

 Aanvullend pensioen

In ruil voor uw premie krijgt uw werknemer, na afhouding van de wettelijke verplichte inhoudingen, een aanvullend pensioenkapitaal als hij op pensioen gaat. Als hij dat wenst, kan uw werknemer ook vragen om uitbetaald te worden via een maandelijkse rente.

Uw werknemer kan op zijn groepsverzekeringscontract een voorschot nemen om te investeren in vastgoed in een Europees land. Hij kan zijn groepsverzekering ook in pand geven bij het aangaan van een hypothecaire lening.

 Kapitaal bij overlijden

Overlijdt uw werknemer voor zijn pensioenleeftijd dan krijgen de nabestaanden van uw werknemer een kapitaal uitgekeerd. Deze waarborg zorgt ervoor dat zijn gezin niet in de kou blijft staan. 

Opties 

Met deze 3 opties voegt u extra voordelen toe aan uw pakket Employee Benefits:

 • Uw werknemer krijgt een vervangingsinkomen als hij arbeidsongeschikt wordt

Wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt wordt door een ziekte of een ongeval, voorziet P&V Verzekeringen een aanvullend vervangingsinkomen in de vorm van een maandelijkse rente.

 • P&V Verzekeringen betaalt de premie als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt

Is uw medewerker langere tijd afwezig door ziekte of een ongeval? Dan neemt P&V Verzekeringen de verdere betaling van de premies over.

 • Nabestaanden van de werknemer krijgen een extra kapitaal als uw werknemer overlijdt door een ongeval

Wanneer een werknemer overlijdt door een ongeval, keert P&V Verzekeringen een extra kapitaal uit aan zijn nabestaanden.

Fiscale voordelen

Voor uw bedrijf

 • De premies zijn volledig aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.
 • De premies zijn niet onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen van ± 35% ten laste van de werkgever.

Voor uw medewerker

 • De premies die u betaalt voor een groepsverzekering zijn fiscaal gezien geen bezoldiging. Ze komen dus niet bij de belastbare beroepsinkomsten van uw werknemer.
 • Wanneer uw werknemer een persoonlijke bijdrage in zijn groepsverzekering stort, geniet hij hierop een belastingvermindering van 30%. 

U betaalt op de volledige premie 4,4% taks. Op de werkgeversbijdragen voor de financiering van het pensioen- en overlijdenskapitaal betaalt u 8,86% RSZ-bijdrage.

Wettelijke vermeldingen

 • Het contract voor deze verzekering loopt 1 jaar, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, passen we enkele segmentatiecriteria toe.
 • Alle dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht.
 • Op deze verzekering zijn een aantal uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om de algemene voorwaarden van deze verzekering aandachtig te lezen. U vindt ze terug op deze site en ze zijn ook beschikbaar bij uw P&V-adviseur.
 • Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw P&V-adviseur of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een P&V-adviseur.
 • De algemene voorwaarden ontdekken.