Groepsverzekering voor een medewerker wijzigen

Met het formulier hieronder kunt u de gegevens van een aangeslotene wijzigen: 

  • Wijziging burgerlijke stand
  • Wijziging gezinssamenstelling
  • Melding overlijden van een aangeslotene
  • Wijziging tewerkstellingsgraad
  • Uitdiensttreding
  • Adreswijziging
  • Verdaging
  • Wijziging van categorie

Hartelijk dank om de vragen volledig en waarheidsgetrouw te beantwoorden. Dit laat ons toe het verzekerde risico correct te beoordelen en u een professioneel beheer van uw verzekeringsovereenkomst te garanderen. Het opzettelijk verzwijgen van informatie of het meedelen van onjuiste informatie, kan de nietigheid van het verzekeringscontract tot gevolg hebben.