www.mypension.be

 

Aanvullende pensioengegevens (tweede pijler) beschikbaar voor de burger

Iedere burger kan sinds 06/12/2016 de gegevens over zijn of haar aanvullende pensioen(en) tweede pijler terugvinden op de beveiligde website www.mypension.be

Daarnaast bevat deze website ook de persoonlijke loopbaangegevens voor het wettelijk pensioen in de eerste pijler en de vroegst mogelijke wettelijke pensioendatum. In een latere fase kan ook het bedrag van het toekomstige wettelijke pensioen gesimuleerd worden.

In deze infofiche leest u er meer over.