www.mypension.be

 

Aanvullende pensioengegevens (2de pijler) beschikbaar voor de burger

Iedere burger kan sinds 6/12/2016 de gegevens over zijn of haar aanvullende pensioen(en) 2de pijler terugvinden op de beveiligde website www.mypension.be

Daarnaast bevat deze website ook de persoonlijke loopbaangegevens voor het wettelijk pensioen in de 1ste pijler en de vroegst mogelijke wettelijke pensioendatum. In een latere fase kan ook het bedrag van het toekomstige wettelijke pensioen gesimuleerd worden.

In deze infofiche leest u er meer over.