Een werknemer toevoegen aan uw groepsverzekering

Met het formulier hieronder kunt u een nieuwe medewerker aansluiten bij uw groepsverzekering. Hartelijk dank om de vragen volledig en waarheidsgetrouw te beantwoorden. Dit laat ons toe het verzekerde risico correct te beoordelen en u een professioneel beheer van uw verzekeringsovereenkomst te garanderen. Het opzettelijk verzwijgen van informatie of het meedelen van onjuiste informatie, kan de nietigheid van het verzekeringscontract tot gevolg hebben.