Hoe vormt u veilig en snel een reddingsstrook in de file?

Gepost in: Voertuig

Image of the blog article

Reddingsstrook verplicht sinds 1 oktober 2020: wat moet u doen?

In geval van nood telt elke minuut voor de hulpdiensten. Het is belangrijk dat ze een snelle en veilige doorgang krijgen om zo vlug mogelijk op hun bestemming te geraken. Sinds 1 oktober moet u in België bij filevorming een reddingsstrook vrijmaken op wegen met minstens twee rijstroken in dezelfde richting.

Wat moet u doen? Vanaf wanneer moet u een reddingsstrook vormen? Voor welke voertuigen?

Ontdek hieronder de FAQ van Vias institute en de FOD Mobiliteit en Vervoer met praktische informatie over deze nieuwe regeling.

  1. Op welke wegen moet u een reddingsstrook vormen en hoe?

Op alle wegen, of het nu autosnelwegen zijn of andere wegen, zelfs binnen de bebouwde kom, vanaf het ogenblik dat er ten minste twee rijstroken zijn in de richting die u volgt. Wanneer er twee rijstroken in dezelfde richting zijn, moeten de voertuigen op de linkerrijstrook zich zo ver mogelijk links van hun rijstrook opstellen. De voertuigen op de rechterrijstrook moeten hetzelfde doen aan de rechterkant van hun rijstrook.

Wat als er drie of meer rijstroken in dezelfde richting zijn? De auto's op de linkerrijstrook plaatsen zich zo links mogelijk, de auto's op de midden- en rechterrijstrook houden zoveel mogelijk rechts.

  1. Vanaf wanneer moet u uitwijken naar de zijkant om een reddingsstrook te vormen?

Zodra er zich files beginnen te vormen, zelfs als er op dat moment geen enkel prioritair voertuig van achteren nadert.

  1. Welke prioritaire voertuigen mogen de reddingsstrook gebruiken?

De reddingsstrook mag gebruikt worden door alle prioritaire voertuigen, zodat ze snel hulp kunnen bieden op de plaats van een ongeval (politie, brandweer, ziekenwagen, civiele bescherming ...). Deze voertuigen moeten zijn uitgerust met blauwe lichten en een sirene, maar ze zijn niet verplicht om die altijd te gebruiken. U moet dus alert zijn.

  1. Hoe kunt u er zeker van zijn dat de ruimte die u laat voldoende is voor een reddingsstrook?

Alles hangt af van de breedte van de rijstroken, uw voertuig en de chauffeurs die naast u rijden. In de meeste gevallen is het voldoende om naar de kant uit te wijken en dit op uw eigen rijstrook. Als er echter een prioritair voertuig aankomt dat niet genoeg vrije doorgangsruimte heeft, zult u iets verder uit elkaar moeten gaan.

  1. Mag u de pechstrook gebruiken om een reddingsstrook te kunnen vormen?

Nee, vooral omdat sommige voertuigen, zoals takelwagens, vrije doorgang moeten hebben op deze pechstroken. U moet zich dus naar de zijkant begeven, maar wel binnen de grenzen van de rijbaan. Als u echter geen andere keuze hebt, dan zult u misschien tijdelijk over de pechstrook moeten rijden als een prioritair voertuig (dat zijn blauwe lichten en sirene gebruikt) van achteren nadert en onvoldoende ruimte heeft om in uw buurt op de reddingsstrook te rijden.

  1. Mag u het fietspad of de bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden voor voertuigen voor het gemeenschappelijk vervoer, gebruiken om een reddingsstrook te vormen?

Nee, u mag deze niet gebruiken omdat ze geen deel uitmaken van de rijbaan. U moet zich dus naar de kant begeven, weliswaar binnen de grenzen van de rijbaan. Als een prioritair voertuig (dat zijn blauwe lichten en sirene gebruikt) echter van achteren nadert en niet genoeg ruimte heeft om op de reddingsstrook te rijden in uw buurt, dan bent u wellicht verplicht om tijdelijk op het fietspad of de bedding voor voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer te rijden (zie artikel 38 van de Wegcode). In dat geval moet u altijd oppassen dat u de weggebruikers die zich daar bevinden niet in gevaar brengt.

  1. Mag u de reddingsstrook gebruiken als u met de motorfiets rijd?

Als u met de motorfiets rijdt onder de voorwaarden zoals bepaald in de Wegcode (maximumsnelheid van 50 km/u met een maximaal snelheidsverschil van 20 km/u ten opzichte van de andere voertuigen), mag u de reddingsstrook gebruiken. Als voorwaarde geldt wel dat er geen enkel prioritair voertuig van achteren nadert. Is dit wel zo, dan moet u meteen aan de kant om het de vrije doorgang te laten.

  1. In welke andere Europese landen is het vormen van een reddingsstrook bij filevorming ook verplicht?

Duitsland, Oostenrijk, het Groothertogdom Luxemburg, de Tsjechische Republiek en Hongarije. Het wordt ook aanbevolen door Zwitserland en Slovenië.

 

Bronnen: Vias institute en FOD Mobiliteit

Nieuwe artikels