Zelfstandig zaakvoerder? Ontdek het Top-Hat Plus Plan van P&V

Gepost in: Pensioen

Image of the blog article

Top-Hat Plus Plan: de individuele pensioentoezegging met vijf voordelen

Na hun carrière zien veel zelfstandigen hun inkomen fors dalen, maar gelukkig bestaan er enkele probate (verzekerings) oplossingen om hierop te anticiperen.

U bent zelfstandig zaakvoerder? Dan beseft u als geen ander hoe belangrijk een goede pensioenplanning is. Om u hierbij te helpen, breidt P&V vanaf 23 november haar aanbod uit met het Top-Hat Plus Plan. Een nieuwe individuele pensioentoezegging die ook als uw pensioenleeftijd nog niet in zicht is al interessante mogelijkheden biedt. Nu verkrijgbaar bij uw P&V-adviseur.

Wat is een Top-Hat Plus Plan?

Het Top-Hat Plus Plan van P&V is een individuele pensioentoezegging (kort: IPT) waarmee u als zelfstandig ondernemer op een fiscaal vriendelijke manier geld uit uw vennootschap kunt halen.

Met een IPT bouwt u een aanvullend pensioen op voor later met bijdragen die volledig worden betaald door uw vennootschap, die ze als beroepskosten kan inbrengen. Als u op pensioen gaat, dan krijgt u het opgebouwde kapitaal uitgekeerd aan een voordelig belastingtarief.

Tip: Het bedrag dat u in een Top-Hat Plus Plan mag investeren, is afhankelijk van de 80%-regel. De berekening hiervan is niet eenvoudig, maar uw P&V-adviseur doet dit graag voor u. Op basis van uw bijdrage berekent hij ook hoeveel een Top-Hat Plus Plan u aan extra pensioen kan opleveren.

Vijf goede redenen om een IPT af te sluiten

Met een Top-Hat Plus Plan bouwt u in de eerste plaats een aanvullend pensioen op, maar er zijn nog andere voordelen aan verbonden die u vandaag al van pas kunnen komen:

  1. U kunt uw Top-Hat Plus Plan gebruiken om in uw vastgoedproject te investeren

Stoppen met werken is niet meteen voor morgen? Dan kunt u het Top-Hat Plus Plan ook gebruiken om privé in vastgoed te investeren en nu al van uw pensioenspaarpot te genieten. Het doel van uw vastgoedproject speelt geen rol: het kan gaan om de gezinswoning, een buitenverblijf, een opbrengstpand, landbouwgrond … Voorwaarde is wel dat het gefinancierde vastgoed eigendom is van de zaakvoerder en niet van de vennootschap.

Er zijn drie manieren om een Top-Hat Plus Plan te gebruiken om in vastgoed te investeren: via een voorschot, via een hypothecair tweedepijlerkrediet en via inpandgeving. Uw P&V-adviseur vertelt u graag meer over deze drie opties, maar hier alvast een voorbeeld:

Jan is 45 jaar. Na een carrière als loontrekkende richtte hij tien jaar geleden zijn eigen vennootschap op. Rekening houdend met alle voordelen bedraagt zijn bezoldiging 45 000 euro per jaar. Jan heeft nog geen aanvullend pensioenplan.
Op basis van de 80%-regel mag zijn vennootschap vandaag alvast 125 000 euro storten in een IPT. Jan mag hiervan 70% als voorschot opnemen om in vastgoed te investeren. Hij kan dus morgen al beschikken over 87 000 euro.

Als er nog onvoldoende middelen zijn in zijn vennootschap zijn, dan heeft Jan ook de optie om vanaf nu jaarlijks 12 000 euro in zijn Top-Hat Plus Plan te storten. Dat levert een verwacht eindkapitaal op van 280 0000 euro, waarvan hij vandaag al 80% mag opvragen. Als zijn dossier wordt goedgekeurd, kan Jan 224 000 euro lenen voor zijn vastgoedproject. Zijn vennootschap zorgt ervoor dat het kapitaal wordt terugbetaald als Jan met pensioen gaat: intussen betaalt hij alleen intresten op het ontleende bedrag.

  1. Het Top-Hat Plus Plan biedt extra bescherming als u arbeidsongeschikt wordt

Een tijdje buiten strijd bent door een ziekte of ongeval? Dat heeft drastische gevolgen voor uw inkomen, maar uw kosten blijven dezelfde of nemen zelfs toe. Het Top-Hat Plus Plan biedt u optionele waarborgen in geval van arbeidsongeschiktheid. De waarborg rente garandeert u een aanvullend maandelijks inkomen, terwijl P&V er dankzij de waarborg premievrijstelling voor zorgt dat uw pensioenkapitaal blijft aangroeien tijdens uw periode van arbeidsongeschiktheid door de storting van uw IPT-bijdragen over te nemen.

  1. Met een Top-Hat Plus Plan zorgt u voor uw naasten als u overlijdt voor uw pensioen

Als u sterft voor u stopt met werken, dan worden de reserves van uw Top-Hat Plus Plan uitgekeerd aan de door u aangeduide begunstigden. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om nog een extra kapitaal overlijden te verzekeren. Het bedrag van dit kapitaal kiest u zelf.

  1. Het bedrag dat u spaart in een Top-Hat Plus Plan blijft van u, ook als u failliet gaat

In een Top-Hat Plus Plan wordt het gespaarde bedrag meteen uw privé-eigendom. Zelfs als u uw vennootschap na verloop van tijd verkoopt of als het fout zou gaan door ziekte of faillissement blijven de opgebouwde reserves van u, want deze zijn definitief verworven.

  1. Het Top-Hat Plus Plan biedt uitgebreide beleggingsmogelijkheden

Met een Top-Hat Plus Plan bepaalt u zelf hoe u de bijdragen van uw vennootschap investeert. U kunt kiezen voor een gewaarborgd rendement (tak 21), voor een fonds (tak 23) of voor een combinatie van beide. Meer informatie over de fondsen die worden aangeboden in het Top-Hat Plus Plan vindt u op onze fondsenpagina. De beleggingskeuze die u vandaag maakt, hoeft echter niet definitief te zijn. Zo kunt u in het begin dynamisch sparen (meer risico maar ook een hoger potentieel rendement), om dan later uw winsten ‘vast te klikken’ door over te stappen naar tak 21.

Geïnteresseerd in het Top-Hat Plus Plan?

Maak een afspraak met uw P&V-adviseur. Hij berekent wat een Top-Hat Plus Plan u kan opleveren, vandaag en aan het einde van uw loopbaan, en bepaalt samen met u de beste beleggingsstrategie op basis van uw risicoprofiel.

 

Nieuwe artikels