Europees aanrijdingsformulier invullen: wat moet u weten?

Waarvoor dient het aanrijdingsformulier?

Dankzij de gerichte vragen op het Europees aanrijdingsformulier kunnen verzekeraars snel uitmaken wie waarvoor verantwoordelijk is. Door dit formulier goed in te vullen, kunt u kostbare tijd winnen en vermijdt u gerechtelijke stappen bij het afhandelen van het ongeval.

Bovendien is dit aanrijdingsformulier identiek in alle Europese landen. Als u een ongeval hebt in een ander Europees land, kunt u het formulier dus heel eenvoudig invullen. Zelfs zonder de taal van het land machtig te zijn, gewoon door beide versies met elkaar te vergelijken. Gebruik in ieder geval nooit een gewoon wit blad om de vaststellingen op te noteren.

Wanneer moet ik een Europees aanrijdingsformulier invullen?

Na elk ongeval met uw wagen vult u een aanrijdingsformulier in. U kunt het aanrijdingsformulier dus ook gebruiken om een schadegeval aan te geven waarbij geen andere voertuigen betrokken zijn. Bijvoorbeeld bij een botsing tegen een boom, na een diefstal of na een brand.

Ook als een politieagent een proces-verbaal heeft opgesteld van het ongeval, vult u een aanrijdingsformulier in. Zonder ingevuld formulier moet de verzekeringsmaatschappij de gegevens opvragen bij het parket en loopt de schaderegeling vertraging op.

Hoe vul ik het Europees aanrijdingsformulier het best in?

We zetten enkele tips op een rij:

 • Een verkeersongeval brengt altijd stress met zich mee. Voorkom dat u door de emotie dingen vergeet of verkeerd invult en vul het formulier op voorhand al in waar dat kan.
 • Het kan geen kwaad om verschillende formulieren in uw wagen te leggen, voor het geval u met meer dan één tegenpartij in botsing komt. Leg ook een balpen in uw wagen.
 • Uw verzekeringstussenpersoon kan telefonisch tips geven, of ter plaatse komen om u bij te staan.
 • Spreek met de tegenpartij af wie voertuig A en wie voertuig B is op het formulier. Kruis de vakjes aan die overeenkomen met uw situatie. Als er meerdere voertuigen betrokken zijn, vult u met elke tegenpartij een aanrijdingsformulier in.
 • Noteer alle gegevens van uzelf en van de tegenpartij: naam en voornaam, adres en telefoonnummer(s), geboortedatum.
 • Schrijf leesbaar, gebruik hoofdletters en vermijd doorhalingen. Gebruik een balpen, geen potlood, en leg uw formulier op een gladde en harde ondergrond, zodat uw geschrift niet nodeloos vervormd wordt. Als het formulier duidelijk leesbaar is, moet uw verzekeraar geen verder onderzoek doen om iets te verduidelijken.
 • Duid aan waar het voertuig is beschadigd en omschrijf de zichtbare schade.
 • De tekening waarin de omstandigheden van het ongeval geschetst worden, is van groot belang. Teken daarom zo nauwkeurig mogelijk. De ruitjes op het blad helpen u om bepaalde verhoudingen te respecteren. Zo kunt u de afstanden beter inschatten en krijgt u een beter beeld van de context van het ongeval, zoals de breedte van de weg, waar de signalisatieborden staan …
 • Vergeet ook niet om gegevens te vermelden zoals richtingaanwijzers, verkeersborden, signalisatielichten, straatnamen, eventuele hindernissen … Duid aan welk voertuig A en welk B is.
 • De eerste schets geldt als de enige echte. Het wordt sterk afgeraden om achteraf nog aanpassingen aan te brengen.
 • Verduidelijk de omstandigheden in het vak Mijn opmerkingen. Dit is vooral belangrijk als u niet akkoord gaat met de opmerkingen van de tegenpartij of niet begrijpt wat hij bedoelt.
 • Doe geen uitspraken over uw verantwoordelijkheid. Uw enige taak is om de omstandigheden van het ongeval zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven.
 • Vul ook de achterkant van het formulier in. Deze achterzijde wordt door elke partij individueel ingevuld en is dus niet gezamenlijk zoals de voorzijde. Hier kunt u belangrijke informatie noteren voor de administratieve afhandeling van uw schadedossier, zoals in welke garage u uw auto wilt laten herstellen.
 • Neem zorgvuldig de verklaring van de tegenpartij door voor u het formulier ondertekent. Laat u niet opjagen.
 • Indien beide partijen het eens zijn over het ingevulde aanrijdingsformulier, ondertekent u beiden het formulier. Let goed op dat er daarna niets meer bijgeschreven wordt.
 • Elke bestuurder houdt een exemplaar bij: of het originele of het doorgedrukte exemplaar.

Zijn de passagiers van een betrokken voertuig ook getuigen?

De inzittenden van de betrokken voertuigen zijn nooit onafhankelijke getuigen. Als er iemand in de buurt het ongeval heeft zien gebeuren, noteert u zorgvuldig alle gegevens die gevraagd worden op het aanrijdingsformulier, zoals het gsm-nummer, adres, … Getuigen die slechts op één exemplaar voorkomen, worden door de verzekeringsmaatschappijen en de rechtbank niet weerhouden.

Wat als ik niet overeenkom met de tegenpartij om het aanrijdingsformulier in te vullen?

Als u en de tegenpartij het niet eens raken over de omstandigheden van het ongeval, vult u elk een aanrijdingsformulier in. Zelfs als een politieagent het aanrijdingsformulier heeft ingevuld, hebt u het recht om niet akkoord te gaan.

Wanneer moet ik het Europees aanrijdingsformulier aan mijn verzekeraar bezorgen?

U hebt acht dagen tijd om uw ingevulde aanrijdingsformulier aan uw verzekeraar te bezorgen. Tenzij u bijvoorbeeld met spoed naar het ziekenhuis overgebracht werd en niet in staat was om dit binnen deze termijn te doen.

Neem ik best ook foto’s na een auto-ongeval?

Ja. Fotografeer ook de plaats en de volledige scènes van het ongeval. Denk ook aan remsporen, brokstukken, … Al deze elementen zorgen voor meer duidelijkheid, waardoor uw verzekeraar tijd kan winnen en uw dossier sneller kan afhandelen, zodat u sneller een schadevergoeding ontvangt.

 

Wist u dat bij P&V een persoonlijke agent u verder kan helpen met al uw verzekeringsvragen?

Vind een agent in uw buurt

Met uw P&V agent:

 • Verzekeringen in een verstaanbare taal
 • Uitstekende productkennis
 • Afspraak wanneer het u past

Uw auto verzekeren