Hoe arbeidsongeval aangeven?

1. Schadeformulier invullen

Via deze link kunt u een aangifteformulier invullen en opsturen. (Hulp bij online aangifte van een arbeidsongeval.) Het wettelijk attest van de eerste vaststelling stuurt u best zo snel mogelijk naar onze schadedienst per e-mail: claims-NS@pv.be (of per fax: 02/250.92.25).

Zorg ervoor dat u het schadeaangifteformulier correct invult. Vul alle zones in en geef een correcte beschrijving van de omstandigheden waarin het schadegeval zich heeft voorgedaan. De juiste codes aanduiden in de dropdowns is ook belangrijk. Hiermee versnelt u de afhandeling van uw dossier. 

2. De schaderegeling

Zodra wij uw schadeaangifte ontvangen hebben, sturen wij u een ontvangstbericht met een korte beschrijving van de regeling van het schadegeval. Wij bezorgen u ook de gegevens van de P&V-beheerder die uw bevoorrechte contactpersoon zal zijn voor uw schadedossier.

3. Aangifte van een licht arbeidsongeval

Lichte arbeidsongevallen zijn arbeidsongevallen waarvoor de eerste zorgen ter plaatse in de onderneming volstonden, waarvoor geen tussenkomst van een arts noodzakelijk was, en die voor het slachtoffer noch tot loonverlies of arbeidsongeschiktheid heeft geleid.

Voor deze lichte arbeidsongevallen volstaat het om uw register van eerste hulp zorgvuldig in te vullen. U vult de volgende gegevens in:

  • naam van het slachtoffer;
  • naam van de persoon die de eerste hulp heeft toegediend;
  • plaats, datum, uur en omstandigheid (beschrijving) van het ongeval;
  • datum, uur en aard van de zorgen;
  • de naam van eventuele getuigen.

Als de gezondheidstoestand van het slachtoffer verslechtert, moet het ongeval binnen de 8 dagen nadat de verslechtering is vastgesteld, toch nog aangegeven worden.

Het aantal lichte arbeidsongevallen moet ook worden opgenomen in het jaarverslag van uw interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.