Veilig wonen, slim besparen: nu extra korting op uw woningverzekering

Tot en met 15/05/2024: 15% korting op de premie gebouw (basiswaarborgen) gedurende de volledige looptijd van de polis.

Regen is onvermijdelijk in België, maar in uw eigen huis, houdt u het liever droog. Bezit u een recente nieuwbouw- of volledig gerenoveerde woning? Dan heeft P&V goed nieuws voor u! U krijgt nu 15% korting op uw nieuwe brandverzekering zolang uw contract loopt. Deze korting komt boven op de bestaande premiekorting voor nieuwe of gerenoveerde woningen.

Meer weten? Kom langs voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek met een P&V-adviseur. Vraag een afspraak aan of boek zelf een afspraak in.

Geïnteresseerd in de woningverzekering van P&V?

Onze P&V-adviseurs helpen u met veel plezier. Aarzel niet hen te contacteren voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek. U kiest zelf waar en hoe: in hun kantoor of via een videogesprek.

Maak meteen een afspraak

Boek uw afspraak rechtstreeks in de agenda van een adviseur: in zijn kantoor of via een videogesprek.

Maak een afspraak

Vraag om gecontacteerd te worden

Vul het formulier in en een P&V-adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Contacteer een adviseur

Waarom vertrouwen op een P&V-adviseur?

P&V telt in België 160 kantoren en 350 verzekeringsadviseurs.

Een P&V-adviseur neemt de tijd om u te leren kennen en blijft uw vaste contactpersoon voor ál uw vragen over verzekeringen.

U kunt rekenen op de ervaring van een doorgewinterde professional en een persoonlijke afhandeling van uw schadegevallen.

Extra voordeel: uw adviseur kent alle nieuwe producten en promoties die voor u interessant kunnen zijn.

- 15% op de premie gebouw (basiswaarborgen) van uw brandverzekering*

De optimale bescherming voor schade aan uw huis, uw inboedel en aan derden

Een woningverzekering dekt u onder andere tegen de gevolgen van brand, blikseminslag en ontploffingen, maar ook tegen storm en natuurrampen. De verzekeringen van P&V bieden u zekerheid bij onvoorziene gebeurtenissen. Vertrouw op P&V voor uw woning.

Diefstal

  Waarom een optionele waarborg tegen diefstal?

Diefstal is niet gedekt in de basiswaarborgen. Het is dus sterk aan te raden om deze optionele waarborg te onderschrijven en regelmatig na te gaan of de verzekerde kapitalen nog steeds in overeenstemming zijn met uw situatie.

  Wat dekt de optionele waarborg tegen diefstal?

P&V vergoedt de verdwijning en beschadiging van de verzekerde inboedel als gevolg van diefstal, poging tot diefstal of vandalisme, gepleegd in het omschreven gebouw:

 • door inbraak, inklimming, gebruik van valse of gestolen sleutels
 • door een persoon die zich heeft laten insluiten of heimelijk is binnengedrongen
 • door middel van geweldpleging of bedreiging tegenover een verzekerde
 • door een persoon die toestemming heeft gekregen om zich in het gebouw te bevinden (ontvreemding)
 • door een persoon die werkt voor de verzekerde, op voorwaarde dat er bij de politie een klacht werd ingediend tegen die persoon

  Waar bent u gedekt?

 • Wereldwijd, bij tijdelijke verplaatsing van de inboedel (tijdens vakantie, zakenreizen, bij hospitalisatie ...) in een gebouw dat niet toebehoort aan de verzekeringnemer en niet dient als studentenverblijf. Deze waarborg wordt toegekend gedurende de periode dat de verzekerde daadwerkelijk in het gebouw verblijft en dit gedurende maximaal 180 dagen per kalenderjaar. De diefstal dient onder dezelfde voorwaarden te zijn gepleegd als de diefstal in het in de bijzondere voorwaarden omschreven gebouw.

  Goed om weten

 • Bij diefstal of verlies van de sleutels van de buitendeuren vergoedt P&V de verplaatsingskosten van een slotenmaker en de kosten voor de vervanging van de sloten van het in de bijzondere voorwaarden omschreven gebouw.

Onrechtstreekse verliezen

  Waarom een optionele waarborg tegen onrechtstreekse verliezen?

Bij een schadegeval blijven er altijd kosten ten laste van de verzekeringnemer: telefoon, post ... de optionele waarborg onrechtstreekse verliezen maakt het mogelijk om deze kosten het hoofd te bieden.

  Wat dekt deze waarborg?

 • Bij een schadegeval gedekt door de basiswaarborgen en de waarborg natuurrampen verhoogt de maatschappij de contractueel verschuldigde vergoeding met 10%. 

  Goed om weten

 • Het is niet nodig facturen, onkostennota's ... te bezorgen om de 10% verhoging van de vergoeding te ontvangen.

Schade aan de inboedel van uw woning

  Schade aan de inboedel van uw woning

Bij een gedekt schadegeval kan ook de inboedel (meubels, televisie, huishoudelijke apparaten, persoonlijke bezittingen ...) van uw woning ernstig beschadigd raken. Als u die volledig of gedeeltelijk moet vervangen, kan de factuur al snel duizenden euro's bedragen. Als de inboedel van uw woning gedekt is, komen wij tussen (na aftrek van de wettelijke vrijstelling).

  Wat is er gedekt?

Alle aan de verzekerden toebehorende of toevertrouwde roerende goederen (inclusief huisdieren) en de roerende goederen die aan hun gasten toebehoren. 

  Waar bent u gedekt?

 • Op het adres van het verzekerde goed.  
 • Als uw hoofdverblijfplaats gedekt wordt:
  • In de private garage op een ander adres.
  • In het gehuurde vakantieverblijf (maximaal 180 dagen per jaar) is de tijdelijk verplaatste inboedel wereldwijd gedekt.
  • De inboedel van het studentenverblijf is wereldwijd gedekt.
  • De inboedel in de lokalen gebruikt ter gelegenheid van een familiefeest is wereldwijd gedekt.
  • De inboedel in de kamer van het rusthuis tot maximaal 12.500 euro.

  Goed om weten

 • De inboedel van de lokalen die gebruikt worden tijdens een familiefeest (= een feest gevierd met de familie) is gedekt, overal ter wereld, voor zover de lokalen tijdelijk gebruikt worden voor het evenement. Deze dekking geldt enkel voor zover het familiefeest georganiseerd wordt door de verzekeringnemer of een inwonend lid van zijn gezin. 

Schade aan derden

  Wat is er gedekt?

 • P&V vergoedt de schade aan goederen van derden (gasten inbegrepen) veroorzaakt door een gedekt schadegeval en waarvoor u burgerlijk aansprakelijk bent, zelfs als u zelf geen schade hebt geleden.

  Goed om weten

 • Deze waarborg geldt ook als de eigenaar voorziet in een afstand van verhaal tegenover de huurder of gebruiker en u, in uw hoedanigheid van huurder of gebruiker van een (deel van een) gebouw, enkel de inboedel verzekerd hebt en u aansprakelijk bent.

Pack Diefstal+

  Waarom Pack Diefstal+?

 • U hebt uw woning naar uw smaak ingericht. Heel wat voorwerpen hebben voor u een unieke waarde. Uiteraard vervangt een vergoeding niet de emotionele waarde, maar met een Pack Diefstal+ hoeft u zich alvast geen zorgen te maken over het financiële aspect van het verlies.
 • Dankzij het Pack Diefstal+, als aanvulling op de optionele waarborg diefstal en vandalisme van de inboedel, verzekert u de inboedel van uw woning nog beter.

  Wat dekt deze waarborg?

De vergoedingsgrenzen zijn:

 • diefstal van juwelen: 15% van het verzekerde kapitaal voor de inboedel, met een limiet van 15.000 euro
 • diefstal van geld: 2.000 euro
 • diefstal van andere goederen: 15.000 euro (per voorwerp)

  Waar bent u gedekt?

 • bij diefstal met inbraak in het studentenverblijf van uw kinderen, tot 5.000 euro
 • wanneer u of een van uw gezinsleden het slachtoffer wordt van diefstal aan het stuur van uw auto, tot 5.000 euro
 • bij tijdelijke verplaatsing van de inboedel, tot 8.000 euro
 • voor de inboedel van bijgebouwen, zonder verbinding met uw woning, tot 5.000 euro

  Goed om weten

 • Als u zelf wordt bestolen van uw smartphone, juwelen, geld, laptop ... Het Pack Diefstal+ vergoedt tot 5.000 euro als u of een ander lid van uw gezin het slachtoffer wordt van diefstal met geweld of bedreiging.

Schade aan uw woning

  Wat is er gedekt?

De basiswaarborgen:

 • brand
 • rechtstreekse blikseminslag op de verzekerde goederen
 • ontploffing
 • implosie
 • rook- en roetschade door de slechte werking van een huishoud- of verwarmingstoestel
 • aanrijding
 • beschadiging van het gebouw bij diefstal, poging tot diefstal of vandalisme (inclusief graffiti) en diefstal van delen van het gebouw
 • inwerking van elektriciteit
 • storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • breken van ruiten, glasplaten, spiegels
 • schade door water
 • schade door stookolie
 • burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
 • verhaal van derden
 • arbeidsconflicten en aanslagen

  Waar bent u gedekt?

 • Op het adres van het verzekerde goed, vermeld in de bijzondere voorwaarden.

 • De private garage op een ander adres, het studentenverblijf, het vakantieverblijf en de lokalen gebruikt voor familiefeesten (als we uw hoofdverblijfplaats verzekeren).

  Goed om weten

Het gebouw omvat ook:

 • alle afsluitingen (zelfs van planten), binnenpleinen, terrassen en private toegangen
 • de door de eigenaar vast bevestigde goederen en de door bestemming als onroerend beschouwde goederen (bijvoorbeeld badkamerelementen)

Optionele waarborgen:

 • diefstal en vandalisme van de inboedel
 • onrechtstreekse verliezen
 • rechtsbijstand

Pack Tuin

  Waarom een optionele waarborg Pack Tuin?

Uw tuin maakt deel uit van uw woning. U steekt er veel tijd en geld in, en u beleeft er gezellige momenten met familie en vrienden. Hij verdient dus een optimale bescherming, net als uw huis. 

  Wat dekt deze waarborg?

 • Storm of hagel die uw tuin beschadigen: u wordt vergoed om hem weer in perfecte staat te brengen.
 • U ontvangt een vergoeding tot 15.000 euro om uw beplantingen te vervangen. Ook het transport en de kosten voor het opruimen worden terugbetaald.
 • Natuurrampen: ook de schade aan uw terras, binnenplein en privétoegang wordt gedekt.
 • De waarborg waterschade van P&V vergoedt ook de kosten die nodig zijn voor de herstelling van de leiding die aan de basis ligt van het schadegeval.

  Waar bent u gedekt?

 • Op het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres van het verzekerde goed.

  Goed om weten

 • Het Pack Tuin dekt veel meer dan uw barbecue en tuinmeubelen. U bent verzekerd tegen schade aan alle elementen van de inboedel die zich buiten bevinden, en dit tot 5.000 euro.

Rechtsbijstand

  Waarom een waarborg rechtsbijstand?

De waarborg rechtsbijstand beoogt uw belangen op juridisch vlak te vrijwaren voor schadegevallen die betrekking hebben op uw woningverzekering.

  Wat dekt de rechtsbijstand?

 • Uw strafrechtelijke verdediging na een onopzettelijk schadegeval dat gedekt is in het kader van de basiswaarborgen of de waarborg natuurrampen.
 • Uw verhaal tegen een aansprakelijke derde voor schade aan uw woning of uw inboedel.
 • Het onvermogen van derden: als die derde geïdentificeerd is en onvermogend blijkt te zijn, zal uw verzekeraar in zijn plaats betalen.
 • Uw verhaal als huurder of bewoner voor schade aan de inboedel van het gehuurde goed.
 • Een geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de toepassing van de andere (dan rechtsbijstand) waarborgen van uw brandpolis, bijvoorbeeld bij weigering van vergoeding naar aanleiding van een schadegeval dat uw woning heeft getroffen.
 • De kosten voor tegenexpertise.
 • Het voorschot van de schadevergoeding die de aansprakelijke derde verschuldigd is en van de vrijstelling van zijn verzekering.

  Goed om weten

Vrije keuze van advocaat:

 • Als er moet worden overgegaan tot een gerechtelijke, administratieve of scheidsrechterlijke procedure, bent u vrij in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft op grond van de op de procedure toepasselijke wet om uw belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen.
  Bij arbitrage, bemiddeling of een andere niet-gerechtelijke wijze die wordt erkend voor de regeling van geschillen, hebt u de vrijheid om een persoon te kiezen die de vereiste kwalificaties heeft en daartoe is aangewezen.

Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw

  Wat dekt de burgerlijke aansprakelijkheid gebouw?

De burgerlijke aansprakelijkheid gebouw is bedoeld om de kostprijs te dragen van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks aan anderen kan worden veroorzaakt door (een onderdeel van) de woning waarvan u eigenaar bent. 
Hierna volgen enkele voorbeelden waarvoor uw waarborg burgerlijke aansprakelijkheid gebouw kan tussenkomen.

 • Een boom valt om in uw tuin en veroorzaakt schade aan de weg en aan het huis van uw buurman.
 • Een dakpan komt los van uw dak, valt naar beneden en verwondt een voorbijganger.