Bescherm uw (t)huis met de slimme woningverzekering voor huurders 

Tot en met 15/05/2024 krijgt u 15% korting op de totale premie van uw huurdersverzekering voor de volledige duurtijd van het contract!

Een brandje in de keuken met de friteuse? Of uw bad laten overlopen? Dankzij de brandverzekering draait u niet zelf op voor de kosten. U kiest zelf welke extra’s u wilt verzekeren en hoe uw schade hersteld wordt. Hulp nodig? Uw P&V-adviseur staat voor u klaar.

Meer weten over onze huurdersverzekeringPlan of boek snel een afspraak. Dan bekijken we samen welke oplossing het beste bij u past.

Ruime waarborgen voor huurders

Goed om weten

Huurt u een appartement? Dan geniet u van een verlaagde vrijstelling van 150 euro (niet-geïndexeerd) voor het geheel van de onderschreven waarborgen, behalve voor de waarborg natuurrampen.

Geïnteresseerd in de woonverzekering voor huurders van P&V?

Boek uw afspraak rechtstreeks in de agenda van een P&V-adviseur.  U kiest zelf waar en hoe: in hun kantoor of via een videogesprek.

Maak meteen een afspraak

Boek uw afspraak rechtstreeks in de agenda van een adviseur: in zijn kantoor of via een videogesprek.

Maak een afspraak

Vraag om gecontacteerd te worden

Vul het formulier in en een P&V-adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Contacteer een adviseur

Waarom vertrouwen op een P&V-adviseur?

P&V telt in België 160 kantoren en 350 verzekeringsadviseurs.

Een P&V-adviseur neemt de tijd om u te leren kennen en blijft uw vaste contactpersoon voor ál uw vragen over verzekeringen.

U kunt rekenen op de ervaring van een doorgewinterde professional en een persoonlijke afhandeling van uw schadegevallen.

Extra voordeel: uw adviseur kent alle nieuwe producten en promoties die voor u interessant kunnen zijn.

-15% op de totale premie* gedurende de volledige looptijd van de polis!

De optimale bescherming voor schade aan uw appartement, uw inboedel en aan derden

Het is belangrijk een brandverzekering te kiezen die past bij uw persoonlijke behoeften en u dekt tegen de gevaren zoals brand, waterschade, … waarbij uw huurdersaansprakelijkheid betrokken is. Ook uw inboedel is verzekerd tegen onvoorziene gebeurtenissen (als uw inboedel verzekerd is). Vertrouw op P&V voor uw woning.

Diefstal

  Waarom een optionele waarborg tegen diefstal?

Diefstal is niet gedekt in de basiswaarborgen. Het is dus sterk aan te raden om deze optionele waarborg te onderschrijven en regelmatig na te gaan of de verzekerde kapitalen nog steeds in overeenstemming zijn met uw situatie.

  Wat dekt de optionele waarborg tegen diefstal?

P&V vergoedt de verdwijning en beschadiging van de verzekerde inboedel als gevolg van diefstal, poging tot diefstal of vandalisme, gepleegd in het omschreven gebouw:

 • door inbraak, inklimming, gebruik van valse of gestolen sleutels
 • door een persoon die zich heeft laten insluiten of heimelijk is binnengedrongen
 • door middel van geweldpleging of bedreiging tegenover een verzekerde
 • door een persoon die toestemming heeft gekregen om zich in het gebouw te bevinden (ontvreemding)
 • door een persoon die werkt voor de verzekerde, op voorwaarde dat er bij de politie een klacht werd ingediend tegen die persoon

  Waar bent u gedekt?

 • Wereldwijd, bij tijdelijke verplaatsing van de inboedel (tijdens vakantie, zakenreizen, bij hospitalisatie ...) in een gebouw dat niet toebehoort aan de verzekeringnemer en niet dient als studentenverblijf. Deze waarborg wordt toegekend gedurende de periode dat de verzekerde daadwerkelijk in het gebouw verblijft en dit gedurende maximaal 180 dagen per kalenderjaar. De diefstal dient onder dezelfde voorwaarden te zijn gepleegd als de diefstal in het in de bijzondere voorwaarden omschreven gebouw.

  Goed om weten

 • Bij diefstal of verlies van de sleutels van de buitendeuren vergoedt P&V de verplaatsingskosten van een slotenmaker en de kosten voor de vervanging van de sloten van het in de bijzondere voorwaarden omschreven gebouw.

Onrechtstreekse verliezen

  Waarom een optionele waarborg tegen onrechtstreekse verliezen?

Bij een schadegeval blijven er altijd kosten ten laste van de verzekeringnemer: telefoon, post ... de optionele waarborg onrechtstreekse verliezen maakt het mogelijk om deze kosten het hoofd te bieden.

  Wat dekt deze waarborg?

 • Bij een schadegeval gedekt door de basiswaarborgen en de waarborg natuurrampen verhoogt de maatschappij de contractueel verschuldigde vergoeding met 10%. 

  Goed om weten

 • Het is niet nodig facturen, onkostennota's ... te bezorgen om de 10% verhoging van de vergoeding te ontvangen.

Schade aan derden

  Wat is er gedekt?

 • P&V vergoedt de schade aan goederen van derden (gasten inbegrepen) veroorzaakt door een gedekt schadegeval en waarvoor u burgerlijk aansprakelijk bent, zelfs als u zelf geen schade hebt geleden.

  Goed om weten

 • Deze waarborg geldt ook als de eigenaar voorziet in een afstand van verhaal tegenover de huurder of gebruiker en u, in uw hoedanigheid van huurder of gebruiker van een (deel van een) gebouw, enkel de inboedel verzekerd hebt en u aansprakelijk bent.

Schade aan de inboedel van uw woning

  Schade aan de inboedel van uw woning

Bij een gedekt schadegeval kan ook de inboedel (meubels, televisie, huishoudelijke apparaten, persoonlijke bezittingen ...) van uw woning ernstig beschadigd raken. Als u die volledig of gedeeltelijk moet vervangen, kan de factuur al snel duizenden euro's bedragen. Als de inboedel van uw woning gedekt is, komen wij tussen (na aftrek van de wettelijke vrijstelling).

  Wat is er gedekt?

Alle aan de verzekerden toebehorende of toevertrouwde roerende goederen (inclusief huisdieren) en de roerende goederen die aan hun gasten toebehoren. 

  Waar bent u gedekt?

 • Op het adres van het verzekerde goed.  
 • Als uw hoofdverblijfplaats gedekt wordt:
  • In de private garage op een ander adres.
  • In het gehuurde vakantieverblijf (maximaal 180 dagen per jaar) is de tijdelijk verplaatste inboedel wereldwijd gedekt.
  • De inboedel van het studentenverblijf is wereldwijd gedekt.
  • De inboedel in de lokalen gebruikt ter gelegenheid van een familiefeest is wereldwijd gedekt.
  • De inboedel in de kamer van het rusthuis tot maximaal 12.500 euro.

  Goed om weten

 • De inboedel van de lokalen die gebruikt worden tijdens een familiefeest (= een feest gevierd met de familie) is gedekt, overal ter wereld, voor zover de lokalen tijdelijk gebruikt worden voor het evenement. Deze dekking geldt enkel voor zover het familiefeest georganiseerd wordt door de verzekeringnemer of een inwonend lid van zijn gezin. 

Pack Tuin

  Waarom een optionele waarborg Pack Tuin?

Uw tuin maakt deel uit van uw woning. U steekt er veel tijd en geld in, en u beleeft er gezellige momenten met familie en vrienden. Hij verdient dus een optimale bescherming, net als uw huis. 

  Wat dekt deze waarborg?

 • Storm of hagel die uw tuin beschadigen: u wordt vergoed om hem weer in perfecte staat te brengen.
 • U ontvangt een vergoeding tot 15.000 euro om uw beplantingen te vervangen. Ook het transport en de kosten voor het opruimen worden terugbetaald.
 • Natuurrampen: ook de schade aan uw terras, binnenplein en privétoegang wordt gedekt.
 • De waarborg waterschade van P&V vergoedt ook de kosten die nodig zijn voor de herstelling van de leiding die aan de basis ligt van het schadegeval.

  Waar bent u gedekt?

 • Op het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres van het verzekerde goed.

  Goed om weten

 • Het Pack Tuin dekt veel meer dan uw barbecue en tuinmeubelen. U bent verzekerd tegen schade aan alle elementen van de inboedel die zich buiten bevinden, en dit tot 5.000 euro.

Pack Diefstal+

  Waarom Pack Diefstal+?

 • U hebt uw woning naar uw smaak ingericht. Heel wat voorwerpen hebben voor u een unieke waarde. Uiteraard vervangt een vergoeding niet de emotionele waarde, maar met een Pack Diefstal+ hoeft u zich alvast geen zorgen te maken over het financiële aspect van het verlies.
 • Dankzij het Pack Diefstal+, als aanvulling op de optionele waarborg diefstal en vandalisme van de inboedel, verzekert u de inboedel van uw woning nog beter.

  Wat dekt deze waarborg?

De vergoedingsgrenzen zijn:

 • diefstal van juwelen: 15% van het verzekerde kapitaal voor de inboedel, met een limiet van 15.000 euro
 • diefstal van geld: 2.000 euro
 • diefstal van andere goederen: 15.000 euro (per voorwerp)

  Waar bent u gedekt?

 • bij diefstal met inbraak in het studentenverblijf van uw kinderen, tot 5.000 euro
 • wanneer u of een van uw gezinsleden het slachtoffer wordt van diefstal aan het stuur van uw auto, tot 5.000 euro
 • bij tijdelijke verplaatsing van de inboedel, tot 8.000 euro
 • voor de inboedel van bijgebouwen, zonder verbinding met uw woning, tot 5.000 euro

  Goed om weten

 • Als u zelf wordt bestolen van uw smartphone, juwelen, geld, laptop ... Het Pack Diefstal+ vergoedt tot 5.000 euro als u of een ander lid van uw gezin het slachtoffer wordt van diefstal met geweld of bedreiging.

Rechtsbijstand

  Waarom een waarborg rechtsbijstand?

De waarborg rechtsbijstand beoogt uw belangen op juridisch vlak te vrijwaren voor schadegevallen die betrekking hebben op uw woningverzekering.

  Wat dekt de rechtsbijstand?

 • Uw strafrechtelijke verdediging na een onopzettelijk schadegeval dat gedekt is in het kader van de basiswaarborgen of de waarborg natuurrampen.
 • Uw verhaal tegen een aansprakelijke derde voor schade aan uw woning of uw inboedel.
 • Het onvermogen van derden: als die derde geïdentificeerd is en onvermogend blijkt te zijn, zal uw verzekeraar in zijn plaats betalen.
 • Uw verhaal als huurder of bewoner voor schade aan de inboedel van het gehuurde goed.
 • Een geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de toepassing van de andere (dan rechtsbijstand) waarborgen van uw brandpolis, bijvoorbeeld bij weigering van vergoeding naar aanleiding van een schadegeval dat uw woning heeft getroffen.
 • De kosten voor tegenexpertise.
 • Het voorschot van de schadevergoeding die de aansprakelijke derde verschuldigd is en van de vrijstelling van zijn verzekering.

  Goed om weten

Vrije keuze van advocaat:

 • Als er moet worden overgegaan tot een gerechtelijke, administratieve of scheidsrechterlijke procedure, bent u vrij in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft op grond van de op de procedure toepasselijke wet om uw belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen.
  Bij arbitrage, bemiddeling of een andere niet-gerechtelijke wijze die wordt erkend voor de regeling van geschillen, hebt u de vrijheid om een persoon te kiezen die de vereiste kwalificaties heeft en daartoe is aangewezen.

Huurdersaansprakelijkheid

  Waarom een waarborg burgerlijke aansprakelijkheid huurder afsluiten?

Als huurder van een onroerend goed bent u verplicht het goed terug te geven in dezelfde staat als toen u het in bezit nam. Als u aansprakelijk bent voor een schadegeval, zult u de herstelkosten na beschadiging moeten dragen.

  Wat dekt de huurdersaansprakelijkheid?

 • De aansprakelijkheid van de huurder voor schade die hij/zij aan het gehuurde goed zou kunnen berokkenen. Deze waarborg wordt uitgebreid naar de personen die onder hetzelfde dak wonen als de verzekeringnemer.
 • De basiswaarborgen zoals onder meer brand, waterschade, ontploffing ...
 • Uitsluitingen en limieten zijn van toepassing.

  Waar bent u gedekt?

 • Op het adres van het gehuurde goed.
 • In de garage op een ander adres, opgenomen in het contract.
 • In het gehuurde vakantieverblijf (maximaal 180 dagen per jaar) zijn uw huurdersaansprakelijkheid en de tijdelijk verplaatste inboedel wereldwijd gedekt.
 • De huurdersaansprakelijkheid en de inboedel van het studentenverblijf zijn wereldwijd gedekt.

  Goed om weten

 • Voor huurders van een appartement wordt het bedrag van de standaard vrijstelling van 313,23 euro* (index december 2023) verlaagd tot 150 euro (niet-geïndexeerd) zonder bijpremie, voor alle onderschreven waarborgen, behalve de waarborg natuurramp.
 • Er is bijstand 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 in geval van nood en voor alle praktische aspecten bij een gedekt schadegeval (herhuisvesting van de verzekerden), kosten voor herstelling en/of preventie van de omvang van het schadegeval, dringende terugkeer van de verzekeringnemer, voorlopige overdracht van de inboedel naar een opslagruimte en opvang van huisdieren.

  * basisindex december 2023, namelijk 302,34 euro (basis 1981 = 100)