Uw volledige omnium autoverzekering

Waarom bij P&V?

 • unieke omnium voor auto’s vanaf 2 jaar: premie zakt elk jaar 5%
 • korting voor automatisch veiligheidssysteem
 • korting bij installatie P&V Go Box
 • enkel vrijstelling bij eigen schade
 • verminderde vrijstelling met Ideal Family Plan
 • persoonlijke P&V agent tot uw dienst

Bereken uw premie en ontvang een offerte:

Bereken

Waarom een omniumverzekering?

De volledige omnium is de meest uitgebreide schadeverzekering voor uw wagen. Hij vult de verplichte BA-autoverzekering perfect aan.

De omnium bevat namelijk alle waarborgen van de mini-omnium:

 • glasbraak: gebarsten of gebroken autoruiten
 • natuurkrachten en dieren: hagel, steenval, overstroming, aanrijding met dieren …
 • diefstal: verdwijning, vernieling of beschadiging van uw auto door (poging tot) diefstal
 • brand: vuur, ontploffing en bliksem

Daar voegt de omnium van P&V nog aan toe:

 • ‘eigen schade’ of ‘materiële schade’: de schade aan uw auto, ook als u die zelf hebt veroorzaakt. Bijvoorbeeld als u tegen een bloembak bent gereden. Of bij een perte totale na een slippartij.
 • vandalisme: er zit bijvoorbeeld een kras in het koetswerk van uw auto, maar u weet niet wie dit gedaan heeft.

Twee formules

P&V biedt twee omniumverzekeringen aan:

 • een klassieke omnium;
 • een nieuwe, unieke omnium voor auto’s vanaf 2 jaar.

1. Klassieke omnium

Bij deze omnium is uw auto tijdens een eerste periode voor 100% van de oorspronkelijke cataloguswaarde verzekerd. Na die eerste periode zakt de waarde elke maand met 1%.

Hoe lang duurt die eerste periode? Er zijn drie mogelijkheden:

 • 6 maanden aan 100% (-1% vanaf 7de maand na eerste inverkeerstelling)
 • 12 maanden aan 100% (-1% vanaf 13de maand na eerste inverkeerstelling)
 • 24 maanden aan 100% (-1% vanaf 25de maand na eerste inverkeerstelling)

Belangrijk:

 • Voor tweedehandswagens zijn enkel de formules 6 en 12 maanden mogelijk.
 • Zodra uw auto 2 jaar oud is, kunt u overstappen naar onze speciale omnium voor auto’s vanaf 2 jaar.
 • Maar als u dat wenst, kunt u uw auto uiteraard ook langer verzekeren met een klassieke omnium.

 

 

2. Omnium voor auto’s vanaf 2 jaar

Als u deze unieke omnium kiest, zakt uw premie elk jaar met 5%. De premie houdt namelijk rekening met de waarde van uw auto. Die leggen we op voorhand vast:

 • Startwaarde is de oorspronkelijke cataloguswaarde.
 • Daarna zakt de waarde elk jaar met 15%.

Als uw auto bijvoorbeeld 4 jaar oud is, bedraagt de verzekerde waarde nog 52,20% van de oorspronkelijke cataloguswaarde. Goed voor een premiekorting van 20% ten opzichte van de klassieke omnium (formule 6 maanden).

Voortaan kunt u uw auto dus langer omnium verzekeren. U hoeft niet meer terug te vallen op een mini-omnium.

Deze formule is mogelijk voor auto’s die tussen de 2 en de 8 jaar oud zijn bij de onderschrijving.

Overzicht omniumformules 

 

#   Klassieke omnium Unieke omnium voor auto’s vanaf 2 jaar
1 Premie: vast of degressief Vaste basispremie: dezelfde premie tijdens de volledige duur van het contract  Start met 10% korting op basispremie van klassieke formule 6 maanden. Elk jaar komt er 5% korting bij. Dus 40% korting na 8 jaar!
2 Waarde van het voertuig zakt Maandelijks 1%  Jaarlijks 15%
3 Vanaf  Vanaf 7de, 13de of 25ste maand. (Tweedehands: enkel 7de en 13de mogelijk) Vanaf de eerste ingebruikstelling

Voordelen volledige omnium P&V

1. Unieke omnium voor auto’s vanaf 2 jaar

Bij de meeste omniumverzekeringen blijft de premie elk jaar hetzelfde, of stijgt ze zelfs licht. Ook al worden auto’s elk jaar minder waard.

De nieuwe omnium van P&V, speciaal ontwikkeld voor auto’s ouder dan 2 jaar, houdt wel rekening met de waarde van uw auto. Als u deze omnium kiest, zakt uw premie elk jaar met 5%. En blijft hij langer betaalbaar.

2. Korting van 5% voor automatisch veiligheidssysteem

U krijgt 5% korting op uw autopremie (op waarborg ‘eigen schade’ van omnium en op BA-autoverzekering) als uw auto uitgerust is met één van volgende systemen:

 • een automatisch remsysteem (Automatic Emergency Braking)
 • een rijstrookcontrolesysteem (Lane Departure Warning System)
 • een vermoeidheidsherkenningssysteem (Driver Drowsiness Detection)
 • Adaptive Cruise Control
 • dodehoeksignalisatie (Blind Spot System)
 • een detectiesysteem voor voetgangers en fietsers 

3. Korting van 25% voor P&V Go Box

Jonger dan 26 jaar? U krijgt de kans om te bewijzen dat u een goede chauffeur bent. Als u de P&V Go Box installeert in uw auto, krijgt u een korting van 25% op de waarborg ‘eigen schade’ van uw omniumverzekering.

De P&V Go Box:

 • Kunt u gemakkelijk zelf installeren.
 • Verzamelt uw rijstatistieken. Alleen P&V en uzelf kunnen deze statistieken raadplegen.
 • Registreert als u een ongeval hebt, en verwittigt zo nodig onze bijstandsverlener IMA.
 • Lokaliseert uw auto als die gestolen wordt.
 • Waarschuwt u per sms voor een platte batterij.

Lees alles over de P&V Go Box.

4. Ideal Family Plan: maandelijks betalen zonder meerprijs

Hebt u naast uw autoverzekering ook een brandverzekering of een familiale verzekering bij P&V? Dan kunt u die groeperen in een Ideal Family Plan. De gegroepeerde jaarpremies mag u kosteloos spreiden en maandelijks op uw eigen tempo betalen.

5. Ideal Family Plan: verlaagde vrijstelling

Hebt u uw autoverzekering, uw brandverzekering en uw familiale verzekering gegroepeerd in een Ideal Family Plan? Dan krijgt u een extra vermindering van uw vrijstelling (het deel bij schade dat u zelf moet betalen). Op voorwaarde dat uw bonus-malus kleiner of gelijk aan nul is en u een beroep doet op een erkende hersteller.

Bekijk alle mogelijke verminderingen op de vrijstelling.

6. Samenwerking met erkende garages en Carglass

P&V betaalt de herstelkosten rechtstreeks aan de erkende garage of aan Carglass. U hoeft niets voor te schieten, behalve de eventuele vrijstelling. 

Vrijstelling

Alleen voor de waarborg ‘materiële schade’ past P&V een franchise of vrijstelling toe. Dus niet voor schade door brand, glasbraak, natuurkrachten, dieren of diefstal.

Vrijstelling: 3 formules

U kunt kiezen tussen 3 niveaus voor uw vrijstelling: low, medium of high. Hoe hoger het franchiseniveau, hoe lager uw premie:

 • Low = basispremie + 20%
 • Medium = basispremie
 • High = basispremie – 15%
De verzekerde waarde van uw auto (in euro) Low Medium High
< 12.500  200 350 550
12.500 – 24.999 300 550  850
25.000 – 37.499 450  800 1.150
37.500 – 59.999 750  1.050 1.450

 

Vermindering vrijstelling

 • Uw vrijstelling wordt verlaagd als u uw auto laat herstellen in een erkende garage. De precieze korting hangt af van de verzekerde waarde van uw auto.
 • Bundelt u uw brandverzekering, uw familiale verzekering en uw autoverzekering in een Ideal Family Plan? Dan verlagen we uw vrijstelling, als u een bonus-malus hebt die kleiner of gelijk is aan 0.
# Verzekerde waarde (in euro) Vermindering vrijstelling erkende garage (in euro) Vermindering vrijstelling Ideal Family Plan (in euro)
1 < 12.500  50 75
2 12.500 – 24.999  50  100
3  25.000 – 37.499 75 175
4 37.500 – 59.999  100 350

Belangrijk: de vrijstelling wordt verdubbeld als het ongeval werd veroorzaakt door een jonge bestuurder (-26 jaar) die niet bij ons bekend was. 

 

P&V heeft een unieke omnium voor auto’s ouder dan 2 jaar: de premie zakt elk jaar met 5%. 

Aanbevolen verzekeringen

De omniumverzekering is de perfecte formule om de schade aan uw eigen auto te verzekeren. Andere bestuurders sloten deze aanvullende verzekeringen ook af:

Wettelijke vermeldingen

 • Het contract voor deze verzekering loopt 1 jaar, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, passen we enkele segmentatiecriteria toe.
 • Alle dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht.
 • Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw P&V agent of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsvoorstel, contacteert u best een P&V agent.