Corporate governance

De corporate governance van de P&V Groep vertaalt haar wil om de reglementaire eisen strikt na te leven en haar historische waarden toe te passen. Bovendien streeft de corporate governance van de P&V Groep naar een klimaat van transparantie en vertrouwen tegenover de klanten, partners, vennoten en medewerkers.

De principes voor corporate governance van de P&V Groep zijn opgenomen in een charter dat op geregelde tijdstippen geëvalueerd wordt door de Raad van Bestuur. Dit charter omschrijft de structuur van de P&V Groep, de voorwaarden voor de samenstelling en werking van de bestuursorganen, en legt de regels vast voor de verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

Beleidsstructuur P&V Verzekeringen

In overeenstemming met de principes van de circulaire van de NBB over deugdelijk bestuur in de verzekeringssector, heeft P&V Verzekeringen een beleidsstructuur uitgewerkt die de scheiding bekrachtigt tussen:

De directiefunctie, waarvoor de verantwoordelijkheid bij het Directiecomité berust. Het Directiecomité van P&V Verzekeringen is samengesteld uit:

 • Hilde VERNAILLEN, Voorzitter
 • Marc BEAUJEAN, Lid
 • Francis COLARIS, Lid
 • Isabelle COUNE, Lid
 • Philippe DE LONGUEVILLE, Lid
 • Martine MAGNEE, Lid

 

De functie van algemeen beleid, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de Raad van Bestuur berust. De Raad van Bestuur is samengesteld uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders zijn de leden van het Directiecomité. De niet-uitvoerende leden bestaan uit vertegenwoordigers van de partners en referentiepartners van de Groep en onafhankelijke bestuurders.

De Raad van Bestuur van P&V Verzekeringen is samengesteld uit:

Niet-uitvoerende bestuurders

 • Jean-Pascal LABILLE, Voorzitter
 • Eric BERTHOUX
 • Paul CALLEWAERT
 • Victor FABRY
 • Hugues FOURNIER
 • Alfonso GALANTE
 • Yves GODIN
 • Max HOOGSTOEL (*)
 • Herwig JORISSEN
 • Patrick MARNEF
 • Jean-Paul PHILIPPOT
 • Anne-Marie ROUMIEUX (*)
 • Alain THIRION
 • Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)
 • Patrick VERERTBRUGGEN

*Onafhankelijke bestuurder

 

Uitvoerende bestuurders

 • Marc BEAUJEAN
 • Francis COLARIS
 • Isabelle COUNE
 • Philippe DE LONGUEVILLE
 • Martine MAGNEE
 • Hilde VERNAILLEN

 

De toezichtsfunctie, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de Raad van Bestuur berust, uitsluitend vertegenwoordigd door haar niet-uitvoerende bestuurders.

Gespecialiseerde comités

De Raad van Bestuur van P&V Verzekeringen wordt in haar opdrachten bijgestaan door een Auditcomité, een Risicocomité, Remuneratiecomité en een Benoemingscomité.

Auditcomité P&V Verzekeringen

Dit Comité staat de Raad van Bestuur bij in haar rol van toezicht. Het Comité is samengesteld uit:

 • Jean-Paul PHILIPPOT, Voorzitter
 • Max HOOGSTOEL (*)
 • Anne-Marie ROUMIEUX (*)
 • Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

*Onafhankelijke bestuurder

 

Risicocomité P&V Verzekeringen

Het risicocomité heeft net als het auditcomité de opdracht om de Raad van Bestuur bij te staan in haar toezichtsfunctie. Het formuleert voor de Raad van Bestuur adviezen en/of aanbevelingen over het risicobeheer. Het Comité is samengesteld uit:

 • Freddy VAN DEN SPIEGEL (*), Voorzitter
 • Max HOOGSTOEL (*)
 • Jean-Paul PHILIPPOT
 • Anne-Marie ROUMIEUX (*)

*Onafhankelijke bestuurder

Remuneratiecomité P&V Verzekeringen

Dit Comité staat de Raad van Bestuur bij in het bepalen en uitvoeren van het beloningsbeleid van de Identified Staff.

Het Comité is samengesteld uit:

 • Jean-Pascal LABILLE, Voorzitter
 • Victor FABRY
 • Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

*Onafhankelijke bestuurder

Benoemingscomité P&V Verzekeringen

Dit Comité staat de Raad van Bestuur bij in het bepalen en uitvoeren van het ‘Fit & Proper’-beleid van de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Het Comité is samengesteld uit:

 • Jean-Pascal LABILLE, Voorzitter
 • Paul CALLEWAERT
 • Herwig JORISSEN
 • Patrick MARNEF
 • Alain THIRION
 • Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)
 • Hilde VERNAILLEN

*Onafhankelijke bestuurder