Corporate governance


De corporate governance vertaalt de wil van P&V Verzekeringen om de reglementaire eisen strikt na te leven en haar historische waarden toe te passen. Bovendien streeft de corporate governance van P&V Verzekeringen naar een klimaat van transparantie en vertrouwen tegenover de klanten, partners, vennoten en medewerkers.

De principes voor corporate governance van P&V Verzekeringen zijn opgenomen in een charter dat op geregelde tijdstippen geëvalueerd wordt door de Raad van Bestuur. Dit charter omschrijft de structuur van P&V Verzekeringen, de voorwaarden voor de samenstelling en werking van de bestuursorganen, en legt de regels vast voor de verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

Beleidsstructuur P&V Verzekeringen


In overeenstemming met de principes van de circulaire van de NBB over deugdelijk bestuur, heeft P&V Verzekeringen een beleidsstructuur uitgewerkt die de scheiding bekrachtigt tussen:

De directiefunctie, waarvoor de verantwoordelijkheid bij het Directiecomité berust. Het Directiecomité van P&V Verzekeringen is samengesteld uit:

 •  Hilde VERNAILLEN, Voorzitter
 •  Johan DEKENS, Lid
 •  Martine MAGNEE, Lid
 •  Sophie MISSELYN, Lid
 •  Michel LÜTTGENS, Lid
 •  Nicolas FAUVARQUE, Lid

 

De functie van algemeen beleid, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de Raad van Bestuur berust. De Raad van Bestuur is samengesteld uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders zijn de leden van het Directiecomité. De niet-uitvoerende leden bestaan uit vertegenwoordigers van de partners en referentiepartners van de Groep en onafhankelijke bestuurders.

De Raad van Bestuur van P&V Verzekeringen is samengesteld uit:

Niet-uitvoerende bestuurders

 •  Jean-Pascal LABILLE, Voorzitter
 •  Paul CALLEWAERT
 •  Victor FABRY
 •  Yves GODIN
 •  Kristel DEBACKER
 •  Jean-Paul PHILIPPOT (*)
 •  Anne-Marie ROUMIEUX (*)

 

 •  Alain THIRION
 •  Emmanuel DUPUIS
 •  Mieke VANMARCKE
 •  Nico WYCKAERT
 •  Filip ABRAHAM (*)
 •  Françoise PERONNET
 •  Inge NEVEN (*)

 

Uitvoerende bestuurders

 •  Johan DEKENS
 •  Martine MAGNEE
 •  Sophie MISSELYN
 •  Hilde VERNAILLEN
 •  Michel LÜTTGENS
 •  Nicolas FAUVARQUE

(*) Onafhankelijke bestuurder

De toezichtsfunctie, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de Raad van Bestuur berust, uitsluitend vertegenwoordigd door haar niet-uitvoerende bestuurders.

Gespecialiseerde comités


De Raad van Bestuur van P&V Verzekeringen wordt in haar opdrachten bijgestaan door een Audit -en risicocomité, een Remuneratiecomité en een Benoemingscomité.

Audit -en risicocomité  P&V Verzekeringen


Het Audit -en risicocomité heeft de opdracht om de Raad van Bestuur bij te staan in haar toezichtsfunctie. Het comité adviseert de Raad van Bestuur omtrent de strategie en het tolerantieniveau inzake  risicobeheer. Het Comité is samengesteld uit:

 •  Jean-Paul PHILIPPOT(*), voorzitter
 •  Yves GODIN
 •  Victor FABRY
 •  Inge NEVEN (*)
 •  Anne-Marie ROUMIEUX (*)
 •  Filip ABRAHAM (*)


(*) Onafhankelijke bestuurder

Remuneratiecomité P&V Verzekeringen


Dit Comité staat de Raad van Bestuur bij in het bepalen en uitvoeren van het beloningsbeleid van de Identified Staff (*).  Het Comité is samengesteld uit:

 •  Jean-Pascal LABILLE, Voorzitter
 •  Victor FABRY
 •  Jean-Paul PHILIPPOT (**)

 

(*) namelijk de leden van de Raad van Bestuur, de leden van het Directiecomité, de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties (audit, risicobeheer, compliance en actuariële functie), de leden van het personeel waarvan de professionele activiteit een materiële invloed kan hebben op het risicoprofiel van de maatschappij.

(**) Onafhankelijke bestuurder

Benoemingscomité P&V Verzekeringen


Dit Comité staat de Raad van Bestuur bij in het bepalen en uitvoeren van het ‘Fit & Proper’-beleid van de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Het Comité is samengesteld uit:

 •  Jean-Pascal LABILLE, Voorzitter
 •  Paul CALLEWAERT
 •  Yves GODIN
 •  Alain THIRION
 •  Nico WYCKAERT
 •  Jean-Paul PHILIPPOT (*)

(*) Onafhankelijke bestuurder