Combineer meerdere verzekeringen en geniet van interessante voordelen 


U leeft voluit en sluit de belangrijkste verzekeringen voor uzelf en uw gezin af bij P&V? Daar mag iets tegenover staan! Daarom ontwikkelden we het P&V Family Plan. Een beloningssysteem dat u laat genieten van de  volgende verzekeringsvoordelen op basis van uw contracten bij P&V zodra u minstens 2 verzekeringen combineert:

 • Gratis gespreide betaling van uw verzekeringspremies
 • Geen / een verminderde vrijstelling (franchise) na een schadegeval in huis / met de auto.

Ik wil graag advies over dit product

IK BEN AL KLANT

Ik ben nog geen klant

Welke contracten geven recht op extra verzekeringsvoordelen?


Voor het P&V Family Plan en zijn voordelen worden de volgende categorieën van contracten in aanmerking genomen:

Woning / Brand

Hiermee bedoelen we de brandverzekering voor uw huis, appartement, tweede woning, stacaravan of chalet, maar ook voor uw kantoor of ruimte voor een vrij beroep afgesloten in het kader van een contract Ideal Home, Ideal Comfort of Ideal Woning.

Ontdek onze brandverzekering

Mobiliteit

Oftewel de verzekering voor uw auto, bestelwagen, mobilhome, motor… maar bijvoorbeeld ook voor uw oldtimer of quad.

Ontdek onze mobiliteitsverzekeringen

Burgerlijke aansprakelijkheid privéleven

De bekendste verzekering uit dit gamma is de familiale verzekering, maar er zijn nog enkele meer specifieke aansprakelijkheidscontracten voor uw privéleven die meetellen Uw P&V-adviseur vertelt u graag welke dat zijn. 

Ontdek onze familiale verzekering

* Deze contracten moeten worden afgesloten door een natuurlijke persoon. 

Welke voordelen krijgt u als u verschillende contracten afsluit bij P&V?


Onder de motorkap van het P&V Family Plan zit een beloningssysteem dat bijhoudt welke contracten u bij ons hebt lopen voor uw woning, mobiliteit en burgerlijke aansprakelijkheid privéleven. Op basis daarvan kent dit systeem u automatisch en zonder dat u hiervoor iets moet doen de volgende voordelen toe:

Gratis gespreide maandelijkse betaling van uw verzekeringspremies

U hebt een contract in minstens twee van bovenvermelde productgamma’s? Dan betaalt u geen kosten als u uw premies niet jaarlijks in één keer, maar liever op uw eigen tempo* stort.  Zo spaart u geld uit, want een gespreide premiebetaling is doorgaans niet gratis!

* In functie van uw type contract is het eventueel ook mogelijk om uw premies gratis drie- of zesmaandelijks te betalen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw P&V-adviseur.

Vrijstellingsvoordeel

U hebt een contract in de drie bovenvermelde productgamma’s? Dan beloont P&V u met een vrijstellingsvoordeel voor uw auto- en brandverzekering. Dat betekent: 

De premies van uw belangrijkste verzekeringen gratis gespreid betalen én minder of zelfs geen vrijstelling betalen?

Combineer de verzekeringen van uw hele gezin 


Bij P&V kijken we niet alleen naar de contracten die u zelf (als verzekeringsnemer) afsluit. Het P&V Family Plan houdt ook rekening met de contracten van alle gezinsleden die op uw adres wonen

Dus telkens u of een gezinslid een nieuw contract afsluit of een contract op de vervaldatum hernieuwt, bekijken we de volledige verzekeringsportefeuille op uw adres en kennen we automatisch de Family Plan-voordelen toe waar u op dat moment en op gezinsniveau recht op hebt. Zonder administratieve ingrepen of tussenstappen.

Een voorbeeld:
U hebt een brandverzekering en een familiale bij P&V maar geen autoverzekering omdat u met een firmawagen rijdt. In dat geval mag u, in het kader van het P&V Family Plan, uw verzekeringspremies maandelijks gratis gespreid betalen. Uw inwonende zoon haalt zijn rijbewijs, koopt een auto en verzekert die bij P&V. Dan nemen we zijn verzekering mee als extra contract in uw P&V Family Plan en hebt u vanaf de datum waarop de autopolis van uw zoon wordt afgesloten recht op de voordelen. Dus ook van een vrijstellingsvoordeel in uw contracten brand en omnium (auto).

Wat als een contract wordt opgezegd? 

Dan worden uw voordelen aangepast in functie van het aantal contracten dat u en uw inwonende gezinsleden overhouden in uw P&V Family Plan. De voordelen die u vandaag hebt, blijven dus niet noodzakelijk verworven: u kunt voordelen verliezen, maar door een extra contract af te sluiten, kunt u er ook bijverdienen!

Goed om te weten


De vrijstellingsvoordelen in de brandverzekering en omnium (auto) komen bovenop de gratis gespreide maandelijkse premiebetaling. Dus als u aan alle voorwaarden van het P&V Family Plan voldoet, dan hebt u recht op drie verzekeringsvoordelen.

P&V behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en de voordelen van het P&V Family Plan aan te passen of stop te zetten.

Wettelijke bepalingen

 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • De contracten voor deze verzekeringen worden afgesloten voor een periode van een jaar en worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria. 
 • De verzekeringen van P&V zijn onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekeringen af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de informatiedocumenten van deze producten en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekeringen beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon. 
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. 
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement. De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via ombudsman-insurance.be.