De arbeidsongevallenverzekering: verplichte bescherming voor uw medewerkers
 

U stelt personeel tewerk? Dan bent u wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. 

Met de verzekering P&V Ideal Accidents beschermt u uw medewerkers tegen de financiële gevolgen van een ongeval tijdens het werk of op de weg van en naar het werk.

Als zelfstandig zaakvoerder bent u echter zelf niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. De Ongevallenverzekering 24/24 van P&V biedt hiervoor een oplossing. U kunt deze verzekering afsluiten als aparte verzekering of als uitbreiding in de arbeidsongevallenverzekering van uw medewerkers.

Ik wil graag advies over dit product

IK BEN AL KLANT

Ik ben nog geen klant

Wat zijn de voordelen van een arbeidsongevallenverzekering bij P&V?

 

Aangepaste premies

De premie wordt op maat van uw bedrijf berekend, rekening houdend met de aard van de te verzekeren activiteiten en de omvang van uw bedrijf.

Optionele waarborgen

U kunt, als u dat wenst, uw basisdekking arbeidsongevallen uitbreiden met een aantal extra waarborgen.

Advies op maat

Ons team van preventie-adviseurs is elke dag in de weer om onze klanten bij te staan met advies om het risico op arbeidsongevallen maximaal te beperken.

Hoe kunt u zich optimaal beschermen tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval?
 

Na een gedekt ongeval tijdens het uitvoeren van werk (in uw bedrijf of op een telewerkplek) of een arbeidswegongeval voorziet de arbeidsongevallenverzekering in: 

  • Een vergoeding van de medische kosten en lichamelijke ongeschiktheid;
  • Een vervangend loon bij arbeidsongeschiktheid;
  • Een rente voor de nabestaanden, als het om een dodelijk arbeidsongeval gaat.

En als u dat wenst, kunt u uw arbeidsongevallenverzekering bij P&V verder uitbreiden met:

De waarborg Extra Wet

Deze waarborg neemt het deel van het salaris boven 45.711,80 ​euro ten laste. Dit is het wettelijk bepaalde maximumbedrag waarop de vergoedingen berekend worden.

De optie Privéleven

Deze verzekering vult de beperkte tussenkomst van de sociale zekerheid aan als de werknemer een privéongeval heeft.

Optie Gewaarborgd loon

Is uw medewerker tijdelijk arbeidsongeschikt? De arbeidsongevallenverzekering vergoedt 90% van zijn loon na de eerste maand arbeidsongeschiktheid. De optie Gewaarborgd loon past de overige 10% bij.

Ongevallen 24/24

Bent u een zelfstandige bedrijfsleider of oefent u een vrij beroep uit? Een ongevallenverzekering 24/24 voorziet in een tussenkomst bij arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval of een ongeval in het privéleven. Inclusief tussenkomst in medische kosten en een vergoeding voor de nabestaanden bij overlijden. 

Ontvang gratis
een vrijblijvende offerte 

Hoe een arbeidsongeval aangeven?
 

Bij P&V kunt u voor de aangifte, opvolging en reporting van uw arbeidsongevallen gratis gebruik maken van de handige applicatie Work Accident Support for Professionals (of kort: WASP). Klik hier om deze applicatie te ontdekken, te openen of toegang te vragen.

U runt een kleinere onderneming? Arbeidsongevallen zijn in uw zaak (gelukkig!) eerder een uitzondering? Dan kunt u voor uw aangiftes ook gebruik maken van dit document

Op specifieke vragen over de wetgeving en de reglementering rond (de aangifte van) arbeidsongevallen, vindt u in de volgende twee brochures een antwoord:

Brochure voor de werkgever

Vademecum Arbeidsongevallen

Brochure voor het slachtoffer

‘Een arbeidsongeval. Waar hebt u recht op?’