Het Pack Bakker & Patissier van P&V biedt een antwoord op de specifieke verzekeringsbehoeften van bakkers, patissiers en chocolatiers.

Het beschermt u tegen allerlei ongelukken die u financieel in de problemen kunnen brengen. Denk maar aan de mogelijke schade aan de voedingswaren in uw koeling door een plotse stroomonderbreking. Of een klant die na een valpartij in uw winkel een been breekt…

Het principe van dit Pack is eenvoudig. U sluit, via uw adviseur, een brandverzekering (voor uw handelspand + inhoud), een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en, als u personeel hebt, een arbeidsongevallenverzekering bij ons af? Dan krijgt u bovenop de standaard bescherming van deze verzekeringen een pakket exclusieve waarborgen cadeau die 100% zijn afgestemd op uw beroep.

Ik wil graag advies over dit product

IK BEN AL KLANT

Ik ben nog geen klant

De troeven van het Pack Bakker & Patissier


P&V Pack Bakker & Patissier breidt uw basiswaarborgen uit zonder dat u hiervoor meer premie hoeft te betalen. En dat geldt voor de volgende verzekeringen:

Brandverzekering

P&V Ideal Property beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade in uw bakkerij of patisserie. Niet alleen bij brand, maar bijvoorbeeld ook elektriciteits- en waterschade of beschadiging door diefstal en vandalisme kunnen worden verzekerd

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

P&V Ideal Liability beschermt u als u bij het uitoefenen van uw professionele activiteiten lichamelijke, materiële en/of immateriële schade toebrengt aan derden. Met immateriële schade bedoelen we de psychische, emotionele en geestelijke schade geleden door het slachtoffer na een verzekerd schadegeval.

Arbeidsongevallen-verzekering

Deze verzekering is wettelijk verplicht als u personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de RSZ. P&V Ideal Accidents beschermt uw personeelsleden tegen de financiële gevolgen (medische kosten, inkomensverlies…) van een arbeidsongeval op het werk of op de weg van en naar het werk. 

Het Pack Bakker & Patissier in één minuut!

Een snelle rondleiding doorheen dit Pack? Bekijk deze video en ontdek hoe het werkt.
Meer informatie of een offerte op maat van uw zaak? Eén adres: het P&V-kantoor in uw buurt.    

        

Goed om te weten


Als u bij P&V de basisverzekeringen voor uw zaak (brand, burgerlijke aansprakelijkheid en eventueel arbeidsongevallen) afsluit, dan geniet u niet alleen van bescherming op maat dankzij het Pack Bakker & Patissier, maar stellen we u ook een P&V Ideal Bonus Plan voor. Met dit Plan belonen we ondernemers die inzetten op veiligheid en kunt u op termijn tot wel 20% van uw verzekeringspremies terugverdienen. Vraag ernaar bij uw adviseur.

Uitsluitingen 

Opgelet: niet al uw beroepsrisico’s zijn verzekerd in het Pack Bakker & Patissier en in de producten P&V Ideal Property, P&V Ideal Liability en P&V Ideal Accidents. Lees dus zeker zowel de bijzondere voorwaarden als de algemene voorwaarden van deze producten. En bij twijfel: contacteer uw P&V-adviseur.

P&V Ideal Property

Niet gedekt in deze brandverzekering zijn (onder andere): 

 • schroeischade (zonder vlammen) en rook- of roetschade veroorzaakt door een open haard of voorwerpen die in de haard gevallen zijn.
 • schade aan het voorwerp zelf dat de botsing heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld de boom die op uw gebouw gevallen is.

P&V Ideal Liability 

Enkele algemene uitsluitingen in onze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor ondernemingen: 

 • opzettelijk veroorzaakte schade.
 • schade veroorzaakt door een ernstige fout (zoals bepaald in de algemene en bijzondere voorwaarden).
 • schade door oorlog en terrorisme.

P&V Ideal Accidents

Zijn onder andere niet gedekt in deze arbeidsongevallenverzekering (zoals ook voorzien in de Arbeidsongevallenwet):

 • ongevallen die niet vallen onder de definitie van arbeidsongeval of ongeval op de weg van en naar het werk en ongevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.
 • beroepsziekten of andere omstandigheden die niet het gevolg zijn van een (arbeids)ongeval.
 • arbeidsongevallen aan de verzekerde overkomen omwille van ernstige tekortkomingen van de verzekeringsnemer m.b.t. de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake veiligheid en hygiëne op het werk (in dat geval wordt de schade op de verzekeringsnemer verhaald).

Beperkingen


De meeste waarborgen van voormelde verzekeringen zijn beperkt. Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees ze samen met de bijzondere voorwaarden om alle beperkingen van de dekkingen in uw contracten te kennen. Met vragen kunt u ook steeds terecht bij uw P&V-adviseur.

Er bestaan beperkingen en verhaalmogelijkheden in de vorm van:

 • verzekerde maximumbedragen en vergoedingslimieten
 • franchises: in de verzekering P&V Ideal Property, bijvoorbeeld, geniet u maximum 1 keer per verzekeringsjaar een Engelse franchise (vrijstelling) van 500 euro (niet-geïndexeerd). Als u uw schadebedrag hoger is dan 500 euro, dan vergoedt P&V dus alle schade en neemt ze het bedrag van de franchise voor haar rekening.

 

Wettelijke vermeldingen


De contracten voor deze verzekeringen worden afgesloten voor de periode vermeld in de bijzondere voorwaarden. Sommige contracten worden stilzwijgend verlengd. Alle informatie over de producten en diensten op deze website is onderworpen aan het Belgische recht.

Op de verzekeringen van P&V zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om, vóór u deze verzekeringen afsluit, kennis te nemen van de informatiedocumenten van deze producten en van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze verzekeringen en die beschikbaar zijn op deze website of bij uw verzekeringstussenpersoon.

Als klant wordt u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Hebt u een klacht of een opmerking, dan kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of met de afdeling Klachtenmanagement.

De contactgegevens van de afdeling Klachtenmanagement van P&V:

 • Per e-mail: klacht@pv.be
 • Per brief: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel.

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen per e-mail contacteren via info@ombudsman-insurance.be.