Domiciliering starten, wijzigen of stoppen

Vroeger kon u alleen bij de bank een domiciliëring starten, wijzigen of stoppen. In oktober 2013 is P&V Verzekeringen overgestapt naar de nieuwe Europese SEPA-domiciliëring. Sindsdien kunt u voor het regelen van uw domiciliëringen rechtstreeks bij P&V Verzekeringen terecht.

Wat wilt u doen?

1. Nieuwe domiciliëring starten

Vul dit document in en stuur het ondergetekend terug, per post of per e-mail, naar het adres vermeld in het document. U kunt ook uw P&V agent contacteren, of P&V Verzekeringen op het nummer 02 250 82 35.

U bent klant bij Actel ? Gebruik dan dit document.

2. Bestaande domiciliëring wijzigen

Een bestaande domiciliëring wijzigen is enkel nodig als het rekeningnummer of als de titularis van de rekening wijzigt. Het hoeft bijvoorbeeld niet als u verhuisd bent en een nieuw postadres hebt.

Om een bestaande domiciliëring te wijzigen, moet u een nieuw Europese SEPA domiciliëringsmandaat ondertekenen. U kunt uw P&V agent contacteren, of P&V Verzekeringen op het nummer 02 250 82 35 of via e-mail op mandate@pv.be.

3.  Bestaande domiciliëring stoppen

Gelieve een e-mail te sturen naar mandate@pv.be of een brief naar P&V Verzekeringen, Koningsstraat 151, 1210 Brussel. Vermeld het polisnummer of het refertenummer van het domiciliëringsmandaat.

Uw aanvraag zal onderzocht worden in functie van uw verzekeringscontract. Een aanpassing van uw contract kan nodig zijn indien het een contract met verplichte domiciliëring betreft.

Wat is SEPA?

SEPA staat voor Single European Payments Area en moet het Europese betaalverkeer harmoniseren. Zo gebeuren betalingen naar het buitenland straks even veilig, goedkoop, vlot en snel als binnenlandse. De Europese domiciliëring (ook SEPA Direct Debit genoemd) is de laatste fase binnen dat proces.

Belgische domiciliëring dooft uit

De Europese domiciliëring bestaat al sinds einde 2009. Tot nu toe liepen de Europese en de nationale systemen gewoon naast elkaar. Op 1 februari 2014 dooft het nationale systeem uit en dan moeten alle Belgische domiciliëringen omgezet zijn in Europese.

P&V Verzekeringen beheert voortaan zelf domiciliëring

Bij de Europese domiciliëring beheren de begunstigden de domiciliëringsmandaten. U moet dus niet meer bij de bank een domiciliëring openen, wijzigen of stopzetten, maar gewoon rechtstreeks bij P&V Verzekeringen.

Overstap naar SEPA-domiciliëring

Voor de meeste klanten gebeurt die omzetting naar de SEPA-domiciliëring volledig automatisch, in oktober 2013. P&V Verzekeringen deelt u uw nieuwe SEPA-domiciliëringsnummer mee bij de eerstvolgende aankondiging van betaling van uw premie via domiciliëring.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen over de Europese domiciliëring? Op www.sepabelgium.be vindt u alle informatie over SEPA. Voor vragen over de omzetting van uw domiciliëringen P&V kunt u ook steeds terecht bij uw P&V agent.