Ook zonder autosalon een korting op de omnium en mini-omnium!

Gepost in: Voertuig

Image of the blog article

Na de honderdste editie in 2023 besliste FEBIAC om de deuren van het Brusselse Autosalon definitief te sluiten. Maar dat weerhoudt ons er natuurlijk niet van om, nu de verkoop van auto’s piekt, tóch onze Salonvoorwaarden 2024 voor te stellen op de P&V omnium- en mini-omniumverzekeringen!

Waarvoor dient een omniumverzekering eigenlijk?

De omniumverzekering komt tussen voor schade aan uw auto, zelfs als u in fout bent bij een ongeval. De mini-omnium is wat beperkter en komt onder meer tussen voor schade als gevolg van diefstal en bij natuurschade zoals hagel of overstromingen.

Welke salonvoorwaarden biedt P&V in 2024 aan?

Als u tussen 1 januari en 30 april 2024 een P&V Autoverzekering afsluit, dan krijgt u 10% korting op onze omniumformules, en dat zolang u niet van auto verandert.

Waarom is dit aanbod interessant?

De meeste promoties voor het autosalon zijn maar één jaar geldig. Het jaar daarop betaalt u dan de volledige prijs voor het product of de dienst.

Wat onze aanbieding zo aantrekkelijk maakt, dat is de duur ervan: ze blijft namelijk geldig "gedurende de volledige looptijd van de verzekering die u voor uw wagen afsluit"! Dit wil zeggen dat u de korting geniet zolang u uw wagen behoudt én deze verzekerd blijft bij P&V. Ongeacht de levensduur van de wagen.

 

10% korting op uw omnium of mini-omnium. Lijkt u dat wat?

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Auto  ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID-fiche aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één maand met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

Nieuwe artikels