Autorijden met medicijnen, ziekte of handicap

Sinds 1 oktober 1998 mag u niet autorijden als u lijdt aan bepaalde lichamelijke of geestelijke aandoeningen. We spreken dan zowel over neurologische stoornissen zoals epilepsie, aandoeningen van hart en bloedvaten, diabetes (suikerziekte), hartkwalen … als geestelijke ziektes.

Ziekte of handicap, en autorijden

Bij het opstellen van een verzekeringsvoorstel, dus nog voor u een contract tekent, vraagt uw verzekeraar of u een ziekte of een handicap hebt. Afhankelijk van uw antwoord moet u een bijkomende medische vragenlijst invullen. Uw verzekeraar kan ook een bevestiging van uw arts vragen dat u nog kunt rijden. Aan de hand van deze informatie beslist de verzekeraar of hij u kan verzekeren, en aan welk tarief.

Medische aandoeningen zoals epilepsie, suikerziekte, hartkwalen … hebben een invloed op uw rijvaardigheid. Maar ook na een operatie of bij het nemen van medicatie mag u dikwijls (al dan niet tijdelijk) de baan niet op. Kruipt u toch achter het stuur, terwijl dat medisch niet verantwoord is, dan kan bij een ongeval uw verzekeraar de uitgekeerde schadevergoeding, volledig terugeisen van u.

Hebt u al een autoverzekering en krijgt u een ziekte die uw rijvaardigheid beïnvloedt, contacteer dan direct na de diagnose uw verzekeraar.

Medicijnen en autorijden: arts beslist

Gebruikt u geneesmiddelen die uw waarneming, stemming, concentratievermogen, psychomotoriek of oordeelsvermogen ongunstig beïnvloeden, dan zal uw arts u adviseren tijdelijk uw wagen aan de kant te laten staan en uw rijbewijs in te leveren. Contacteer in dat geval onmiddellijk uw verzekeraar. Bent u terug genezen en stopt u met het nemen van medicatie dan krijgt u, na groen licht van uw arts, uw rijbewijs terug.

Geneesmiddelen worden onderverdeeld in drie categorieën naargelang de invloed op de rijvaardigheid:

  • categorie 1: waarschijnlijk geen negatieve invloed op de rijvaardigheid;
  • categorie 2: lichte of matige invloed op de rijvaardigheid. U krijgt het advies geen wagen te besturen de eerste dagen van de behandeling;
  • categorie 3: ernstige invloed op de rijvaardigheid. Uw arts adviseert u om niet meer met de wagen te rijden.

Schrijft uw dokter u medicatie voor, lees dan altijd aandachtig de bijsluiter. Medicijnen kunnen uw reactievermogen verminderen zonder dat u het beseft. Twijfelt u, contacteer dan uw dokter of apotheker.

Ziekte of medicatie niet aangegeven: de gevolgen

Verzwijgt u opzettelijk een medisch probleem omdat u wilt blijven autorijden en veroorzaakt u een ongeval te wijten aan uw ziekte of het gebruik van medicatie? Dan heeft uw autoverzekeraar volledig verhaalsrecht. Uw autoverzekeraar zal weliswaar eerst het slachtoffer vergoeden, maar zal nadien het volledige bedrag van u terugeisen als u opzettelijk uw ziekte of medicijngebruik hebt verzwegen.  

Ongeschikt om nog met de auto te rijden

Vanaf dat uw dokter u laat weten dat u (al dan niet tijdelijk) niet meer rijgeschikt bent, hebt u 4 werkdagen tijd om uw rijbewijs in te leveren. Uw dokter kan u wel doorverwijzen naar CARA (het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing van het BIVV, het Belgisch Instituut voor verkeersveiligheid) om uw rijvaardigheid laten testen.

CARA neemt praktijktests af en onderzoekt of u medisch geschikt bent om een voertuig te besturen. CARA onderzoekt niet enkel mensen met een lichamelijke handicap, ook als u lijdt aan concentratie- of gedragsstoornissen bent u welkom. Het besluit van CARA kan bijvoorbeeld zijn dat uw auto aangepast kan worden aan uw handicap. Verklaart CARA u rijgeschikt dan ontvangt u een rijgeschiktheidsattest waarmee u een voorlopig rijbewijs krijgt, een leervergunning aan kunt vragen of uw ingeleverde rijbewijs terugkrijgt.

Conclusie: als u een medisch probleem hebt, meldt u dat aan uw autoverzekering. Anders riskeert u dat u na een ongeval zelf voor alle kosten opdraait.

 

Wist u dat bij P&V Verzekeringen een persoonlijke adviseur u verder kan helpen met al uw verzekeringsvragen?

Vind een adviseur in uw buurt.

BA Auto bij P&V:

  • 5% korting bij minder dan 10.000 km per jaar
  • BOB-waarborg inbegrepen
  • Meteen bijstand na ongeval, 24/7
Bereken uw premie

Uw auto verzekeren