Hoe en wanneer autoverzekering opzeggen?

Misschien wilt u van autoverzekering veranderen omdat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Of misschien vindt u uw huidige premie te duur. Maar kunt u zomaar op elk moment uw autoverzekering opzeggen? Of wanneer en hoe moet u dat doen? Heeft uw verzekeraar het recht om uw autoverzekering op te zeggen? En kunt u uw autoverzekering voor een tijdje opschorten omdat u uw wagen niet gebruikt?

Wanneer autoverzekering opzeggen

1. Minstens drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag

U kunt niet zomaar van de ene dag op de andere van verzekering veranderen. U kunt wel elk jaar op de vervaldatum opzeggen. Zolang u dat minimum drie maanden voor die (verval)dag doet. Hebt u bijvoorbeeld een autoverzekering afgesloten op 1 mei 2014 dan moet u uw opzegbrief ten laatste (aangetekend) versturen of persoonlijk afgeven op 31 januari 2015 (poststempel geldt als bewijs).

2. Na een tariefverhoging

Een tariefverhoging als gevolg van een indexering of een wijziging van de algemene voorwaarden, geeft u het recht uw contract op te zeggen binnen de drie maanden. Zegt u uw contract om deze reden op, let er dan zeker op dat u de (geïndexeerde) premie niet per ongeluk betaalt. Doet u dat wel, dan wordt uw huidig contract automatisch vernieuwd door uw verzekeraar. Vermeld daarom zeker ook in uw opzegbrief dat u uw verzekering opzegt door een verhoging of indexering.

Uw autoverzekeraar is wettelijk verplicht u op de hoogte te brengen van elke tariefverhoging. Wilt u uw autoverzekering om deze reden opzeggen, dat moet u dat doen binnen de drie maanden na ontvangst van de aankondiging.

3. Na een schadegeval

U kunt uw autoverzekering altijd opzeggen na een auto-ongeval. U moet dit wel ten laatste binnen de maand doen na het bericht van uw verzekeraar over het al dan niet krijgen van een schadevergoeding (positief of negatief).

Autoverzekering opzeggen via opzegbrief

De standaardduur van een contract voor een autoverzekering is één jaar. Op het einde van dat jaar wordt het contract stilzwijgend verlengd voor een nieuw jaar. Het contract wordt niet verlengd als u het minstens drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzegt.

In uw opzegbrief vermeldt u:

 • dat u uw contract wilt opzeggen vanaf de eerstvolgende vervaldag;
 • uw contractnummer;
 • uw type verzekering;
 • de jaarlijkse vervaldag;
 • de naam van de verzekeringsnemer (waarschijnlijk uzelf);
 • uw handtekening;
 • uw adres;
 • dat u uw schadeattest wilt ontvangen.

U verstuurt uw opzegbrief, best per aangetekend schrijven, naar uw verzekeringsmaatschappij. U kunt uw opzegbrief ook persoonlijk afgeven bij uw verzekeringsmaatschappij in ruil voor een ontvangstbewijs. U kunt het ook laten afgeven door een deurwaarder met een deurwaardersexploot.

Verzekeraar kan ook zelf opzeggen

Ook uw verzekeraar kan uw contract opzeggen, bijvoorbeeld:

 • drie maanden voor het eind van elke verzekeringsperiode;
 • na een schadegeval in fout;
 • als u opzettelijk gegevens verzwijgt of bewust foutief meedeelt;
 • als u uw premie niet betaalt;
 • als uw voertuig niet goedgekeurd wordt bij de technische controle of autokeuring.

Uw verzekeraar moet u laten weten waarom hij uw verzekeringscontract opzegt. Zegt uw verzekeraar uw verzekering op na een schadegeval in fout, dan moet dat gebeuren ten laatste een maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. Uw verzekeraar moet ook een opzegperiode van minstens drie maanden respecteren. Ondertussen hebt u tijd om een nieuwe verzekeraar te vinden.

Na opzegging autoverzekering

De opzegging van uw autoverzekering gaat in een maand na de dag dat u uw opzegbrief aangetekend verstuurde (of een maand na de datum die op het ontvangstbewijs staat). Bij een opzeg na schade is dit drie maanden nadien. Maakte u gebruik van de jaarlijkse opzegbaarheid dan gaat de opzeg in op de jaarlijkse premievervaldag.

Let op: vanaf dat moment bent u niet meer verzekerd bij uw huidige verzekeraar. Zorg er dus voor dat u ondertussen een nieuwe autoverzekering hebt. De BA-autoverzekering is wettelijk verplicht: zonder deze autoverzekering mag u zich niet met uw wagen in het verkeer begeven.

Opschorten autoverzekering

Staat uw auto lange tijd ongebruikt in uw garage, bijvoorbeeld omdat u overwintert in het buitenland, dan kunt u uw verzekeraar vragen om tijdelijk uw autoverzekering te schorsen. Gedurende deze periode betaalt u geen premie maar bent u uiteraard ook niet verzekerd tegen schade en ontvangt u geen groene kaart.

U kunt, als u dat wenst, uw nummerplaat tijdelijk bij uw adviseur of makelaar in bewaring geven. Bij tijdelijke opschorting moet u uw groene kaart terugbezorgen aan uw verzekeraar, adviseur of makelaar. Hoe lang de periode van schorsing mag duren, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar, maar meestal is er een minimumtermijn van een maand.

Bent u van plan uw auto terug te gebruiken, verwittig dan uw verzekeraar voor u de wagen gebruikt. Hij zal het verzekeringscontract opnieuw in voege laten gaan en u aan dezelfde voorwaarden verzekeren.

 

Wist u dat u bij P&V Verzekeringen geniet van de diensten van een persoonlijke adviseur, die alles voor u regelt als u van autoverzekering wilt veranderen? Interesse? 

Bereken uw premie

BA Auto bij P&V:

 • 5% korting bij minder dan 10.000 km per jaar
 • BOB-waarborg inbegrepen
 • Meteen bijstand na ongeval, 24/7
Bereken uw premie

Uw auto verzekeren