Hoe wordt de premie van uw autoverzekering berekend?


De ene omniumverzekering, mini-omnium of (wettelijk verplichte) BA-autoverzekering is duurder dan de andere. Vanwaar dit prijsverschil? Wat bepaalt de premie van een autoverzekering in België? Kan uw premie zomaar worden verhoogd? En wat als u geen betaalbare autoverzekering vindt?
 

Wat bepaalt de prijs van uw autoverzekering?


Het tarief van uw autoverzekering hangt in grote mate af van de waarborgen die u kiest. Het spreekt voor zich dat een volledige omniumverzekering heel wat meer kost dan een gewone BA-autoverzekering. Maar de prijs van een autoverzekering wordt bepaald door nog allerlei andere factoren waar u al dan niet een invloed op hebt. Een overzicht.

  • Cilinderinhoud van uw auto
  • Leeftijd van de bestuurder
  • Woonplaats
  • Bonus-malus
  • Schadeverleden
  • Aantal kilometers per jaar
  • De verzekerde waarde
  • Privé- of professioneel gebruik
  • Betalingstermijnen van de verzekeringspremie

 

Cilinderinhoud van uw auto

Auto’s met een grote cilinderinhoud hebben een groter vermogen en kunnen bij ongevallen meer schade veroorzaken dan minder krachtige auto’s. Daarom betaalt u voor een sportwagen een hogere premie dan voor een kleine stadswagen
 

Leeftijd van de bestuurder

Verzekeraars gaan er vaak van uit dat het risico op ongevallen groter is bij jonge chauffeurs omdat ze nog niet zoveel rijervaring hebben. Daarom betalen jonge chauffeurs ook meestal een hogere premie dan ervaren bestuurders. Toch geven sommige verzekeringsmaatschappijen een speciale korting aan jongeren, op voorwaarde dat ze een telematicabox installeren in hun auto. 
 

Woonplaats

Ook uw woonplaats kan een impact hebben op de prijs van uw autoverzekering. In een drukke stad, waar het risico op een ongeval hoger is, betaalt u meestal meer dan in een dorp met weinig verkeer.
 

Bonus-malus

Het bonus-malusprincipe werkt als volgt: als u een jaar rijdt zonder ongevallen te veroorzaken, dan daalt uw graad (bonus). Veroorzaakt u wel een ongeval, dan stijgt uw graad (malus). Hoe hoger uw graad, hoe duurder uw autoverzekering. En hoe lager uw graad, hoe voordeliger uw verzekeringspremie.
 

Schadeverleden

Verandert u van verzekeringsmaatschappij, dan neemt uw nieuwe verzekeraar meestal de bonus-malusgraad over van uw vorige verzekeraar. Maar uw nieuwe verzekeraar kan ook uw bonus-malus herberekenen aan de hand van uw schadeattest. Hierin staat vermeld hoeveel ongevallen u de laatste vijf jaar had.
 

Aantal kilometers per jaar

Ook het aantal kilometers dat u jaarlijks aflegt, kan een invloed hebben op uw premie. Sommige verzekeringsmaatschappijen geven bijvoorbeeld een korting als u minder dan 10.000 kilometer rijdt per jaar. Andere verzekeraars bieden een kilometerverzekering aan waarvan de premie wordt berekend op basis van het exacte aantal gereden kilometers.
 

De verzekerde waarde

De prijs van een omniumverzekering is (naast de omvang van de waarborgen) ook afhankelijk van de verzekerde waarde van uw auto. Deze waarde staat vermeld in uw verzekeringscontract en bepaalt het bedrag van de schadevergoeding die u krijgt bij een totaal verlies. U kunt kiezen tussen een vergoeding in werkelijke waarde, in overeengekomen waarde of in aangenomen waarde.


Privé- of professioneel gebruik

Als u uw auto gebruikt voor professionele doeleinden, bijvoorbeeld om klanten te bezoeken, dan betaalt u meer dan wanneer u uw wagen enkel privé gebruikt.
 

Betalingstermijnen van de verzekeringspremie

Betaalt u uw autopremie liefst jaarlijks, zesmaandelijks, driemaandelijks of maandelijks? Sommige verzekeringsmaatschappijen rekenen hiervoor kosten aan.
 

Wanneer daalt of stijgt de premie van uw autoverzekering?

 

Stijging van uw premie na een ongeval

Als u een ongeval hebt en u bent in fout, dan stijgt uw bonus-malusgraad en stijgt meestal ook uw premie. De mate waarin uw premie stijgt, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar.
 

Daling van uw premie na een ongevalvrij jaar

Rijdt u een jaar zonder ongeval in fout, dan zakt uw bonus-malus. In principe daalt dan ook uw premie, tenzij u al aan de laagste bonus-malusgraad zat.
 

Jaarlijkse indexering van het contract

Uw verzekeringsmaatschappij kan elk jaar beslissen om het verzekeringscontract van uw auto te indexeren. Zij is echter wettelijk verplicht om u op de hoogte te brengen van elke tariefverhoging. Als u om die reden uw autoverzekering wilt opzeggen, dan moet u dit doen binnen de drie maanden na ontvangst van het bericht van uw verzekeraar.
 

Ingrijpende wijzigingen aan uw contract 

U verandert van voertuig en kiest voor een auto met een grotere cilinderinhoud? U verhuist van het platteland naar de stad? Dat zijn wijzigingen die een invloed kunnen hebben op uw verzekeringspremie.

Veelgestelde vragen over Autoverzekering

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Auto ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.