Uw autoverzekering wijzigen: waarop letten?


Misschien overweegt u een nieuwe formule voor uw autoverzekering. Bijvoorbeeld om uw premie wat te doen zakken of omdat uw auto ouder wordt en u meent dat bepaalde dekkingen niet meer zo nodig zijn als bij de aankoop. Wat kunt u dan wel en niet doen? En hoe pakt u het aan? Is het wel verstandig om een omniumverzekering op te zeggen als uw auto zo goed als nieuw is?
 

Kunt u zomaar van autoverzekeringsformule wisselen?


In theorie en in de meeste gevallen kunt u probleemloos waarborgen (dekkingen) toevoegen of schrappen die bovenop uw autoverzekering komen (burgerlijke aansprakelijkheid of BA). U moet wel rekening houden met de details van uw bestaande contract...

Kocht u bijvoorbeeld net een nieuwe auto, dan is het verstandig om een volledige omniumverzekering af te sluiten gedurende de periode dat uw autolening loopt. Bij een ongeval met totaal verlies zou het absurd zijn om de lening van een auto die niet meer bestaat verder af te betalen en een tweede lening te moeten afsluiten om een nieuwe wagen te kopen. Zelfs als u niet moest lenen voor uw nieuwe auto, zorgt een volledige omniumverzekering ervoor dat u in alle omstandigheden een auto in goede staat behoudt. Bij leasing is de verzekering meestal wel al inbegrepen in uw leasecontract.

Als u denkt dat de waarde van uw auto niet langer een volledige omniumverzekering rechtvaardigt (vaak na drie of vier jaar), dan kunt u ze bijvoorbeeld omzetten in een mini-omnium. Bij een mini-omnium is uw auto beschermd tegen schade van het type glasbreuk of brand en tegen schade veroorzaakt door de natuur (storm, hagel …). Uw premie daalt dan en u blijft verzekerd voor bepaalde schade.

Koos u bij het afsluiten van uw autoverzekering enkel voor een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) en wilt u na enkele maanden toch een omniumverzekering afsluiten, dan is dat meestal mogelijk. Uw verzekeraar zal wel een expertise van uw auto eisen of een bevestiging door uw adviseur of makelaar dat uw auto niet beschadigd is.

De andere waarborgen – bijvoorbeeld het bijstandscontract, de bestuurdersverzekering of de rechtsbijstandsverzekering – kunt u meestal gemakkelijk toevoegen of annuleren. Om een bijstandsverzekering pech of diefstal te kunnen afsluiten mag uw auto doorgaans niet ouder zijn dan tien jaar.

Hoe kunt u uw autoverzekering aanpassen?

Om uw contract aan te passen, moet u uw verzekeraar contacteren.

Autoverzekering aanpassen bij uw huidige verzekeraar

In principe volstaat een eenvoudige aanvraag bij uw adviseur. U moet uiteraard wel rekening houden met de voorwaarden van uw bestaande contract. De aanvullende waarborgen worden dan via een bijvoegsel aan het oorspronkelijke contract toegevoegd.

Goed om te weten: 

Als u in de loop van de periode een of meer waarborgen toevoegt, dan wordt u gefactureerd naar rato van de resterende dagen tot uw volgende vervaldag.

Wenst u een extra waarborg toe te voegen aan uw contract, dan krijgt die waarborg dezelfde jaarlijkse vervaldag als uw BA-verzekering. Op die manier hebben alle waarborgen dezelfde vervaldatum.

Autoverzekering aanpassen bij een nieuwe verzekeraar

Wilt u van verzekeraar veranderen, dan moet u eerst uw huidige verzekering opzeggen, rekening houdend met de opzegtermijnen. U moet uw autoverzekering minstens drie maanden vóór de hoofdvervaldag van de lopende verzekeringsperiode opzeggen.

Voor het opzeggen van aanvullende waarborgen moet u niet altijd wachten tot de eindvervaldag. Die opzegtermijnen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. In de praktijk moet u uw omniumverzekering afsluiten bij de verzekeraar van uw BA-autoverzekering. U kunt wel een bijstandsverzekering afsluiten bij een andere verzekeraar die zich daarin specialiseert.

Veelgestelde vragen over Autoverzekering

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Auto ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.