Raakt uw wagen beschadigd in de carwash? Wie betaalt de schade?

Wanneer is de uitbater aansprakelijk als mijn auto beschadigd raakt in de carwash?

De carwashuitbater moet ervoor zorgen dat uw wagen proper en onbeschadigd uit de carwash komt. Als dat niet zo is, moet u bewijzen dat de uitbater een fout gemaakt heeft, en dat er een verband is met de schade aan uw auto. Enkele voorbeelden wanneer u de uitbater aansprakelijk kunt stellen:

  • Na het wassen wordt uw wagen met de hand gedroogd. Een werknemer maakt met zijn ring een grote kras op uw wagen.
  • In de wasstraat schiet een van de borstels los en beschadigt uw wagen. Het kan om een constructiefout of om een menselijke fout gaan (bijvoorbeeld als de borstels niet op tijd vervangen werden). In beide gevallen is de uitbater verantwoordelijk.
  • De uitbater vermeldt nergens hoe breed uw wagen mag zijn. Uw wagen blijkt te breed en raakt beschadigd in de wasstraat.

Wanneer ben ik zelf aansprakelijk als mijn auto beschadigd raakt in de carwash?

Als u een carwash binnenrijdt, neemt u best een aantal voorzorgen. De medewerkers kunnen bijvoorbeeld vragen om uw motor af te zetten en de versnelling in vrije positie te zetten. Als u hier geen rekening mee houdt en uw wagen raakt beschadigd, dan bent u zelf aansprakelijk. U moet dan zelf voor de kosten opdraaien. De uitbater is ook niet verantwoordelijk als u een verkeerd manoeuvre maakt en daarbij uw band beschadigt. Die kosten zijn voor uw rekening.

Vaak hangt er ook een bordje 'Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen'. Zo tracht de uitbater zich in te dekken tegen mogelijke ongelukken, zoals een klant die uitglijdt over een natte vloer. Maar dat neemt niet weg dat de carwashuitbater ervoor moet zorgen dat uw wagen proper en onbeschadigd uit de carwash komt.

Wie vergoedt mij als de uitbater van de carwash in fout is?

Als u schade opmerkt aan uw wagen, neem dan onmiddellijk contact op met de verantwoordelijke van de carwash. Soms kan hij op videobeelden zien of de schade al dan niet al aanwezig was voor u de wasstraat inreed.

Vul samen een aanrijdingsformulier in dat u beiden ondertekent. Daarna geeft u het ongeval aan bij uw autoverzekering, en de uitbater bij zijn aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering van de uitbater zal uw schade vergoeden als er een gebrek aan het goed of een fout van de eigenaar kan aangetoond worden.

Als u een omniumverzekering hebt afgesloten, kunt u onmiddellijk rekenen op een tussenkomst van uw autoverzekeraar. Want die verzekering vergoedt de materiële schade aan uw auto verminderd met een eventuele  vrijstelling, ongeacht de oorzaak. Uw verzekeraar zal nadien het schadebedrag trachten te recupereren bij de uitbater. Als de uitbater aansprakelijk gesteld wordt, kunt u als klant eveneens uw vrijstelling recupereren.

Wat moet ik doen als de uitbater mij niet wil vergoeden?

Als u een omniumverzekering hebt, krijgt u meteen een vergoeding van uw verzekeraar. Vervolgens zal uw omniumverzekeraar verhaal halen bij de uitbater. Als u geen omniumverzekerring hebt, en de uitbater erkent zijn fout en de schade niet, dan kunt u terecht bij uw rechtsbijstandsverzekeraar (op voorwaarde dat u deze aanvullende waarborg hebt afgesloten).

Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal eerst trachten de zaak in der minne te regelen en dus een schadevergoeding te krijgen van de uitbater van de carwash. Lukt dit niet, dan kan het dossier aan een advocaat overgemaakt worden en kan eventueel een gerechtelijke procedure opgestart worden om een correcte schadevergoeding te krijgen.

Wist u dat bij P&V Verzekeringen een persoonlijke adviseur u verder kan helpen met al uw verzekeringsvragen? Interesse?

Bereken uw premie

Ontdek de omnium van P&V

  • Unieke omnium voor auto’s vanaf 2 jaar: 5% extra korting per jaar
  • In 4 stappen weet u hoeveel een omnium bij P&V kost. 
Bereken uw premie

Uw auto verzekeren