Dubbele verzekering: hoe dit vermijden?

Soms hebt u twee verzekeringen die dezelfde risico’s dekken. In dat geval bent u dubbel verzekerd. Zo’n situatie van dubbele verzekering kunt u maar beter vermijden. Want u betaalt twee keer een premie, terwijl u maar één keer vergoed kunt worden. Volgens de wet mag u namelijk niet meer recupereren dan u verloren hebt.

Dubbel verzekerd: wat betekent dit?

Dubbel verzekerd zijn, een samenloop van verzekeringen in verzekeringstaal, betekent dat een schadegeval vergoed kan worden door twee of meer verschillende verzekeringen. Dat kan omdat u twee keer dezelfde soort verzekering hebt afgesloten, of omdat uw verzekeringen grotendeels overlappen.

Als u bijvoorbeeld wettelijk gaat samenwonen, kunnen zowel uw partner als uzelf al een familiale verzekering hebben. U moet dan een van de twee familiale verzekeringen stopzetten, omdat één familiale verzekering voldoende is voor u beiden.

Dubbele verzekering: hoe weet je dat?

De eerste stap is inventariseren welke verzekeringen u hebt. Dat zijn bijvoorbeeld de verzekeringen die u hebt afgesloten bij een verzekeringsagent, maar ook de verzekeringen waar u niet meteen aan denkt. Bijvoorbeeld de mobiliteitsgarantie bij uw nieuwe wagen (een pechbijstandsverzekering van uw autoconstructeur), of de reisverzekering bij uw kredietkaart.

Vervolgens kunt u nagaan of die verzekeringen passen bij uw behoeften. Het loont de moeite om dat jaarlijks te doen. Of alleszins bij belangrijke levensmomenten: als u gaat samenwonen of als u trouwt, bij een relatiebreuk, bij een geboorte, bij de aankoop van een auto of een woning…

Bij het evalueren van uw verzekeringen vraagt u best het professionele advies van een verzekeringsagent. Hij kan u wijzen op eventuele overlappingen, maar ook welke dekkingen u beter niet schrapt. Kijk in ieder geval uit als u een verzekering schrapt: er gelden regels voor het opzeggen van een verzekering.

Dubbel verzekerd = dubbel vergoed?

Als u dubbel verzekerd bent, kunt u jammer genoeg niet dubbel vergoed worden. Volgens de wet mag een schadeverzekering niet dienen om u te verrijken, maar enkel om u schadeloos te stellen. Uw hospitalisatiekosten krijgt u bijvoorbeeld maar een keer terugbetaald, zelfs al hebt u twee hospitalisatieverzekeringen.

Een dubbele verzekering komt enkel van pas als de waarborg van de ene verzekering helemaal uitgeput is. Dat kan uitzonderlijk als uw schade groter is dan wat de verzekering u maximaal kan vergoeden. Uw schade is dan nog niet helemaal vergoed. Daardoor kunt u een tweede schade-aangifte doen bij de andere verzekering. Zo kunt u zich helemaal schadeloos laten stellen, op voorwaarde dat het schadegeval binnen de waarborgen valt.

Welke verzekering vergoedt mijn schade als ik dubbel verzekerd ben?

Als u dubbel verzekerd bent, mag u zelf kiezen tot welke verzekeraar u zich richt. Deze verzekeraar moet in principe uw schade vergoeden.

De meeste verzekeraars hebben bovendien afspraken gemaakt over welke verzekering eerst moet betalen, de zogenaamde ‘Assuralia-overeenkomst Art.45’. Dit zijn de twee voornaamste principes uit die conventie:

 • De verplichte BA-autoverzekering en de verplichte arbeidsongevallenverzekering van de werkgever betalen steeds als eerste;
 • Verzekeringen die persoonlijk werden afgesloten, bijvoorbeeld een familiale verzekering, hebben voorrang op verzekeringen voor een groep mensen, bijvoorbeeld een schoolverzekering.

Hoe zit het als ik op reis ga? Neem ik best een extra reisverzekering?

Een reisverzekering kan een of meer van de volgende waarborgen bevatten:

 • annulatieverzekering: financiële vergoeding voor de annulatie van een vlucht of een hotel;
 • bagageverzekering: diefstal en beschadiging van de bagage;
 • pechbijstand: hulp als u pech hebt met de wagen;
 • bijstand personen: hulp als er iets met u of een van uw gezinsleden gebeurt;
 • ongevallenverzekering: vergoeding van onder andere de invaliditeit, het overlijden en de medische kosten na een ongeval.

Enkel de annulatieverzekering en de bagageverzekering zijn uniek voor de reisverzekering. Voor de andere drie waarborgen (pechbijstand, de bijstand aan personen en de ongevallenverzekering) bestaan er aparte verzekeringen die u voor een volledig jaar kunt afsluiten, terwijl een reisverzekering eerder voor een beperkte periode geldt. U gaat dus best eens na of u een van deze aparte verzekeringen al hebt afgesloten, voor u een reisverzekering zou nemen.

Hoe zit het met de reisverzekeringen van kredietkaarten?

Sommige kredietkaarten bevatten een reisverzekering, bestaande uit één of meer van de volgende waarborgen:

 • annulatieverzekering;
 • bagageverzekering;
 • bijstand aan personen (wereldwijd);
 • pechbijstand (vaak enkel Europa).

Belangrijke voorwaarde voor sommige reisverzekeringen van een kredietkaart is dat de reis betaald is met de kredietkaart. Voor andere reisverzekeringen volstaat het dat reis betaald is met de zichtrekening.

Voor de laatste twee waarborgen houdt u best in gedachten dat de bijstand voor een beperkte periode geldt, terwijl u voor een volledig jaar gedekt bent met de pechbijstand en de bijstand aan personen bij een autoverzekering.

Overlapt een bestuurdersverzekering met een hospitalisatieverzekering of een gewaarborgd inkomen?

Er bestaan inderdaad verschillende verzekeringen die medische kosten en de gevolgen van lichamelijke schade dekken. Naast de bestuurdersverzekering is dat het ziekenfonds, de hospitalisatie- en de arbeidsongevallenverzekering, de verzekering gewaarborgd inkomen en de bijstandsverzekering.

Tussen deze verzekeringen bestaan grote verschillen, niet alleen wat de waarborgen betreft, maar ook de situaties waarin ze tussenkomen. De bestuurdersverzekering vergoedt bijvoorbeeld enkel als u een ongeval had terwijl u een auto bestuurde.

 • De bestuurdersverzekering kan de medische kosten vergoeden die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds.
 • In vergelijking met de arbeidsongevallenverzekering bent u met de bestuurdersverzekering ook gedekt als u niet onderweg bent voor of naar uw werk.
 • Een bijstandsverzekering vergoedt soms enkel medische kosten in het buitenland, een bestuurdersverzekering daarentegen in binnen- en buitenland.
 • In vergelijking met de hospitalisatieverzekering of met een bijstand aan personen wordt u met de bestuurdersverzekering soms wel vergoed voor uw arbeidsongeschiktheid, en krijgen bij uw overlijden uw nabestaanden een kapitaal.
 • In vergelijking met een gewaarborgd inkomen, krijgt u van de bestuurdersverzekering wel medische kosten terugbetaald, en krijgen uw nabestaanden een kapitaal bij uw overlijden.

Nog een kort overzicht van de waarborgen, en de verzekeringen die u ervoor kunt afsluiten.

Waarborg Deze verzekering kan tussenkomen:
Kosten van medische behandelingen, begrensd door nomenclatuur Ziekenfonds (RIZIV)
Alle medische kosten
 • Bestuurdersverzekering
 • Bijstandsverzekering (enkel medische kosten in het buitenland)
 • Hospitalisatieverzekering, maar enkel als u opgenomen wordt in het ziekenhuis (of tijdens een bepaalde periode voor of na de hospitalisatie)
 • Arbeidsongevallenverzekering (enkel bij een ongeval tijdens werkuren of woon-werkverkeer)
Kapitaal bij overlijden
 • Bestuurdersverzekering
 • Reisongevallenverzekering
 • Arbeidsongevallenverzekering (enkel bij een ongeval tijdens werkuren of woon-werkverkeer)
Vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • Bestuurdersverzekering
 • Reisongevallenverzekering
 • Arbeidsongevallenverzekering (enkel bij een ongeval tijdens werkuren of woon-werkverkeer)
 • Gewaarborgd inkomen
Vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid
 • Bestuurdersverzekering
 • Reisongevallenverzekering
 • Arbeidsongevallenverzekering (enkel bij een ongeval tijdens werkuren of woon-werkverkeer)
 • Gewaarborgd inkomen

 

Wist u dat bij P&V Verzekeringen een persoonlijke adviseur u verder kan helpen met al uw verzekeringsvragen?

Vind een adviseur in uw buurt.

Met uw P&V agent:

 • Verzekeringen in een verstaanbare taal
 • Uitstekende productkennis
 • Afspraak wanneer het u past

Uw auto verzekeren