Auto-ongeluk gehad, wat nu?

1. Beveilig eerst de situatie

Zorg ervoor dat uw auto veilig aan de kant staat. Doe uw fluorescerend vestje aan en plaats de gevarendriehoek.

2. Gewonden? Verwittig de politie en vraag om medische hulp

Als er gewonden zijn, bent u wettelijk verplicht om de politie erbij te halen. Bel het nummer 101 of het Europese noodnummer 112. Voor dringende medische hulp belt u het nummer 100 of het Europese noodnummer 112. Als u zelf naar de spoeddienst gaat of uw huisarts consulteert, bewaart u best alle medische attesten. Maak ook een kopie van alle dokters- en apothekersrekeningen en houd een overzicht bij van alle kosten.

3. Politie erbij halen?

Bij deze auto-ongevallen haalt u er de politie bij:

Aan de politie vraagt u best een kopie van het proces-verbaal van het verhoor, waarop alle betrokken partijen en hun verzekeringsgegevens vermeld staan. Als het niet mogelijk is om een kopie te krijgen van het proces-verbaal, vraagt u het nummer van het proces-verbaal.

Zelfs als de politie een proces-verbaal heeft opgesteld, vult u een Europees aanrijdingsformulier in. Breng ook uw verzekeraar op de hoogte.

4. Ter plaatse aanrijdingsformulier invullen

Het is heel belangrijk om, samen met de tegenpartij, ter plaatse een Europees aanrijdingsformulier in te vullen. Zelfs bij een vluchtmisdrijf of als er geen tegenpartij is (bijvoorbeeld als u met uw auto tegen een paaltje gereden bent) vult u een aanrijdingsformulier in.

Neem de nodige tijd en vul het aanrijdingsformulier volledig, nauwkeurig en juist in. Onderteken het enkel als u helemaal akkoord gaat met de gegevens vermeld op het aanrijdingsformulier. Bij twijfel, ondertekent u het formulier niet, en vullen u en de tegenpartij elk een eigen formulier in. Zelfs als een politieagent het formulier heeft ingevuld, bent u niet verplicht om het te ondertekenen.

Als u geen Europees aanrijdingsformulier in uw wagen hebt, vraagt u best twee exemplaren aan uw agent.

5. Foto’s nemen?

Foto’s zijn niet verplicht, maar kunnen achteraf handig blijken. Ze kunnen bepaalde vermeldingen op het Europees aanrijdingsformulier verduidelijken zoals slechte zichtbaarheid, wegwerkzaamheden, tijdelijke signalisatie of tijdelijke verkeersborden. Let vooral op objectieve herkenningspunten, zoals een zichtbare straatnaam, een huisnummer of de gevolgde rijrichting. Fotografeer de betrokken voertuigen samen met de verkeersborden en de wegmarkeringen.

6. Aangifte ongeval bij verzekeraar

Uw agent kan u adviseren bij het invullen van het aanrijdingsformulier. Hij kan u telefonisch of ter plaatse bijstaan om te voorkomen dat er achteraf problemen opduiken. Hij kan bijvoorbeeld ook de nodige bijstand voor u regelen.

Als u achteraf uw verzekeraar of agent contacteert, bezorgt u hem binnen de acht dagen de volgende documenten:

  • het Europees aanrijdingsformulier dat u hebt ingevuld;
  • als de politie ter plaatse is geweest: de kopie of het nummer van het proces-verbaal;
  • andere bewijsstukken die uw schade aantonen, bijvoorbeeld foto’s.

Ook als u strafrechtelijk gedagvaard wordt, contacteert u uw agent of rechtsbijstandsverzekeraar. U bezorgt hem:

  • een kopie van de dagvaarding;
  • de naam van de advocaat die u wilt aanstellen en zijn adres (als u de waarborg rechtsbijstand hebt afgesloten);
  • een kopie van de vaststelling van de overtreding. Die ontvangt u per post kort na de overtreding.

 

Wist u dat bij P&V Verzekeringen een persoonlijke agent u verder kan helpen met al uw verzekeringsvragen? Interesse?

Bereken uw premie

BA Auto bij P&V:

  • 5% korting bij minder dan 10.000 km per jaar
  • BOB-waarborg inbegrepen
  • Meteen bijstand na ongeval, 24/7
Bereken uw premie

Uw auto verzekeren