Offerte autoverzekering: hoe zit het in elkaar?

Welke gegevens heeft een verzekeraar nodig om een offerte te maken voor een autoverzekering? Wat is het verschil tussen een verzekeringsvoorstel en een verzekeringsaanvraag? Vanaf wanneer bent u daadwerkelijk verzekerd? En kunt u zich nog bedenken na de ondertekening van een verzekeringscontract?

Hoe sluit ik een autoverzekering af?

U hebt een auto gekocht en wilt een autoverzekering afsluiten. Of u wilt veranderen van autoverzekeraar. Maar welke stappen moet u doorlopen voor u uw handtekening kunt zetten onder een verzekeringscontract?

Stap 1: offerte autoverzekering aanvragen

Contacteer een verzekeraar. Op basis van de door u meegedeelde gegevens zoals het merk en model van uw wagen, de datum van uw rijbewijs, het aantal schadegevallen … zal hij een offerte opmaken. Die is meestal dertig dagen geldig.

Stap 2: uw verzekeraar bezorgt u een verzekeringsvoorstel

Gaat u akkoord met de offerte, dan ontvangt u een verzekeringsvoorstel. Dat document komt van uw verzekeraar en vult u samen met hem in. De vragen zijn uitgebreider dan in een offerte. Naast persoonsgegevens en eigenschappen van uw auto, wordt bijvoorbeeld ook gevraagd naar uw schadeattest, het contractnummer van uw huidige autoverzekering, uw lichamelijke geschiktheid …

Met dit voorstel, laat u weten dat u interesse hebt voor een autoverzekering bij deze verzekeringsmaatschappij. Gaat hij daarmee akkoord, dan zult u een verzekeringscontract ontvangen. Het invullen van een verzekeringsvoorstel verbindt noch u, noch de verzekeraar. Maar krijgt u binnen de dertig dagen geen reactie van de verzekeringsmaatschappij op uw verzekeringsvoorstel, dan is zij verplicht u te verzekeren.

Stap 3: u ontvangt een verzekeringspolis

Op basis van het verzekeringsvoorstel ontvangt u van uw verzekeraar een verzekeringscontract of polis. De polis bestaat uit algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden.

De algemene voorwaarden vermelden de voorwaarden, rechten en plichten die gelden voor alle verzekerden van de verzekeringsmaatschappij. De bijzondere voorwaarden vermelden de voorwaarden die specifiek op u en op uw wagen betrekking hebben zoals uw persoonsgegevens, de ingangsdatum en duur van het contract, het premiebedrag, de vrijstellingen ...

Zet u uw handtekening onder het verzekeringscontract, dan bent u verzekerd. De verzekering gaat van start op een datum naar keuze. Vanaf u verzekerd bent, ontvangt u een groene kaart. Betaal wel uw verzekeringspremie binnen de afgesproken termijn.

Kunt u zich nog bedenken na het afsluiten van de verzekering?

Na het ondertekenen van uw verzekeringscontract, hebt u nog veertien dagen de tijd om u te bedenken. Na deze periode kunt u slechts opzeggen tegen de volgende jaarlijkse vervaldag.

Waarom is het belangrijk om altijd de juiste informatie te geven?

U bent verplicht uw verzekeraar alle gegevens mee te delen die invloed kunnen hebben op zijn beslissing om uw wagen al dan niet te verzekeren. Vergeet u sommige zaken te vermelden of verzwijgt u ze opzettelijk, dan kunnen er sancties volgen zoals de nietigverklaring van het verzekeringscontract.

  • Opzettelijk verzwijgen van gegevens

Als u opzettelijk gegevens (over het risico) verzwijgt of onwaarheden vertelt om de verzekeraar te misleiden, dan is de verzekeringsovereenkomst of het contract nietig. Dat betekent dat het contract wordt beschouwd alsof het nooit heeft bestaan. Als u een ongeval veroorzaakt zal de verzekeringsmaatschappij het slachtoffer vergoeden maar de uitbetaalde vergoedingen van u terugeisen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als u verzweeg dat u al meerdere keren een rijverbod had wegens dronken rijden.

  • Onopzettelijk verzwijgen van gegevens

Bent u per ongeluk iets vergeten te zeggen of wist u niet dat de informatie foutief was, dan kan uw verzekeraar het contract aanpassen. Bijvoorbeeld als u op het verzekeringsvoorstel de datum van uw voorlopig rijbewijs invulde, in plaats van de datum van uw definitieve rijbewijs. Uw contract zal worden aangepast: uw bonus-malus kan dan wel stijgen, samen met uw verzekeringspremie.

 

Wist u dat u bij P&V Verzekeringen geniet van de diensten van een persoonlijke adviseur? Zelfs als u online onderschrijft. Interesse? 

Bereken uw premie

Ontdek de omnium van P&V

  • Unieke omnium voor auto’s vanaf 2 jaar: 5% extra korting per jaar
  • In 4 stappen weet u hoeveel een omnium bij P&V kost. 
Bereken uw premie

Uw auto verzekeren