Autodiefstal: van aangifte bij politie tot schadevergoeding

Wat te doen bij diefstal auto?

Wanneer uw auto gestolen wordt, doet u best onmiddellijk aangifte bij de politie. U kunt de politie contacteren via het nummer van uw lokale politiezone of op het noodnummer 101 of 112. De politie zal de auto seinen en al het mogelijke doen om het voertuig terug te vinden.

Van de politie krijgt u ook een bewijs van uw aangifte. Indien u verzekerd bent voor autodiefstal, bijvoorbeeld met een mini-omnium of een omnium, dan bezorgt u dit bewijs samen met een ingevuld aanrijdingsformulier aan uw verzekeraar. Uw verzekeraar zal vervolgens vragen om uw autosleutel en uw reservesleutel te tonen. Dat is een voorwaarde voor tussenkomst bij diefstal.

Ook wanneer u geen diefstalverzekering hebt, verwacht uw verzekeringsmaatschappij dat u haar binnen 72 uur op de hoogte brengt. Dit voorkomt problemen indien er met uw gestolen auto een schadegeval zou gebeuren.

Autodiefstal: welke verzekering komt tussen?

Voor de vergoeding van een gestolen auto hebt u een waarborg Diefstal nodig. Deze waarborg maakt altijd deel uit van de omniumverzekering, en soms van de mini-omniumverzekering.

De waarborg Diefstal vergoedt u als:

  • uw auto gestolen is. Welke vergoeding u krijgt, spreekt u af bij het afsluiten van uw verzekering;
  • een deel van uw wagen gestolen is, bijvoorbeeld een ingebouwde autoradio;
  • uw auto beschadigd is na een poging tot diefstal.

Diefstal van goederen die in de auto liggen, zoals een laptop of een handtas vallen niet binnen deze waarborg.

Wanneer verzeker ik mij best tegen autodiefstal?

Of u een waarborg Diefstal neemt, hangt grotendeels af van de huidige waarde van uw wagen. En of u dat bedrag van de ene op de andere dag kunt missen. U houdt best ook rekening met de ouderdom. Hoe ouder de auto wordt, hoe lager de waarde en hoe lager de vergoedingen.

Hoe hoog is de schadevergoeding bij diefstal van mijn auto?

Bij schade door een poging tot diefstal, worden uw herstelkosten terugbetaald. Bezit u een factuur van de herstellingskosten, dan krijgt u ook de btw terug. Bent u btw-plichtig, dan kunt u de btw of een gedeelte ervan recupereren via uw btw-rekening.

Wordt uw wagen na een bepaalde periode, bij de meeste verzekeraars is dat dertig dagen, niet teruggevonden, dan spreekt men van een totaal verlies. Bij een totaal verlies hanteren verzekeraars verschillende systemen om de schadevergoeding te berekenen. Welk systeem voor u van toepassing is, kiest u bij aanvang van uw polis. Tussen de formules bestaan grote premieverschillen omdat de ene formule veel ruimer verzekert dan de andere.

De waarde waarin u uw voertuig verzekerd hebt, zal bij totaal verlies bepalend zijn voor de schadeloosstelling. Deze waarden kunnen zijn:

  • de werkelijke waarde: dat is de waarde van het voertuig net voor de diefstal, deze waarde wordt vastgesteld door een onafhankelijk expert en houdt rekening met de slijtage van het voertuig.
  • de aangenomen of overeengekomen waarde: vooraf wordt in het contract bepaald op welke manier een totaal verlies zal uitbetaald worden. Er zijn meestal verschillende mogelijkheden, u kiest als klant zelf uit een van die mogelijkheden.
  • de vervangingswaarde of geherwaardeerde, werkelijke waarde: dat is hetzelfde systeem als bij de aangenomen waarde, maar de waarde start bij 110% of 115% van de nieuwwaarde.

Wanneer komt de waarborg Diefstal niet tussen?

Bij de meeste verzekeraars is een diefstal niet gedekt als de autosleutels of de afstandsbediening zich in de auto bevonden. Bij de aangifte van een diefstal moet u daarom de sleutel en de reservesleutel tonen. Bij verlies van uw autosleutels gaat u dus best zo snel mogelijk naar uw garage om de verloren sleutels te vervangen. Bij een eventuele home- of car jacking moet u dit zeker in het proces-verbaal laten opnemen.

Een tweede voorwaarde voor tussenkomst van de waarborg Diefstal is dat u binnen 24 uur de diefstal hebt aangegeven bij de politie.

Bij duurdere modellen, cabrio’s en diefstalgevoelige merken, kan een verzekeraar ook eisen om een extra antidiefstal- of nadiefstalsysteem te installeren. Voor wagens van bijvoorbeeld 60.000 euro kan ook een anticarjackingsysteem gevraagd worden.

Wat gebeurt er als mijn gestolen auto teruggevonden wordt?

Bij diefstal van een wagen wachten de meeste verzekeraars twintig tot dertig dagen voor ze een vergoeding betalen. Als uw wagen eerder teruggevonden wordt, dan moet u de auto terugnemen en vergoedt de verzekeraar de schade aan uw wagen.

Wordt uw auto na die periode teruggevonden, dan kunt u vaak kiezen:

  • ofwel laat u uw wagen over aan de verzekeringsmaatschappij en behoudt u de uitbetaalde schadevergoeding voor het volledig verlies;
  • ofwel neemt u uw oude auto terug en laat u de schade herstellen. Omdat u een schadevergoeding kreeg voor een volledig verlies, bestaat de kans dat u die schadevergoeding terug zult moeten betalen (op de herstelkosten na uiteraard).

Wie vergoedt de schade als een dief een ongeval veroorzaakt met mijn auto?

Als een dief een ongeval veroorzaakt aan het stuur van uw wagen, zal het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds de slachtoffers en hun schade vergoeden. Om geen verhaal van het fonds te riskeren moet u uw verzekeraar binnen 72 uur op de hoogte brengen van de diefstal, zelfs wanneer u geen diefstalverzekering hebt afgesloten.

De schade aan uw eigen wagen wordt vergoed door de waarborg Diefstal.

Wist u dat bij P&V Verzekeringen een persoonlijke adviseur u verder kan helpen met al uw verzekeringsvragen? Interesse?

Bereken uw premie

Ontdek de omnium van P&V

  • Unieke omnium voor auto’s vanaf 2 jaar: 5% extra korting per jaar
  • In 4 stappen weet u hoeveel een omnium bij P&V kost. 
Bereken uw premie

Uw auto verzekeren