Wat gebeurt er met de verzekering bij een total loss van uw auto?

Wat betekent een totaal verlies, ook wel total loss, perte totale of zelfs 'per total' genoemd?

Er zijn twee soorten totaal verlies:

 • technisch: het is onmogelijk om uw auto te herstellen opdat u op een veilige manier nog terug kunt rijden;
 • economisch: een herstelling is economisch niet verantwoord omdat de herstellingskosten hoger liggen dan de werkelijke waarde van uw voertuig. Hoe ouder het voertuig, hoe meer kans op totaal verlies.

Een onafhankelijk expert aangesteld door uw eigen verzekeraar bepaalt hoe groot uw schade is. Lees daar meer over in het stukje de stappen tot de vergoeding. De expert beslist ook of het voertuig technisch herstelbaar is of niet. Als uw voertuig niet meer hersteld kan worden, spreken we van een total loss, perte totale (vandaar 'per total') of totaal verlies.

Wat doet mijn verzekering bij een perte totale van mijn auto?

Dat hangt af van de verzekeringen die u hebt afgesloten.

 • Hebt u een omniumverzekering afgesloten, dan ontvangt u altijd een vergoeding: het speelt geen rol of u in fout bent of niet.
 • Hebt u geen omniumverzekering en bent u slachtoffer van een ongeval, dan kunt u meestal terecht bij uw eigen BA-autoverzekering. Tenminste als de omstandigheden van het ongeval passen binnen de RDR-overeenkomst. RDR staat voor reglement direct - directe regeling. Het is een overeenkomst tussen verzekeraars om schadegevallen sneller te regelen.

Concreet kunt u van uw eigen BA-autoverzekering een schadebedrag tot 25.000 euro krijgen. Maar dus wel op voorwaarde dat u slachtoffer bent. Misschien er toch ook even op wijzen dat de aansprakelijkheid 100% moet vast staan vooraleer er sprake kan zijn van een RDR-regeling.

Uw BA-autoverzekeraar zal een expert aanstellen om de waarde van uw auto voor het ongeval berekenen. Dat is de waarde van uw auto net voor het ongeval, rekening houdend met de leeftijd, de gereden kilometers, het onderhoud …

Valt het ongeval niet binnen de RDR-overeenkomst, dan kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Die helpt u om een schadevergoeding te krijgen door bijvoorbeeld de tegenpartij aan te schrijven, in gebreke te stellen en een schadeëis over te maken. Kortom, uw rechtsbijstandsverzekeraar zal ervoor zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op hebt. Maar dus enkel als er een tegenpartij aansprakelijk gesteld wordt voor het ongeval.

Hebt u geen omniumverzekering en is er geen aansprakelijke tegenpartij, dan krijgt u jammer genoeg geen vergoeding voor uw schade.

Welke administratieve stappen moet ik nemen bij een 'per total'?

Als de expert uw wagen perte totale of totaal verlies verklaart, zal hij u vragen om hem de aankoopfactuur, de boorddocumenten, een btw-verklaring, de autosleutels en de codes van het alarm te bezorgen.

De schadebeheerder van uw verzekeraar zal uw dossier verder afhandelen als een totaal verlies.

U koopt geen nieuwe auto

U koopt wel een nieuwe auto

 • U hebt al een nieuwe, Europese nummerplaat: u bevestigt uw bestaande nummerplaat op uw nieuw voertuig. Uw verzekeringstussenpersoon brengt de DIV op de hoogte van de wijziging van voertuig. U ontvangt een nieuw inschrijvingsbewijs
 • U hebt nog een oude nummerplaat: uw verzekeringstussenpersoon geeft de wijziging van voertuig door aan de DIV. U ontvangt een nieuwe nummerplaat en een nieuw inschrijvingsbewijs.
 • U of uw verzekeringstussenpersoon brengt de verzekeringsmaatschappij op de hoogte van de wijziging van voertuig. U ontvangt een nieuw verzekeringsbewijs (groene kaart).

Wat gebeurt er met het autowrak na een totaal verlies van mijn auto?

Dat hangt er van af of u al dan niet een omniumverzekering hebt afgesloten. Hebt u er een dan zal uw verzekeraar u meestal vragen om afstand te doen van het wrak. Het bedrag dat het wrak oplevert is dan voor de verzekeraar. Doet u dat niet, dan wordt het hoogste bedrag dat een opkoper biedt afgetrokken van de schadevergoeding.

Hebt u geen omniumverzekering, dan zal de expert verschillende opkopers contacteren voor een bod op het autowrak. Op zijn verslag zag het hoogste bod, de wrakwaarde, vermeld staan, met de gegevens van de opkoper van het wrak. Dat bedrag wordt van uw eventuele schadevergoeding getrokken.

Vervolgens contacteert u de opkoper van het wrak. Hij haalt het op en betaalt u de overeengekomen prijs. Als u beslist het wrak te houden, komen er extra sleepkosten en standgeld bij.

Op welke vergoedingen heb ik als slachtoffer recht bij een total loss van mijn auto?

Als u geen omniumverzekering hebt, en de tegenpartij is aansprakelijk voor de schade aan uw wagen, dan hebt u recht op de volgende vergoedingen:

 • de waarde van uw voertuig voor het ongeval inclusief btw;
 • de belasting op de inverkeerstelling;
 • de sleepkosten;
 • eventuele bewaringskosten;
 • de administratieve kosten;
 • een gebruiksdervingsvergoeding;
 • maar verminderd met de wrakwaarde.

De gebruiksdervingsvergoeding is een vergoeding voor de dagen waarop u uw auto niet kunt gebruiken. Meestal schommelt die vergoeding rond de 20 euro per dag. De gebruiksderving omvat zowel de wachttijd vanaf de aangifte tot bevestiging van de expert dat het om een totaal verlies gaat, als de bewezen vervangduur.

De vervangduur is het aantal dagen tot u uw nieuwe wagen kunt gebruiken, dus na aankoop, levertermijn en administratieve formaliteiten. Let op: de gebruiksderving is meestal beperkt tot maximaal 9 dagen.

Hebt u een omniumverzekering, dan hoeft u niet te wachten tot bepaald is wie aansprakelijk is of tot u een vergoeding krijgt van de BA-autoverzekering van de aansprakelijke tegenpartij. U krijgt u meteen een schadevergoeding voor uw wagen. Lees hier volgens welke principes uw omniumverzekering u kan vergoeden, en welke vrijstellingen er mogelijk zijn.

Sommige omniumverzekeringen, zoals die van P&V Verzekeringen, voorzien ook extra’s zoals een vergoeding voor sleepkosten, kosten van voorlopige stalling, kosten van repatriëring …

Heb ik bij een perte totale of totaal verlies recht op een vervangwagen tijdens de herstelling of de wachttijd voor een nieuwe auto?

Meestal biedt uw BA-autoverzekering u een vervangwagen na een diefstal van uw auto of poging tot diefstal, of als uw wagen weggesleept werd na een ongeval. Ook als u zelf verantwoordelijk was voor het ongeval.

Bij P&V Verzekeringen mag u die vervangwagen als volgt gebruiken:

 • bij diefstal van uw auto: 10 dagen;
 • bij ongeval of poging tot diefstal: 5 dagen in België en 10 dagen in het buitenland.

Voorziet uw BA-autoverzekering geen bijstand na een ongeval, dan kunt u proberen om de kosten van een vervangwagen te recupereren bij een aansprakelijke tegenpartij, als die er is.

Wist u dat bij P&V Verzekeringen een persoonlijke adviseur u verder kan helpen met al uw verzekeringsvragen? Interesse?

Bereken uw premie

Ontdek de omnium van P&V

 • Unieke omnium voor auto’s vanaf 2 jaar: 5% extra korting per jaar
 • In 4 stappen weet u hoeveel een omnium bij P&V kost. 
Bereken uw premie

Uw auto verzekeren