Wat is een bestuurdersverzekering?

De bestuurdersverzekering vergoedt uw lichamelijke schade als bestuurder. Zonder deze verzekering ontvangt u hiervoor geen schadevergoeding als u zelf een ongeval veroorzaakte met uw auto.

Waarvoor dient een bestuurdersverzekering?

Met alleen een BA-autoverzekering zijn uw eigen lichamelijke letsels niet verzekerd als u in fout bent. Uw BA-auto vergoedt enkel de materiële en lichamelijke schade van de tegenpartij en van uw passagiers.

De bestuurdersverzekering biedt daar een oplossing voor. Uw eigen lichamelijke schade en de eventuele gevolgen worden dan wel vergoed. Denk bijvoorbeeld aan uw inkomensverlies als u niet meer kunt werken of aan de begrafeniskosten bij uw overlijden.

De bestuurdersverzekering vergoedt u als u een ongeval hebt veroorzaakt. Ook als de tegenpartij aansprakelijk is, kan deze verzekering u vergoeden.

Wie is er verzekerd door de bestuurdersverzekering?

De bestuurdersverzekering verzekert meestal de bestuurder en kan ook een vergoeding voorzien voor de passagiers. Ze vergoedt ook de lichamelijke schade van een vriend, kennis of buurman die met uw wagen rijdt.

Ben ik al niet verzekerd door mijn ziekenfonds of andere verzekeringen?

Er bestaan inderdaad verschillende verzekeringen die medische kosten en de gevolgen van lichamelijke schade dekken. Naast de bestuurdersverzekering is dat het ziekenfonds, de hospitalisatie- en de arbeidsongevallenverzekering, de verzekering gewaarborgd inkomen en de bijstandsverzekering.

Tussen deze verzekeringen bestaan grote verschillen, niet alleen wat de waarborgen betreft, maar ook de situaties waarin ze tussenkomen. De bestuurdersverzekering vergoedt bijvoorbeeld enkel als u een ongeval had terwijl u een auto bestuurde.

Hoe wordt de schadevergoeding door een bestuurdersverzekering berekend?

Om de grootte van de schadevergoeding te bepalen, bestaan er twee mogelijke systemen: de forfaitaire en de indemnitaire schadevergoeding. Bij een forfaitaire schadevergoeding ontvangt u (of uw nabestaanden) een vooraf afgesproken schadevergoeding, gebaseerd op de graad van blijvende of tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Bij de indemnitaire schadevergoeding liggen de vergoedingen vaak hoger omdat u helemaal schadeloos kan gesteld worden.

  Forfaitair Indemnitair*
Overlijden Vergoeding op basis van het afgesproken kapitaal Vergoeding van de begrafeniskosten en het economisch verlies aan de nabestaanden
Blijvende arbeidsongeschiktheid Vergoeding op basis van het percentage van het afgesproken kapitaal Verlies van beroepsinkomsten volledig vergoed
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid Vergoeding op basis van het percentage van de afgesproken dagvergoeding Verlies aan beroepsinkomsten volledig vergoed
Behandelingskosten Vergoeding gedurende een beperkte periode, bv. 3 jaar Vergoeding zonder beperking in de tijd

*Met een totaal maximumbedrag, bijvoorbeeld 500.000 euro.

 

Wanneer komt de bestuurdersverzekering niet tussen?

In deze situaties komt de verzekering niet tussen:

 • ongevallen tijdens een niet-toegelaten race op de openbare weg;
 • ongevallen waarbij de bestuurder het voertuig niet mocht besturen (bv. omdat hij geen rijbewijs heeft).

In deze situaties komt de verzekering niet tussen, tenzij u kunt aantonen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de lichamelijke schade en het ongeval:

 • ongevallen veroorzaakt in dronkenschap of vergelijkbare toestand;
 • ongevallen wanneer de diepte van de bandgroeven kleiner is dan de wettelijke norm;
 • ongevallen wanneer het voertuig geen geldig keuringsbewijs heeft;
 • ongevallen tijdens een overstroming, een aardbeving of andere natuurramp;
 • een opzettelijk veroorzaakt ongeval;
 • ongevallen tijdens een oorlog.

 

Wist u dat bij P&V Verzekeringen uw bestuurdersverzekering voor een vergoeding zorgt om uw inkomensverlies te compenseren? Ook als u in fout was.

Bereken hier de prijs van uw auto- en bestuurdersverzekering online.

Bestuurdersverzekering P&V

 • In alle landen op uw groene kaart
 • Vanaf 35 euro per jaar (forfaitaire formule)
 • Vergoeding tot 1.250.000 euro (vergoedende formule)
Bereken uw premie

Uw auto verzekeren