Verhaalsrecht verzekeraar: wanneer kan hij een vergoeding terugeisen?

Het afsluiten van een Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)-autoverzekering is verplicht als u met de wagen de baan opgaat. Zo zijn de slachtoffers van een ongeval dat u veroorzaakt, zeker dat ze een schadevergoeding krijgen van uw verzekeraar. Maar in sommige situaties, bijvoorbeeld bij dronkenschap of als u opzettelijk iemand aanrijdt, heeft uw verzekeraar verhaalsrecht, ook 'regres' genoemd.

Wat betekent regres of verhaalsrecht?

Verhaalsrecht betekent dat uw verzekeraar de schadevergoeding die hij betaalde aan de slachtoffers, volledig of gedeeltelijk van u terug kan eisen. Dat kan bijvoorbeeld als u een verkeersongeval veroorzaakte terwijl u dronken was, een rijverbod had, deelnam aan een straatrace … Er zijn 2 soorten verhaalsrecht: een volledig en een beperkt verhaalsrecht.

Wanneer kan een verzekeraar een volledig verhaalsrecht uitoefenen?

Uw verzekeraar kan de uitgekeerde schadevergoeding aan de slachtoffers volledig van u terugvorderen als u opzettelijk een ongeval veroorzaakte. Bijvoorbeeld als u met opzet een voetganger aanreed. Maar negeerde u een rood licht en reed u daarna iemand aan, dan is er geen regres mogelijk. In dat geval gebeurde de aanrijding niet opzettelijk.

Verzwijgt u dat uw 18-jarige zoon regelmatig met uw auto rijdt en veroorzaakt hij een auto-ongeluk? In dat geval kan uw verzekeraar de volledige schadevergoeding, uitbetaald aan het slachtoffer, van u terugeisen. Als uw zoon regelmatig met uw wagen rijdt, moet u dat laten weten aan uw adviseur of makelaar. Zijn naam wordt dan mee in de autopolis opgenomen zodat hij mee verzekerd is. Doet u dat niet, dan verzwijgt u opzettelijk belangrijke informatie en kan uw verzekeraar dus een volledig verhaalsrecht of regres uitoefenen.

Betaalt u uw verzekeringspremie niet, dan kan uw verzekeraar uw contract opzeggen. In dat geval bent u niet meer verzekerd en hoeft uw verzekeraar niemand meer te vergoeden als u een ongeval veroorzaakt. Het slachtoffer van het verkeersongeval zal een schadevergoeding ontvangen van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Het Fonds zal nadien verhaalsrecht uitoefenen op u.

Het overzicht van de gevallen waarin uw verzekeraar verhaalsrecht kan uitoefenen, vindt u terug in de algemene voorwaarden van uw autoverzekering.

Wanneer kan een verzekeraar een beperkt verhaalsrecht uitoefenen?

Bij een beperkt verhaalsrecht eist de verzekeraar slechts een gedeelte van de schadevergoeding terug. Bijvoorbeeld als u dronken een ongeval veroorzaakt en er een verband is tussen uw dronkenschap en het ongeval. Of als u met de auto rijdt terwijl uw rijbewijs ingetrokken is of als u te veel personen vervoert in uw wagen.

Bij een beperkt verhaalsrecht is wat u zelf moet betalen, afhankelijk van de grootte van de schadevergoeding.

Grootte schadevergoeding

U betaalt zelf

Tussen 0 en 11.000 euro

De volledige som

Meer dan 11.000 euro

Het totale bedrag van 11.000 euro, vermeerderd met de helft van het gedeelte boven 11.000 euro en met een maximum van 31.000 euro.

Met uw P&V-adviseur:

  • Verzekeringen in een verstaanbare taal
  • Uitstekende productkennis
  • Afspraak wanneer het u past

Uw auto verzekeren