De kilometerverzekering: interessant of niet?

De laatste jaren zijn de zogenaamde kilometerverzekeringen in opmars. Dat zijn autoverzekeringen waarbij u betaalt voor het aantal kilometers dat u jaarlijks rijdt. Maar zijn die kilometerverzekeringen wel interessant? Hoe wordt de kilometerstand gecontroleerd? Wat gebeurt er wanneer u toch meer kilometers rijdt?

Alles wat u moet weten over de kilometerverzekering ...

Wat is de kilometerverzekering?

Een kilometerverzekering is een autoverzekering waarbij uw premie afhangt van het aantal kilometers dat u jaarlijks met uw auto rijdt. Legt u maar weinig kilometers af (minder dan 5.000), dan loopt u minder risico op een auto-ongeval dan iemand die dagelijks lang de weg op is. Daarom betaalt u ook een lagere premie.

Bij de kilometerverzekering moet u op voorhand opgeven hoeveel kilometer u denkt te rijden per jaar. Reed u minder dan geschat, dan krijgt u het verschil terug. Reed u meer dan verwacht, dan betaalt u extra. De kortingen en kilometerlimieten verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

 

Welke autoverzekeringen zitten er in een kilometerverzekering?

De basisdekking van een kilometerverzekering is de BA (burgerlijke aansprakelijkheid) en wordt soms uitgebreid tot een omnium en/of mini-omnium. Zitten haast nooit in een kilometerverzekering: pechbijstand, de dekking van de bestuurder of de rechtsbijstand auto. 

Voor wie is een kilometerverzekering voordelig en hoeveel kunt u ermee besparen?

Deze verzekering is interessant als u uw auto erg weinig gebruikt. Bijvoorbeeld:

  • U gebruikt vaak het openbaar vervoer, met name voor uw woon-werkverkeer
  • U deelt een wagen of u rijdt vooral met de fiets
  • U moet of kunt zich maar weinig verplaatsen
  • U hebt meerdere wagens waarvan er een weinig wordt gebruikt
  • U hebt een bedrijfswagen en u gebruikt dus niet vaak uw eigen wagen

Hoe wordt gecontroleerd hoeveel kilometers u hebt afgelegd?

Er bestaan twee formules:

  • het geraamde kilometeraantal
  • het gemeten kilometeraantal

Geraamd kilometeraantal

Bij een kilometerverzekering met een geraamd kilometeraantal geeft u bij de intekening op uw autoverzekering aan, hoeveel kilometer u per jaar denkt te rijden. Een jaar later (vóór de jaarlijkse vervaldatum) geeft u uw kilometerstand door. Doet u dat niet of bent u te laat, dan kan uw verzekeringspremie herberekend worden op basis van een hogere kilometerstand.

We raden u aan om uw aantal kilometers per jaar iets hoger in te schatten.

Gemeten kilometeraantal

Bij deze formule wordt een gps-systeem in uw auto ingebouwd dat automatisch het aantal afgelegde kilometers berekent. Uw verzekeringspremie is in dit geval een jaarlijks forfait waaraan het werkelijke aantal afgelegde kilometers wordt toegevoegd. Dit is een flexibele kilometerformule, aangezien er geen limiet is die u kunt overschrijden.

Wat gebeurt er als u meer kilometers rijdt dan opgegeven?

We hebben het hier over de formule met het geraamde kilometeraantal.

Denk goed na hoeveel kilometers u jaarlijks aflegt voor u een kilometerverzekering afsluit. Vraag na hoeveel u moet betalen per extra kilometer wanneer u meer rijdt dan het vooropgestelde aantal. Bij sommige verzekeraars kan de jaarlijkse afrekening behoorlijk tegenvallen als u uw limiet overschrijdt.

Houd ook rekening met eventuele veranderingen zoals een verhuizing of ander werk waardoor u de auto misschien vaker gaat gebruiken. Rijdt u elke dag 10 kilometer extra, dan is dat op jaarbasis al snel meer dan 3.000 km.

Wat gebeurt er bij een ongeval, of wanneer u meer kilometers rijdt dan  afgesproken?

Doet u meer kilometers zonder uw verzekeraar op de hoogte te brengen, dan kan dat beschouwd worden als verzekeringsfraude. Uw verzekeraar zal het trouwens sowieso merken wanneer u een ongeval krijgt.

Samengevat: de kilometerverzekering is interessant voor wie zich meestal op een andere manier verplaatst en de wagen alleen maar occasioneel gebruikt. Maak wel een goede kilometerschatting vóór u intekent op deze formule!

P&V heeft een simpele, voordelige formule voor wie weinig rijdt, met een korting op uw BA Auto en/of materiële schade als u per jaar minder dan 5.000 of 20.000 kilometer aflegt.

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Auto ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.