Premie autoverzekering: hoe wordt die berekend?

Er zijn goedkope autoverzekeringen en dure. Maar waarom is dat zo? Wat bepaalt de prijs van een autoverzekering? Kan uw premie zomaar ineens duurder worden? En wat kunt u doen als u geen betaalbare autoverzekering vindt?

Goedkope autoverzekering? Hoe wordt autoverzekering berekend?

Of een autoverzekering goedkoop of duur is, hangt voor een groot stuk af van de waarborgen die u kiest. Een volledige omniumverzekering is uiteraard een heel stuk duurder dan enkel een BA-autoverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid). Maar de prijs van een autoverzekering is afhankelijk van nog heel wat andere factoren, waar u al dan niet invloed op hebt. We zetten ze even voor u op een rijtje.

Vermogen en gewicht van uw auto

Hoe groter het vermogen van uw wagen, hoe hoger de prijs van de premie. Auto's met een groter vermogen, bijvoorbeeld sportwagens, zijn heel wat krachtiger en kunnen meer schade veroorzaken dan bescheiden stadswagens. Kiest u voor een kleinere wagen, dan betaalt u een lagere premie.

Privé- of professioneel gebruik

Als u uw auto gebruikt voor beroepsdoeleinden, bijvoorbeeld om klanten te bezoeken, dan betaalt u meer dan als u uw wagen enkel privé gebruikt.

Leeftijd

Omdat jongeren meer betrokken zijn bij ongevallen, vragen veel verzekeraars een hogere premie aan jongeren dan aan ervaren chauffeurs.

Woonplaats

Ook de plaats waar u woont, kan een impact hebben op de prijs. In een drukke stad, waar het aantal ongevallen veel hoger ligt, betaalt u meestal meer dan in een dorp met weinig verkeer.

Bonus-malus

Het bonus-malusprincipe werkt als volgt. Rijdt u een jaar zonder een ongeval te veroorzaken, dan daalt uw graad (bonus). Veroorzaakt u wel een ongeval, dan stijgt uw graad (malus). Hoe hoger de graad, hoe duurder uw autopremie. Hoe lager, hoe goedkoper de autoverzekering.

Schadeverleden

Verandert u van verzekeraar, dan neemt uw nieuwe verzekeraar meestal de bonus-malusgraad van de vorige verzekeraar over. Hij kan ook uw bonus-malus zelf herberekenen aan de hand van uw schadeattest. Hierin staat vermeld hoeveel ongevallen u de laatste vijf jaar had.

Aantal kilometers per jaar

Ook het aantal kilometers dat u jaarlijks aflegt, kan een invloed hebben op uw premie. Sommige verzekeraars geven u bijvoorbeeld een korting als u minder dan 10.000 kilometers per jaar rijdt. Andere verzekeraars bieden een kilometerverzekering aan waarbij de premie wordt berekend aan de hand van het exacte aantal gereden kilometers.

De verzekerde waarde

De prijs van een omniumverzekering is (naast de inhoud van de waarborgen) ook afhankelijk van de verzekerde waarde van uw auto. Die waarde bepaalt het bedrag van de schadevergoeding bij een totaal verlies. U kunt kiezen tussen een vergoeding in werkelijke waarde, overeengekomen of aangenomen waarde.

De betalingstermijnen

Misschien betaalt u liever uw autopremie maandelijks, driemaandelijks of zesmaandelijks? Daar wordt soms een extra kost voor aangerekend.

Wanneer daalt of stijgt mijn autopremie?

Stijging van uw premie na een ongeval

Hebt u een ongeval in fout, dan stijgt uw bonus-malusgraad en wordt uw premie meestal ook duurder. De mate waarin uw premie stijgt, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Bij sommige verzekeraars wordt de prijs verviervoudigd na een ongeval.

Informeer u dus voor u een verzekeringscontract ondertekent over welk systeem uw nieuwe verzekeraar hanteert. De goedkope autoverzekering die u ertoe aanzette over te stappen naar een andere verzekeraar, zou u anders wel eens erg duur komen te staan.

Daling van uw premie na een jaar schadevrij rijden

Rijdt u een jaar zonder ongeval in fout, dan zakt uw bonus-malus. En wordt uw autoverzekering dus normaal ook goedkoper (tenzij u al aan de laagste graad zit).

Tariefverhoging na indexering

De autoverzekering wordt niet jaarlijks geïndexeerd. Toch wordt regelmatig een tariefwijziging doorgevoerd. Uw verzekeraar moet u altijd op de hoogte brengen van deze wijziging. Bent u hiermee niet akkoord, dan hebt u de mogelijkheid om uw autoverzekering op te zeggen.

Wat als de verzekeringspremie veel te hoog uitvalt?

Vindt u geen betaalbare autoverzekering? Bekijk eerst waarom uw premie zo hoog is en of u er zelf iets aan kunt veranderen. Misschien is het geen slecht idee om uw auto in te ruilen voor een stadswagen. Had u het laatste jaar 3 ongevallen in fout? Wellicht een signaal om wat extra lessen op de rijschool te nemen of wat te werken aan uw concentratie.

Kunt u nergens een BA autoverzekering afsluiten omdat de prijs extreem hoog is, of wordt u zelfs 3 keer geweigerd, dan kunt u aankloppen bij het Tariferingsbureau.

 

Wist u dat bij P&V Verzekeringen geniet van de diensten van een persoonlijke adviseur? Zelfs als u online onderschrijft.

Bereken de prijs voor uw autoverzekering.

Ontdek de omnium van P&V

  • Unieke omnium voor auto’s vanaf 2 jaar: 5% extra korting per jaar
  • In 4 stappen weet u hoeveel een omnium bij P&V kost. 
Bereken uw premie

Uw auto verzekeren