Videobellen achter het stuur: is dat strafbaar?


Team, Skype, Zoom… jong en oud is er intussen goed mee vertrouwd! Ook in de auto is het verleidelijk om snel even te facetimen of videobellen, voor het werk of privé. Volgens de huidige wetgeving is dat niet strafbaar als u dat handsfree doet én zolang u uw voertuig goed in de hand hebt.

Als u een voertuig bestuurt, dan mag u volgens de wegcode namelijk geen gebruik maken van een draagbare telefoon die u in de hand houdt, behalve wanneer uw voertuig stilstaat of geparkeerd is. Doet u dat toch, dan begaat u volgens de wet een overtreding met rechtstreeks ongevalsrisico en riskeert u een fikse geldboete. En dat geldt ook als u stilstaand in de file of aan het rode licht naar uw smartphone grijpt en zelfs als u op de fiets, elektrische step of monowheel wordt betrapt met uw mobieltje in de hand.

Tip

Handenvrij bellen, videobellen of vergaderen in de auto zijn misschien toegelaten, maar we raden het af. Even een kort gesprekje om het thuisfront te informeren dat u wat later mee aan tafel schuift, is nog wel oké, maar een call met bewegende beelden of een presentatie volgen is uit den boze. Automatisch verslapt uw aandacht voor het verkeer en het risico op een ongeval zou zelfs verdubbelen. 

Mag u een tablet of smartwatch gebruiken tijdens het rijden?

Artikel 8.4 van de wegcode verbiedt bestuurders - behalve wanneer hun voertuig stilstaat of geparkeerd is - om eender welk elektronisch apparaat met een scherm te gebruiken, vast te houden of te manipuleren, tenzij dit apparaat in een daartoe bestemde houder aan het voertuig is bevestigd.

Als u zich niet aan deze regel houdt, dan begaat u volgens de wet een derdegraadsovertreding omdat uw gedag de veiligheid van anderen rechtstreeks in gevaar brengt.

Artikel 8.3 van de wegcode stelt bovendien dat u als bestuurder steeds in staat moet zijn om alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend uw voertuig goed in de hand moet hebben. En dat is zeker niet het geval als u tijdens het rijden naar een tablet grijpt!

Conclusie: u moet op elk moment uw voertuig onder controle hebben, óók wanneer u met uw gsm handsfree aan het videobellen of vergaderen bent. Zoniet, dan bent u strafbaar!
 

Welke boete riskeert u voor videobellen of facetimen in de auto? 

Sinds 3 maart 2022 staat er op ongeoorloofd gebruik van uw smartphone of een ander elektronisch apparaat, voor welke reden dan ook, een boete van 174 euro. Vóór die datum kwam u hier nog met een boete van 116 euro (overtreding met onrechtstreeks ongevalsrisico) vanaf. Dat komt omdat de regelgeving werd verstrengd door het toenemend aantal inbreuken én ongevallen.

U betaalt uw boete niet? Dan kunt u voor de politierechtbank worden gedagvaard en riskeert u nog veel meer te moeten betalen.

Zijn de regels rond bellen in de auto dezelfde in alle landen? 


Neen! De regels voor smartphonegebruik achter het stuur verschillen van land tot land. België is op dit vlak redelijk tolerant, maar in Frankrijk mag er bijvoorbeeld geen enkel werkend apparaat met een scherm in het zicht van de chauffeur worden geplaatst, tenzij het om een navigatietoestel gaat. Als u er uw smartphone gebruikt als gps, dan moet u die in een houder bevestigen en mag u tijdens het rijden uw scherm niet aanraken. Ook bellen mag enkel handsfree via de bluetooth-functie van uw auto of een carkit en het gebruik van oortjes is verboden. Wie deze regels overtreedt, riskeert een boete tot 1.500 euro én de inbeslagname van zijn gsm of ander toestel.

Tip: een autorit buiten de landsgrenzen? Vermijd gepeperde boetes en check op voorhand de lokale regels voor smartphonegebruik achter het stuur. 
 

Bent u verzekerd als u een auto-ongeluk veroorzaakt tijdens het videobellen?


Als u een ongeval veroorzaakt omdat u tijdens het rijden werd afgeleid door het gebruik van een mobiel apparaat, dan zal uw verzekeraar tussenkomen.

De eventuele schade die u toebracht aan anderen zal worden vergoed in het kader van uw (wettelijk verplichte) burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto. Het feit dat u afgeleid was door uw smartphone of dat u uw toestel niet volgens de regels gebruikte, geeft uw verzekeringsmaatschappij niet het recht om deze schadevergoeding later van u terug te vorderen.

U hebt een omniumverzekering? Dan wordt ook uw eigen schade vergoed volgens de bepalingen van uw contract. Op basis van videobellen achter het stuur kan uw verzekeraar namelijk geen tussenkomst weigeren, behalve wanneer er een bewezen rechtstreeks oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en het gebruik van een telefoon tijdens het rijden. In de praktijk valt zoiets echter heel moeilijk te bewijzen. 

Tip : u vindt dat uw ongeval niet werd veroorzaakt door gsm-gebruik achter het stuur? 

In dat geval kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering (als u die heeft) voor professionele verdediging van uw rechten en belangen.
 

Mag uw verzekeraar uw autoverzekering opzeggen na een schadegeval?


Na een ongeval is het vermoeden van onvoorzichtig rijgedrag in principe voldoende voor uw verzekeringsmaatschappij om uw autoverzekering stop te zetten. Dat mag natuurlijk niet zomaar: voor het beëindigen van uw contract moet uw verzekeraar enkele contractuele en wettelijke voorwaarden respecteren.

Moraal van het verhaal: wettelijk gezien mag u handenvrij bellen, videobellen of zelfs vergaderen in de auto, maar verstandig is het niet. U brengt uzelf en anderen in gevaar, u riskeert fikse boetes én wie weet moet u zelfs op zoek naar een nieuwe autoverzekering. Best niet doen dus!
 

Lees ook: Tien tips om uw gsm op zak te houden terwijl u rijdt

Veelgestelde vragen over Autoverzekering