Rechtsbijstandsverzekering


Ongevallen, misverstanden, geschillen … Bij onverwachte gebeurtenissen kan een goede rechtsbijstandsverzekering concrete hulp bieden. Ze verdedigt uw belangen en helpt u de schadevergoeding te krijgen waar u recht op hebt. Bij voorkeur met een minnelijke schikking, maar als het moet langs gerechtelijke weg. Komt het tot een gerechtelijke procedure, dan betaalt uw verzekeraar de honoraria van advocaten en experts en de gerechtskosten. Bovendien helpt uw verzekeraar u met uw verdediging.

P&V rekent voor haar rechtsbijstandsverzekering op Arces.

 

De rechtsbijstandsverzekering van Arces: de beste keuze voor de verdediging van uw belangen

 
 • U bent beschermd in verschillende domeinen van het dagelijks leven: auto, privéleven, brand ...
 
 • U betaalt een lagere premie omdat u meerdere waarborgen bundelt in één contract.
 
 • De rechtsbijstand auto wordt al 8 jaar op een rij door Decavi uitgeroepen tot beste van de Belgische markt. 
 
 • U mag rekenen op een snel beheer en een antwoord binnen twee werkdagen.
 

Hoe beschermt de rechtsbijstandsverzekering u?

 

Ze beschermt uw rechten

Bij een auto-ongeluk, schade aan uw woning of geschil met een buur, neemt de rechtsbijstandsverzekering van Arces de verdediging van uw belangen op zich. Ze biedt u alle hulp die u nodig hebt voor een eventuele gerechtelijke procedure.

 

Ze beschermt uw aansprakelijkheid niet

Als u in fout bent, vergoedt de rechtsbijstand van Arces de schade veroorzaakt aan een derde niet. In dat geval komt de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tussen. Uw P&V-adviseur staat tot uw beschikking om u de meest volledige oplossing aan te bieden.

 

Ontdek de burgerlijke aansprakelijkheid

Een vraag of opmerking? Neem dan contact op met een P&V-adviseur.

 

Ontdek onze andere oplossingen

 

Mobiliteitsverzekering

Auto, motorfiets, elektrische fiets, step, deelscooter, openbaar vervoer … Welk vervoermiddel u ook neemt, op P&V kunt u rekenen. Stel zelf uw verzekering samen ‘à la carte’ en ga veilig en zonder zorgen de weg op.

 

Ontdek onze oplossingen

Brandverzekering

Uniek bij P&V: na schade aan uw woning kiest u zelf de oplossing. Of u herstelt de schade zelf en wordt daarvoor vergoed. Of u doet een beroep op een van onze herstellers.

 

Ontdek de P&V Brandverzekering

Familiale verzekering

Verzeker u tegen de financiële gevolgen van een ongeluk: wereldwijd en inclusief rechtsbijstand. Een onmisbare verzekering voor u en uw gezin.

 

Ontdek onze Familiale verzekering

Wettelijke bepalingen
 

 • Het contract voor deze verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. 
 • Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving. 
 • De verzekering Rechtsbijstand is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de informatiedocumenten van deze producten en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon. 
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. 
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn: 
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.


Uitsluitingen en beperkingen


In het kader van de Rechtsbijstand van Arces, gelieve alle betreffende IPID fiches raaplegen