Veilig online shoppen: hoe doet u dat en wat bij problemen?


Prijzen vergelijken, bestellen, afrekenen en uw pakje staat in een mum van tijd thuisbezorgd. Handig toch, dat online shoppen! Maar heel soms loopt het wel eens mis. 

Hoe en waar checkt u of een webshop betrouwbaar is? Wat als u te maken krijgt met oplichters? En stel dat er na uw online aankoop een geschil ontstaat met de verkoper: bestaat er een verzekering die u helpt en die uw rechten te verdedigt? Onze rechtsbijstandspecialist zocht het voor u uit.
 

Hoe weet u of een webshop betrouwbaar is? Een check in vijf stappen


Op een online platform hebt u geen fysiek contact met de verkoper en daar kunnen fraudeurs van profiteren. Daarom loont het de moeite om de betrouwbaarheid van een webshop te controleren vóór u uw bestelling plaatst. 

Speciaal daarvoor ontwikkelde het Europees Centrum voor de Consument een handige Webshop Check . Deze tool legt stapsgewijs uit welke gegevens u best controleert en ook hoe u dat doet aan de hand van nuttige tips en links.

Om veilig te winkelen in een webshop, checkt u best altijd de volgende vijf punten:
 

 1. de identiteit van de handelaar: zijn naam, fysiek adres én ondernemingsnummer moeten duidelijk zichtbaar vermeld zijn op de website én hij moet officieel geregistreerd zijn in het land waar hij is gevestigd.
   
 2. de reputatie van de verkoper of webshop op het internet: misschien zijn er klachten terug te vinden op websites van consumentenorganisaties, overheidsdiensten of in de media? Deze check is vooral van toepassing als u een webwinkel nog niet kent.
   
 3. de prijzen: een te lage prijs voor een merkproduct wijst soms op namaak. Een realistische prijsindicatie vindt u terug op de officiële website van dat merk. Maar let op: namakers vragen soms ‘normale’ prijzen om niet op te vallen!
   
 4. de verkoopsvoorwaarden: lees de voorwaarden vóór u iets online koopt en zorg dat u weet op welke waarborg u recht hebt, wie de terugzendkosten betaalt en waar u terecht kunt met een klacht.
   
 5. uw bestelling zelf: kijk niet alleen naar de foto’s maar lees aandachtig de beschrijving en de totaalprijs van het product. En koop nooit op een website als u de taal ervan niet begrijpt.
   

Online shoppen: wat is de veiligste betaalmethode?


Online aankopen betaalt u best niet met uw debetkaart of met een overschrijving. Bij problemen met de verkoper zal uw bank u namelijk niet terugbetalen.

Om veilig te betalen in een webshop gebruikt u best uw kredietkaart (Visa, Mastercard, American Express…). Uw pakje komt niet aan? Dan bent u beschermd door de uitgever van uw kredietkaart en kunt u uw aankoop betwisten en uw geld terugvragen. Dat doet u binnen de drie maanden na uw online transactie. Meer informatie over deze charge back-procedure vindt u op de website van de uitgever van uw kaart. Voor Visa en Mastercard is dat www.mijnkaart.be

Een betrouwbaar alternatief is PayPal, want ook hier bestaat er een procedure die u beschermt in geval van problemen.

Betalen bij ontvangst is natuurlijk ook altijd een veilige optie. Op die manier kunt u uw bestelling eerst bekijken en rekent u daarna pas af.

Tip: betaal enkel online op webpagina’s met een URL die start met “https”.  
 

Wat als u wordt opgelicht tijdens het online shoppen?


Als u het slachtoffer wordt van oplichting of fraude via internet, dan doet u snel aangifte bij de politie en/of dient u een klacht in via het Meldpunt. Dit is een samenwerkingsbestand van allerlei federale diensten dat in het leven werd geroepen om klachten over oplichting en illegale handelspraktijken te onderzoeken en aan te pakken.

Om te vermijden dat uw oplichter nog meer schade kan aanrichten, raden we u aan om ook zo snel mogelijk uw bank in te lichten en eventueel uw betaalmiddel te blokkeren via Card Stop (078/170.170).

U betaalde met uw kredietkaart? Dan kunt u proberen om uw geld terug te vorderen. Welke stappen u hiervoor moet ondernemen, leest u op de website van de uitgever van uw kredietkaart.
 

Welke verzekering kan u helpen bij online fraude?  

Voor hulp en advies na schade als gevolg van oplichting kunt u bij uw rechtsbijstandsverzekeraar aankloppen. De meeste rechtsbijstandsverzekeringen verlenen dekking als u het slachtoffer bent van oplichters, óók als dat via internet gebeurt. 

Te volgen procedure:

 • U contacteert uw verzekeringsadviseur en vraagt hem of haar of u een beroep kunt doen op uw rechtsbijstand.
 • Uw rechtsbijstand komt tussen? Doe dan aangifte van uw schade bij uw verzekeraar of verzekeringsadviseur en bezorg hem ook een kopie van de verklaring die u bij de politie hebt afgelegd.
 • Uw rechtsbijstandsverzekeraar vraagt vervolgens een kopie van het strafdossier op en schakelt zijn gespecialiseerde medewerkers in om na te gaan welke verdere stappen er voor u kunnen worden ondernomen. 
   

Verkeerde of beschadigde levering na een online aankoop: kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstand?


Stel: u bestelt en betaalt een product online en alles verloopt normaal. Ná de verkoop ontstaat er echter een probleem. Bijvoorbeeld omdat u een verkeerde levering krijgt of omdat uw product beschadigd is. In dat geval neemt u best eerst zelf contact op met de verkoper om een oplossing te vinden.

Als dat niet lukt, dan kunt u gratis een beroep doen op de diensten van het Europees Centrum voor de Consument België of op het online dispute resolution platform (ODR) voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

In het bovenvermeld scenario hebt u te maken met een contractueel geschil. Sommige rechtsbijstandsverzekeringen bieden hulp voor dergelijke geschillen maar niet allemaal: check dit even bij uw verzekeringsadviseur.

U hebt een rechtsbijstandsverzekering waarin contractuele geschillen gedekt zijn? Geef dan uw geschil zeker aan bij uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Dat doet u als volgt:
 

 • Bezorg uw verzekeraar of verzekeringsadviseur een kopie van uw aankoopfactuur, samen met een korte beschrijving van uw probleem, de volledige identiteit van de tegenpartij en een kopie van alle correspondentie die u al met de tegenpartij voerde.
 • Uw rechtsbijstandsverzekeraar neemt vervolgens zelf contact op met de verkoper en probeert ervoor te zorgen dat uw probleem zo snel mogelijk opgelost raakt.
 • Een (minnelijke) regeling met de verkoper blijkt niet mogelijk? Dan bekijkt uw verzekeraar samen met u welke verdere juridische stappen er mogelijk zijn. Uw eventuele gerechtskosten, de lonen van experts en het ereloon van uw advocaat naar keuze zijn gedekt.

Voorbeelden van rechtsbijstandsverzekeringen die contractuele geschillen dekken, zijn de Safety Daily Life, de Safety All In Life en de Safety All In Life Plus van Arces. Deze bieden hulp bij allerlei mogelijke geschillen in uw privéleven en de Safety All In Life Plus levert u zelfs een jaarlijks belastingvoordeel op. 

Meer informatie over deze verzekeringen of over rechtsbijstand in het algemeen? Maak een afspraak met een P&V-adviseur in uw buurt en bekijk samen of u een aparte rechtsbijstandsverzekering nodig hebt en welke formule uw rechten optimaal beschermt.

 

Bron: website van het Europees Centrum voor de Consument België

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over het label Arces, een onafhankelijke dienst van de P&V Groep die gespecialiseerd is in rechtsbijstand en onderworpen is aan de Belgische wetgeving. De P&V Groep ontwikkelt verzekeringsoplossingen onder de merknamen P&V en Vivium. 

Op deze rechtsbijstandverzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches (Safety All In Life & Safety All In Life Plus) van deze producten aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V-adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e-mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman.as).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een verzekeringstussenpersoon. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.