Geeft uw rechtsbijstandsverzekering recht op een belastingvoordeel?

Gepost in: Familie Rechtsbijstand

Image of the blog article

De Safety All In Life Plus van Arces: fiscaal voordelige rechtsbijstand die helemaal mee is met zijn tijd

Heel wat mensen sluiten in hun familiale, brand- of autoverzekering een aanvullende waarborg rechtsbijstand af om hun belangen te verdedigen bij geschillen. Bijvoorbeeld als er na een schadegeval onenigheid ontstaat over de vergoeding die de tegenpartij hen verschuldigd is. Deze waarborg biedt echter meestal maar een beperkte dekking.

In vergelijking met onze buurlanden hebben relatief weinig gezinnen echter een globale rechtsbijstandsverzekering die voor een gepaste oplossing zorgt voor alle andere geschillen in hun privéleven. Denk hierbij aan een dispuut met uw ex-werkgever over uw ontslagvergoeding, een geschil met de verkoper van uw nieuwe wasmachine of een (naar uw mening onterechte) verwerping van uw belastingaangifte door de fiscus.

Op zich is dat verwonderlijk, want hoe voorzichtig u ook leeft, de kans dat u ooit in een conflict terechtkomt waarvoor u op eigen houtje geen oplossing kunt vinden, is reëel. In het slechtste geval raakt u zelfs verwikkeld in een gerechtelijke procedure. En de kosten hiervoor zijn, zoals u misschien zelf al hebt ondervonden na een bouwconflict of echtscheiding, de laatste jaren alleen maar toegenomen. In zo’n geval komt een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekering goed van pas.

Rechtsbijstand in cijfers

Volgens beroepsorganisatie Assuralia bedroeg (in 2019) het aantal rechtsbijstandsverzekeringen gekoppeld aan een autoverzekering meer dan 6 miljoen, en deze gekoppeld aan een familiale verzekering nog eens ruim 5,5 miljoen. Het aantal ruime, globale rechtsbijstandsverzekeringen is veel beperkter: slechts 463.500 Belgische gezinnen kan ook rekenen op een globale rechtsbijstand. Dat is amper één gezin op tien.

Sluit voor 31 december een Safety All In Life Plus af en geniet van een fiscaal voordeel tot 124 euro

Om juridische bescherming voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, kent de overheid sinds 1 september 2019 een belastingvoordeel toe aan wie een ruime, op zich staande rechtsbijstand afsluit. Deze verzekering moet dan wel beantwoorden aan een aantal wettelijke minimumcriteria.

En één van de sterkste producten op de Belgische markt die aan deze criteria voldoet (en zelfs nog een ruimere bescherming biedt), dat is de Safety All In Life Plus van Arces, kwaliteitslabel voor rechtsbijstand van P&V.

Als u deze verzekering vóór 31 december 2022 afsluit bij uw P&V adviseur EN ook dit jaar nog uw volledige jaarpremie stort, dan hebt u voor het aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) recht op een belastingvermindering tot 124 euro, bovenop de voordelen van uw eventuele andere fiscaal gunstige verzekeringsproducten.

U hebt al een rechtsbijstand Safety All In? Dan kunt u deze bij uw P&V-adviseur laten upgraden naar de fiscaal interessante en bovendien goedkopere Plus-formule. Uw adviseur berekent graag welk belastingvoordeel u dit voor u in de toekomst oplevert.

Wat moet u doen om van uw fiscaal voordeel te genieten?

Als u een Safety All In Life Plus afsluit, dan bezorgt P&V u elk jaar een fiscaal attest om bij uw aangifte van de personenbelasting te voegen. Het premiebedrag dat u mag aangeven, is begrensd tot 310 euro en moet worden ingevuld in vak X, code 1344 of 2344. Uw belastingvoordeel bedraagt 40% van dit bedrag, oftewel (maximum) 124 euro voor aanslagjaar 2023.

Op zoek naar een volledige rechtsbijstand die de laatste trends volgt?

De Safety All In Life Plus is niet alleen een fiscaal interessant product. Het is een complete rechtsbijstand die zowat alle geschillen in uw privéleven dekt die onder de bevoegdheid van een Belgisch rechtscollege vallen. Een uitzondering hierop vormen de geschillen die onder de rechtsbijstand auto vallen. Bij Arces kunt u uw rechtsbijstand auto echter wel combineren met uw Safety All In Life Plus in één contract, waarvoor u één premie betaalt.

Bovendien is de Safety All In Life Plus helemaal mee met de laatste evoluties in onze samenleving.

Drie voorbeelden van gedekte geschillen (als ze zich voordoen in uw privéleven):

  1. Om op onze bestemming te geraken, combineren we steeds vaker verschillende vervoersopties. Denk hierbij aan elektrische fietsen of steps, speed pedelecs … Als u hierbij verwikkeld raakt in een verkeersongeval en juridische hulp nodig hebt om met alle partijen tot een schikking te komen, dan kunt u een beroep doen op de Safety All In Life Plus.
  2. Stel: U valt na een bruusk remmanoeuvre van de buschauffeur, breekt een arm en bent twee maanden arbeidsongeschikt. Met een Safety All In Life Plus staat u er niet alleen voor. U kunt terugvallen op uw hulp en de expertise van Arces om een billijke schadevergoeding te krijgen, zo nodig langs juridische weg.
  3. De Safety All In Life Plus biedt juridische bescherming in alle landen van de Europese Unie. En hoewel de Brexit intussen een feit is, blijft deze rechtsbijstand ook geldig in het Verenigd Koninkrijk.

Betaalt u teveel voor uw rechtsbijstand? Doe de verzekeringscheck!

Benieuwd naar de formule die uw rechten het beste verdedigt en die aansluit bij uw levensstijl? Geïnteresseerd in een volledige check-up van uw verzekeringen, gratis en zonder enige verplichting? In een P&V-kantoor of digitaal, reken op uw adviseur om al uw lopende contracten en rechtsbijstandswaarborgen, bij P&V of bij een andere maatschappij, onder de loep te nemen. Hij bekijkt graag samen met u of u dubbel verzekerd bent en welke dekkingen u eventueel kunt schrappen.

Ik ben klant - Check of ik goed ben verzekerd (en of mijn rechten goed zijn beschermd)

Ik ben geen klant - Vertel me meer over deze rechtsbijstand (en check of ik goed ben verzekerd)

Dit artikel werd geactualiseerd op 26/07/2022.

​​​​​​

Nieuwe artikels