Ongeval fietser: wie betaalt de schade?

Gepost in: Voertuig Fiets

Image of the blog article

Het aantal fietsers in het verkeer neemt toe, en dit om verschillende redenen: uit milieuoverweging, door de hoge brandstofprijzen of de politieke druk om het autoverkeer in de stad te ontmoedigen, om praktische redenen (geen zin in files), omdat het goed is voor uw gezondheid, het eenvoudig te combineren is met het openbaar vervoer, … Maar meer fietsers betekent ook meer kansen op een ongeval.

Wie moet wie vergoeden bij een ongeval tussen een automobilist en een fietser? En welke verzekering zal de schade vergoeden? Hieronder vindt u de antwoorden.

 

Wie is er in fout na een verkeersongeval?

De vraag na een verkeersongeval is: wie is er in zijn recht en wie is er in fout? Kortom, wie is er aansprakelijk en moet de tegenpartij vergoeden voor de materiële en/of letselschade?

De aansprakelijkheidsregeling bij een ongeval tussen een auto en een fiets werkt niet zoals bij een ongeval tussen twee auto's omdat een fietser door de wet als een 'zwakke weggebruiker' wordt beschouwd. De letselschade van de fietser (medische kosten, invaliditeitsuitkeringen) worden bij een ongeval altijd vergoed door de BA-autoverzekering van de betrokken bestuurder.

De vraag wie in de fout is, is hier niet aan de orde. Dit heet de 'objectieve aansprakelijkheid'. Deze 'objectieve aansprakelijkheid' heeft echter alleen betrekking op de lichamelijke letsels van de fietser, niet op de materiële schade aan zijn fiets.

 

Wie betaalt de materiële schade?

Hier speelt wel mee wie in zijn recht en wie in de fout is. Er wordt gekeken naar de verkeersregels: mogelijke instructies van een politieagent, verkeerslichten, verkeersborden en voorrangsregels.

 

1. Als de autobestuurder in zijn recht is

De BA-autoverzekering van de autobestuurder zal de fietser in ieder geval vergoeden voor zijn medische kosten, maar zijn bonus-malus gaat niet omhoog aangezien hij niet in fout is.

Voor de materiële schade aan de auto, komt de familiale verzekering van de fietser tussen, aangezien die in fout is. Heeft hij geen familiale verzekering, dan moet hij de kosten uit eigen zak betalen. Fietsers zijn namelijk burgerlijk aansprakelijk voor de schade die zij aan derden toebrengen. Daarom hebt u er als fietser alle belang bij een familiale verzekering af te sluiten om met een gerust hart de weg op te gaan.

 

2. Als de fietser in zijn recht is

De fietser wordt door de BA-autoverzekering van de automobilist vergoed voor zowel de materiële als de letselschade. De materiële schade van de autobestuurder wordt alleen vergoed als hij een omniumverzekering heeft en zijn lichamelijke letsels alleen als hij een bestuurdersverzekering heeft. Anders draait hij zelf op voor de kosten.

 

Wat in elk geval te doen bij een ongeval:

  • Vul zeker een aanrijdingsformulier in, dit is in ieders belang. Sommige lichamelijke letsels worden pas enkele dagen na een ongeval duidelijk.
  • Als fietser hebt u best altijd het polisnummer van uw familiale verzekering bij.
  • Zijn er gewonden, bel dan de politie om een proces-verbaal op te stellen.

 

Veilig verzekerd in het verkeer

Of u nu een automobilist of een fietser bent, zorg ervoor dat u goed verzekerd bent wanneer u zich op de openbare weg begeeft.

Leer hier meer de autoverzekering, de fietsverzekering en de familiale verzekering van P&V.

 

Bent u al klant bij P&V?
Vraag dan nu een gratis offerte aan uw P&V-adviseur.

Bent u nog geen klant bij P&V?
Klik hier om een P&V-adviseur te vinden in uw buurt.

 

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Auto ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.

 

Nieuwe artikels