Is een waarborg rechtsbijstand ook interessant in uw brandverzekering?

Gepost in: Woning Rechtsbijstand

Image of the blog article

Het nut van een rechtsbijstandsdekking in de brandverzekering: vier concrete voorbeelden

Tijdens verbouwingswerken beschadigt uw buurman per ongeluk uw woning. Jammer genoeg raakt u het niet eens over de schadevergoeding. Dergelijke geschillen worden meestal via de familiale verzekering geregeld. Maar stel dat iemand schade veroorzaakt aan een huis dat u verhuurt, dan kunt u geen beroep doen op uw familiale verzekering. Daarvoor is de optionele waarborg rechtsbijstand in uw brandverzekering nodig.

Maar ook voor een enige eigen woning is deze waarborg, ondanks een eventuele overlap met uw familiale verzekering, de moeite waard. Bovendien kreeg de waarborg onlangs een stevige upgrade.

Leer meer over het nut van de waarborg rechtsbijstand met vier voorbeelden uit de praktijk en een overzicht van de belangrijkste verbeteringen.

  1. U huurt een appartement. Door de lekkende douche van uw bovenbuur lopen uw meubels vochtschade op.

Uw bovenbuur vervangt de siliconen randen van zijn douche niet op tijd. Hierdoor sijpelt water binnen in uw appartement. Twee van uw kasten lijden vochtschade. U probeert het probleem aan te kaarten bij uw buurman, maar krijgt geen gehoor.

Met de rechtsbijstandswaarborg in uw Ideal Woningverzekering kunt u bij uw P&V-adviseur aankloppen. Samen bekijkt u wat de opties zijn om de schadevergoeding te krijgen waar u recht op hebt. In der minne of via de rechtbank als het niet anders kan.

  1. U erft het huis van uw ouders en beslist om het te verhuren. Op een dag worden de muren volgeklad met graffiti.

Voor schade door de fout van anderen aan een tweede onroerend goed kunt u geen beroep doen op uw familiale verzekering. Als u in de brandverzekering van uw geërfde woning ook een waarborg Rechtsbijstand hebt genomen, helpt P&V u, administratief en juridisch, om een schadevergoeding te vorderen van de graffitikunstenaar.

Als u een tweede woning bezit en verhuurt, is een goede brandverzekering met rechtsbijstand een must. Vraag ernaar bij uw P&V-adviseur.

  1. Uw buurman wil verbouwen, zet een container voor zijn deur en start onbezonnen met enkele afbraakwerken. Die veroorzaken verzakkingen en er ontstaat een grote scheur in uw muur.

Uw buurman is overduidelijk aansprakelijk voor deze schade, maar hoe vordert u de juiste vergoeding? Dankzij de rechtsbijstand in uw Ideal Woning kunt u in dit scenario een beroep doen op uw P&V-adviseur.

Uit de expertise blijkt dat de stabiliteit van uw woning in gevaar is en dringende actie vereist is. De herstelkosten worden geschat op 9.000 euro. Uw buurman kan dat echter niet betalen en is hiervoor ook niet verzekerd. Wat nu? Als u een rechtsbijstandsdekking in uw brandverzekering hebt, dan komt P&V tussen tot 15.000 euro. U laat de scheur in uw muur repareren en slaapt weer op beide oren.

  1. U huurt een huis. De eigenaar onderhoudt zijn eigendom niet en na een kortsluiting in de antieke zekeringkast ontstaat er een brandje, met vooral veel rookschade aan uw inboedel tot gevolg.

Uw brandverzekeraar regelt een expertise waarop ook een expert van de verhuurder aanwezig is. De schadevergoeding wordt bepaald op 5.000 euro, maar als u zelf de rekensom maakt, dan komt u op minimaal 7.000 euro. U wilt een tegenexpertise.

Sinds 18 maart 2018 betaalt P&V ook de kosten voor deze tegenexpertise als u de waarborg rechtsbijstand in uw brandverzekering hebt afgesloten.

Rechtsbijstand in Ideal Woning: 22 euro per jaar

P&V breidde sinds 18 maart 2018 de rechtsbijstandsdekking in haar brandverzekering Ideal Woning uit. Er kwamen vier waarborgen bij, waaronder de hierboven vermelde terugbetaling van een tegenexpertise. Ook worden nu de contractuele geschillen gedekt die u na een gedekt schadegeval met uw brandverzekeraar zou hebben.

Stel: u stelt een vochtplek vast bovenaan uw muur. Uw brandverzekeraar laat dit onderzoeken maar weigert tussen te komen omdat het water volgens hen van opzij binnen sijpelt (wat niet gedekt is), terwijl u ervan overtuigd bent dat het water van uw bovenbuur afkomstig is (wat wel gedekt is). Voor een dergelijk - contractueel - geschil kunt u dus voortaan ook een beroep doen op de rechtsbijstand van uw Ideal Woning.

Bovendien verhoogden we twee vergoedingsplafonds:

  1. de maximale tussenkomst per schadegeval gaat van 6.900 naar 50.000 euro
  2. de interventie als de aansprakelijke tegenpartij onvermogend is, stijgt van 2.800 naar 15.000 euro

Voor rechtsbijstand in uw Ideal Woning betaalt u slechts 22 euro per jaar.

Interesse?

Contacteer uw P&V-adviseur om te bekijken of de waarborg rechtsbijstand een interessante aanvulling is op uw brandverzekering.

 

Dit artikel werd geactualiseerd op 26/07/2022.

Nieuwe artikels