Een waarborg rechtsbijstand bij uw brandverzekering: interessant?

De brandverzekering verzekert u tegen brand- en andere schade. Is de schade gedekt, dan ontvangt u van uw brandverzekeraar een schadevergoeding en kunt u uw schade herstellen. Maar jammer genoeg ontstaan er soms geschillen na een schadegeval. Denk bijvoorbeeld aan de buurman die weigert u te vergoeden voor schade aan uw woning waarvoor hij aansprakelijk is. Dankzij de optionele waarborg rechtsbijstand worden uw rechten bij een dergelijk geschil juridisch verdedigd.

Rechtsbijstand: verdediging tot in de rechtbank

Bij een geschil na bijvoorbeeld een schadegeval biedt de rechtsbijstandverzekering u administratieve en juridische hulp en betaalt ze de gerechtskosten en erelonen van de advocaten. Indien nodig kunt u ook een beroep doen op specialisten zoals dokters en tegenexperten. Uw belangen worden verdedigd tot in de rechtbank om u te helpen de hoogste schadevergoeding te krijgen waar u recht op hebt.

Hoe gaat de verzekering rechtsbijstand in zijn werk? 

Een rechtsbijstandsverzekering werkt stap voor stap en streeft in eerste instantie naar een minnelijke schikking. Zo vermijdt men een lange gerechtelijke procedure met onbekende afloop.

Stap 1: de minnelijke schikking

Allereerst streeft de rechtsbijstandsverzekeraar naar een oplossing zonder tussenkomst van de rechtbank. Als beide partijen een akkoord vinden, heeft dit heel wat voordelen. Zo moet u niet jaren ongeduldig wachten op het schadebedrag en krijgt u snel uw kosten terugbetaald.

Stap 2: niet tevreden met het voorgestelde schadebedrag?

Is er geen (goed) akkoord mogelijk? Of wil de tegenpartij geen akkoord? Dan kunt u een advocaat naar keuze kiezen en consulteren. Deze advocaat zal u bijstaan in de verdere juridische procedure.

Stap 3: zelf een advocaat kiezen en raadplegen

U kiest zelf een advocaat om u de volledige rechtsprocedure bij te staan. Veranderen van advocaat in de loop van het proces is in principe onmogelijk, behalve in de twee volgende situaties:

 1. Uw advocaat besluit eenzijdig om de zaak niet meer te behandelen of uw advocaat overlijdt.
 2. U kunt bijvoorbeeld niet meer overweg met uw advocaat. In dat geval aanvaarden wij een verandering van advocaat maar zonder de prestaties over te nemen die al door de eerste advocaat werden geleverd.

Daarnaast worden ook de gerechtskosten en eventuele kosten voor de uitvoering van het vonnis gedragen door uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Tip: Waarmee rekening houden bij de keuze van een advocaat:

 1. De meeste advocaten hebben hun eigen specialiteit. U neemt dus niet noodzakelijk dezelfde advocaat als voor uw echtscheiding, ook al was u heel tevreden over hem.
 2. De rechtsbijstandsverzekering voorziet een plafond voor erelonen (50.000 euro).
 3. Een lokale advocaat kent het reilen en zeilen van de plaatselijke balie. Dat bespaart u heel wat vervoerskosten.

Stap 4: gerechtsprocedure

De verzekering rechtsbijstand neemt de volgende kosten op zich:

 • de gerechtskosten
 • de kosten om getuigen op te roepen (bijvoorbeeld uit het buitenland)
 • de erelonen van de advocaten (tot het maximumbedrag)
 • de kosten voor het uitvoeren van het vonnis

Wist u dit?

De meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren een minimumschadebedrag voordat zij naar de rechtbank stappen, bijvoorbeeld 300 euro. Dat wil niet zeggen dat u in de kou komt te staan. Uw rechtsbijstandsverzekeraar kan u op verschillende manieren helpen, zoals via administratieve hulp.

Wil bijvoorbeeld de persoon die de schade veroorzaakte deze niet vergoeden, dan kan de juridische dienst van de verzekeringsmaatschappij een ingebrekestelling versturen. Zo ontvangt u als slachtoffer dikwijls alsnog een vergoeding voor de geleden schade.

Wat doet een verzekering rechtsbijstand nog meer?

Werd uw woning beschadigd door een onvermogende persoon? Dan kan uw rechtsbijstandsverzekeraar u hiervoor in beperkte mate vergoeden.

Vragen over de brandverzekering?

Wilt u juridisch verdedigd worden tot in de rechtbank bij geschillen na een schadegeval? Kies dan voor de optionele waarborg rechtsbijstand. Uw P&V-adviseur vertelt u er graag meer over.

Met uw P&V-adviseur:

 • Verzekeringen in een verstaanbare taal
 • Uitstekende productkennis
 • Afspraak wanneer het u past